• Aktualności

     • Informacja o terminach oraz sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019
      • Informacja o terminach oraz sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

      • Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice!
        

       Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje, że w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzony w szkole EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z j.polskiego, matematyki
       i j.obcego, zgodnie z harmonogramem ustalonym  przez Centralną Komisje Egzaminacyjną.

       W każdym dniu egzaminu uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły na godz. 8.30.

       Dowozy ze wszystkich kierunków będą na godz.8.00. Odwozy będą w następujących godzinach: w poniedziałek o 12.20, we wtorek o 11.50, w środę  o 11.40.

       Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu znajdują się na stronie internetowej szkoły  https://sp2sulecin.edupage.org i w holu szkoły.  Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia J .

       Dla uczniów klas I-VII, 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Do dyspozycji uczniów, dla których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w w/w dniach, dostępna będzie świetlica szkolna, pełniąca funkcję opiekuńczą. Ze względu na trudną sytuację trwającą w szkole ( strajk nauczycieli), możliwość  zapewnienia opieki jest ograniczona  ( dostępny będzie jeden opiekun).

       Od 18 do 23 kwietnia 2019 r. dla wszystkich uczniów trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna.

                                                                                                                                      

                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                                           Sławomir Słonik

        

       Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach:

       15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – język polski,

       16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – matematyka,

       17 kwietnia 2019 r., (środa) – język obcy nowożytny.

        Każdy z egzaminów rozpoczyna się o godz. 9.00.

     • Szanowni Rodzice dzieci               rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2019/2020
      • Szanowni Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2019/2020

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

       informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie  zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wnioski  o przyjęcie do szkoły dzieci spoza obwodu zostały rozpatrzone pozytywnie.

       Jednocześnie informuję, że będą utworzone trzy klasy I, których wychowawcami w roku szkolnym 2019/2020 będą następujący nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

        

       Maria  Konieczna

       Patrycja Lencewicz

       Anna Worona

        

       Spotkanie organizacyjno – informacyjne  odbędzie się  6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00

       w sali gimnastycznej.

       Po zebraniu ogólnym odbędzie się spotkanie z wychowawcami  w klasach.

       Zapraszamy Rodziców i przyszłorocznych pierwszoklasistów.

                                                              

                                                             Dyrektor szkoły

                                                              Sławomir Słonik

     • Babimost Open 2019
      • Babimost Open 2019

      • W dniach 9-10.03 odbyły się zawody Babimost Open 2019.

       Nasi wspaniali zawodnicy pokazali klasę. Ola Cieplak pokonała wszystkie zawodniczki i tym samym przywiozła złoto do Sulęcina. Karol Chojnacki był najlepszy w swojej kategorii i również przywiózł złoto. Milena Gierońska wywalczyła brąz. Magdalena Piechowiak w ćwierćfinale po zaciętej walce przegrała w ostatnim secie 15:14 i tym samym zajęła 5-8 miejsce. Arkadiusz Warkocz z partnerem deblowym Piotrkiem Gajewskim wygrali swoją grupę.

       Zainteresowanie zawodami było bardzo duże. Zawodnicy przybyli z różnych miast reprezentując swoje kluby. Liczna grupa reprezentowała Sulęcińskie Stowarzyszenie Badmintona:

       Aleksandra Cieplak, Karol Chojnacki, Milena Gierońska, Julia Łaniec, Jan Pietrzak 

       Młodsi zawodnicy  mieli wsparcie starszych: Magdalena Piechowiak, Rafał Mazur, Arkadiusz Warkocz,Daniel Gościło, Stasiłowicz Maciek.

       Świetna organizacja turnieju i atmosfera zagrzewała zawodników do walki.

       BRAWO !!! Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.

        

       Dofinansowano z budżetu gminy Sulęcin w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Popularyzacja badmintona w środowisku miejskim na terenie Sulęcina.  

     • Finał II Lubuskiej Ligi Młodzieży Szkolnej w Badmintonie
      • Finał II Lubuskiej Ligi Młodzieży Szkolnej w Badmintonie

      • 2. marca odbył sie Finałowy turniej Badmintona w Świebodzinie. Była to już druga odsłona  Lubuskiej Ligii Młodzieży Szkolnej w Badmintonie, gdzie także wzięli udział zawodnicy z Sulecińskiego Stowarzyszenia Badmintona: 

       Grzegorz Stasiłowicz - II miejsce w klasyfilacji generalnej kategorii chłopców klas 3-4;

       Karol Chojnacki - II miejsce w klasyfikacji generalnej kategorii chłopców klas 5-6 i w tej samej kategorii Marcin Markowski miejsce 5-8;

       Aleksandra Cieplak nie dając szans swoim rywalkom i tym samym zajmując I miejsce w klasyfikacji generalnej kategorii dziewcząt klas 5-6, jak również w tej samej kategorii Milena Gierońska zajęła II miejsce, a Julia Łaniec miejsce 5-8; 

       W turnieju także udział wziął Jan Pietrzak.

       Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

      • Dobrą szkołę tworzą przecież także rodzice...

      • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulęcinie w czasie ferii okleiła placówkę pomocami dydaktycznymi. Teraz nakręciła świetny film promujący szkołę. Rozmowa Gazety Lubuskiej z przewodniczącą rady Wiolettą Markowską.

        

     • Konkurs "Zaczytana klasa"
      • Konkurs "Zaczytana klasa"

      • Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs dla uczniów  klas 2 i 3 na największą ilość przeczytanych książek w ciągu I półrocza roku szkolnego 2018/2019.

       Wyniki konkursu:

       I miejsce  klasa III B, 

       II miejsce klasa III C,

       III miejsce klasa III A.

       Serdecznie gratulujemy zwycięskim klasom.

     • Nabór do pierwszej klasy na rok szkolny 2019/2020
      • Nabór do pierwszej klasy na rok szkolny 2019/2020

      • Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2012 r. i zainteresowanych rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej urodzonych w 2013 r.,

        

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje,  że rozpoczyna się nabór do I klasy na rok szkolny 2019/2020, zgodnie z rejonizacją  przedstawioną  w Uchwale Rady Miejskiej  w Sulęcinie (Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  w załączeniu). O rejonizacji decyduje miejsce zamieszkania,  a nie zameldowania kandydata.

       1. Do klas I przyjmowane są:

       • dzieci  7 - letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
       • dzieci 6 - letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

       2.  Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły zobowiązani są złożyć druki ZGŁOSZENIA dziecka do I klasy na rok szkolny 2019/2020

       • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

       3.   Rodzice dziecka spoza obwodu szkoły mogą zgłosić dziecko do szkoły składając WNIOSEK o przyjęcie do I klasy na rok szkolny 2019/2020.

       4.   Wypełnione  ZGŁOSZENIA lub WNIOSKI, podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) należy złożyć  w sekretariacie (gab.104) lub u wicedyrektora szkoły( gab.102) w terminie od 4 - 15 marca 2019 r.  w godzinach 7.30 – 15.00, a w dniach  12 - 14 marca w godz. 7.30 – 17.00.   

       5.  Kandydaci spoza obwodu szkoły będą przyjęci w miarę wolnych miejsc, na podstawie kryteriów zamieszczonych we wniosku.     

       6. Wstępna lista uczniów przyjętych do klasy I będzie podana 18 marca 2019 r. 

       7.  W sekretariacie szkoły i na naszej stronie internetowej można zapoznać się z „Zasadami przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją” (klauzula RODO).

             DRUKI dostępne w przedszkolach i sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spsulecin.pl

        

                                                                                                                           Sławomir Słonik

                                                                                                                             Dyrektor SP 2