• Nauka programowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
     w Sulęcinie
     Od września 2019 r. uczniowie klas I – III sulęcińskiej „dwójki” będą uczyć się programowania. Szkoła bowiem przystąpiła do projektu „Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 Gorzowski”, realizowanego przez Fundację Edukacja bez Barier w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.
    • Drugi września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Na apelu zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. W tym szczególnym dniu uczciliśmy również 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, przystępując do akcji "Przerwany marsz", której celem było symboliczne przekroczenie progów szkół przez przedstawicieli pokolenia, któremu wybuch wojny przerwał edukację Gościem ho
  • "Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły."

    • Zorientowani na sport
    • Sport buduje wewnętrzne wartości. Wzmacnia, uczy szacunku i wiary we własne możliwości.
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
    • Szkoła Promująca Zdrowie
    • Nasza szkoła opracowała i realizuje program współtworzenia środowiska wspierającego zdrowie członków społeczności szkolnej.
    • Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej
    • Certyfikat potwierdzający prowadzenie i rozwijanie działań na rzecz promocji zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  • Aktualności

   Co nowego w szkole?
    • Najmłodsi programiści na start!
    • 03.09.2019
    • Najmłodsi programiści na start!,

     czyli nauka programowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

     Od września 2019 r. uczniowie klas I – III sulęcińskiej „dwójki” będą uczyć się programowania. Szkoła bowiem przystąpiła do projektu „Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 Gorzowski”, realizowanego przez Fundację Edukacja bez Barier w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. Projekt współfinansowany przez UE zakłada przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ph.„Nauka zagadnień
     z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania”, które zostały już zrealizowane pod koniec sierpnia. Z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną się zajęcia dla uczniów. Szkoła pozyskała na realizację tych zadań nowoczesny sprzęt: przenośny komputer, tablety dla nauczycieli
     i uczniów, zestawy kloców edukacyjn

    • Czytaj więcej
    • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020.
    • 03.09.2019
    • Rozpoczęcie roku szkolnego to bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich uczniów w całej Polsce. Tym razem przeżyliśmy je szczególnie, bo wiązało się z 80- tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. 2 września 2019 roku na boisku Szkoły Podstawowej nr2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie na uroczystym apelu spotkali się wszyscy uczniowie, ich rodzice, dziadkowie i nauczyciele.

    • Czytaj więcej
    • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020
    • 30.08.2019
    • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

     dla uczniów klas I – VIII oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP 2

     odbędzie się 2 września 2019 r. ( poniedziałek )

     o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

     W związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz akcją pn. Przerwany marsz…”, która polega na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu wojny, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży, zapraszamy do udziału w powitaniu nowego roku szkolnego przedstawicieli wojennego pokolenia: babcie, dziadków, prababcie i pradziadków naszych uczniów, aby w sposób symboliczny dokończyć ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

    • Czytaj więcej
    • Patent na bezpieczne wakacje.
    • 18.06.2019
    • Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. Żeby właśnie tak było, w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków odbyły się spotkania realizujące akcję profilaktyczną pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Pożarnej w Sulęcinie przeprowadzili działania edukacyjno - profilaktyczne mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci wypoczywających w czasie wakacji. Działania te miały na celu przybliżyć uczniom wiedzę na temat zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w czasie pobytu w górach, nad wodą, na drodze lub w domu, a także uwrażliwić na różne niebezpieczeństwa w Internecie.

    • Czytaj więcej
  • Dla uczniów i rodziców

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
  • 70 Lat

   Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulęcinie
   • Librus
   • Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna