• Aktualności

     • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020
      • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

      • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

       dla uczniów klas I – VIII oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP 2

       odbędzie się 2 września 2019 r. ( poniedziałek )

       o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

       W związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz  akcją pn. Przerwany marsz…”, która polega na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu wojny, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży, zapraszamy do udziału w powitaniu nowego roku szkolnego przedstawicieli wojennego pokolenia: babcie, dziadków, prababcie i pradziadków naszych uczniów,         aby  w sposób symboliczny dokończyć ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

        

       Po apelu uczniowie spotkają się z wychowawcami w  wyznaczonych gabinetach, których wykaz będzie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

        

       Przywozy na godz. 8.00 zgodnie z dotychczasowym rozkładem, odwozy o godz.10.45