• Aktualności

     • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
      • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

      • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

       odbędzie się 1 września 2020 r. ( wtorek ) w następującym porządku:

        

       1. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego – godz.10.00 - spotkanie z wychowawcą w odziale (gab. 135 - parter):

        -  rodzice i dzieci wchodzą w maseczkach wejściem głównym do szkoły, dezynfekują ręce, zajmują miejsce w wyznaczonej sali. Z każdym dzieckiem może być tylko jeden rodzic.

        

       2. Klasy I – godz.10.00 – hala gimnastyczna – spotkanie z dyrekcją szkoły, następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach:

       - uczniowie pod opieką rodzica (zaleca się obecność jednego rodzica) wchodzą w maseczkach do hali gimnastycznej wejściem od strony bloku nr 4 i zajmują miejsca wyznaczone dla poszczególnych klas, z zachowaniem dystansu społecznego.

       Po spotkaniu w hali poszczególne oddziały przejdą na spotkanie z wychowawcami do wyznaczonych gabinetów.

        

       3. Klasy II – VIII  – godz.9.00 - spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach:

       - uczniowie klas II – III wchodzą w maseczkach wejściem bocznym od strony boiska „Orlik”, dezynfekują ręce, udają się do wyznaczonych  gabinetów, nie przemieszczają się po szkole.

       Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły, oczekują na dzieci na boisku szkolnym.

       - uczniowie klas IV – VIII wchodzą w maseczkach wejściem głównym do szkoły, dezynfekują ręce, udają się do wyznaczonych  gabinetów, nie przemieszczają się po szkole.

        

       4. Nowi uczniowie i uczniowie powtarzający klasę zgłoszą się do wicedyr. Szczepaniak (gab.102) w celu uzyskania informacji o przypisaniu do danej klasy i miejsca spotkania z wychowawcą.

        

       5. Przydział gabinetów:

       KLASA    GABINET      WYCHOWAWCA

       I A               122              Król Agata

       I B               129              Matkowska Anna

       I C               130 b           Mrok Wioleta

       II A              126              Konieczna Maria

       II B              133              Lencewicz Patrycja

       II C              128              Worona Anna

       III A             124              Bachta Katarzyna

       III B             123              Lach-Chabza Małgorzata

       III C             124              Skorupska Agnieszka

       IV A             131              Wysoczański Jerzy

       IV B             132              Wiącek Edyta

       V A              311              Lewandowski Wojciech

       V B              130             Twarowska Joanna

       VI A             208              Dobrowolska Grażyna

       VI B             310              Hajducka Marta

       VI C             210             Wojdyga Klaudiusz

       VI D             308             Sikorska Magdalena

       VI E             309             Walenciak Dorota

       VII A            207             Rembacz Beata

       VII B            201             Domaszewicz Renata

       VII C            202             Amborska Anna

       VII D            211             Struch Elżbieta

       VIII A           209             Stadnik Ewa

       VIII B           307             Derewlana Lucyna

        

       Przywozy z poszczególnych miejscowości :

        

       BRZEŹNO –820

       DŁUGOSZYN –820

       DROGOMIN –800

       MAŁUSZÓW – 835

       MIECHÓW –825

       OSTRÓW –845

       RYCHLIK –810

       TRZEBÓW –810

       TURSK –840

       ŻUBRÓW  WIEŚ –830

       ŻUBRÓW OSIEDLE  –835

        

       Odwozy  we wszystkich kierunkach o godz.11.00.

        

       Prosimy wszystkich o bezwzględne przestrzeganie ustalonych zasad.

        

                                                                                                                                       Dyrektor Szkoły

       Sławomir Słonik

     • Szanowni Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I
      • Szanowni Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I

      • Szanowni Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie.

       Zapraszam na spotkanie organizacyjne z Dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas I, które odbędzie się 26 sierpnia 2020r o godz. 17.00 w sali gimnastycznej z zachowaniem następujących zasad:

       1. W spotkaniu uczestniczą wyłącznie rodzice ( bez dzieci).
       2. Każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
       3. Do szkoły należy wejść w maseczce i dezynfekować ręce.
       4. Należy zachować bezpieczną odległość między uczestnikami spotkania.

       ZAPRASZAM DYREKTOR SP 2