• Aktualności

     • Gmina Sulęcin ogłasza nabór Oświadczeń do programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
      • Gmina Sulęcin ogłasza nabór Oświadczeń do programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

      • Gmina Sulęcin ogłasza nabór Oświadczeń do programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

       W ramach projektu uczniowie ze szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać do osobistego użytku tablet, laptop lub komputer stacjonarny. Rodzaj sprzętu oraz forma przekazania sprzętu ustalona zostanie w późniejszym terminie.

       Aby otrzymać wsparcie muszą być spełnione następujące warunki:

       • uczeń musi zamieszkiwać na terenie funkcjonowania zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego (na terenie gminy Sulęcin funkcjonowały zlikwidowane PPGR);
       • krewny w linii prostej (np. ojciec, dziadek, pradziadek, matka, babcia, prababcia) musiał zamieszkiwać miejscowość lub gminę objętą PPGR i pracować w zlikwidowanym PGR.
       • uprawnionymi są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w dwóch ostatnich latach (2020 i 2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub nie otrzymali zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

       Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci sprzętu komputerowego proszone są o złożenie stosownych Oświadczeń w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18 (Biuro Obsługi Interesanta) w godzinach funkcjonowania Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2021 r. do godziny 14.00. (liczy się data wpływu do Urzędu).

       Złożone oświadczenia będą podstawą do ubiegania się Gminy o grant.

       Formularze oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie gminy www.sulecin.pl (w załącznikach).

       UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

     • Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców.
      • Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców.

      • Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co roku wzbudza ciekawość i pojawia się wiele pytań z nim związanych.

       „Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców” to przygotowany przez UODO miniprzewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów.

     • „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch w Gminie Sulęcin”
      • „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch w Gminie Sulęcin”

      • Gmina Sulęcin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Kreatywne przedszkole – twórczy maluch w Gminie Sulęcin”.

       Celem projektu jest wzrost jakości oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj. dla 375 dzieci, mających na celu nabycie przez nich kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 15 nauczycieli oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne w miejsko-wiejskiej Gminie Sulęcin w terminie do 31.07.2022 r.

       Dofinansowanie projektu z UE:  372 100,99

     • Ubezpieczenia na rok 2021/2022
      • Ubezpieczenia na rok 2021/2022

      • Drodzy Rodzice!

       Rada Rodziców podjęła decyzję o przedstawianiu na rok szkolny 2021/2022 oferty grupowego ubezpieczenia NNW dzieci w towarzystwie Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

       Możliwość wyboru jednej z trzech sum ubezpieczenia.

       Wariant I   –  45 zł suma ubezpieczenia 15 000 zł

       Wariant II  -  50 zł suma ubezpieczenia 19 000zł (świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym COVID-19)

       Wariant III – 60 zł suma ubezpieczenia 23 000zł (świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku  choroby, w tym COVID-19)

       Dziecko (uczeń) jest ubezpieczone od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

       Wpłat na ubezpieczenie uczniów dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021r. u wychowawcy klasy.

       Ubezpieczenie działa 24h przez 365 dni w roku, w szkole, w życiu prywatnym, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych (zakres rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportów).

       Ubezpieczenie jest dobrowolne!

       Aby dokonać zgłoszenia roszczenia prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dostępnego w załącznikach wraz z wymaganymi dokumentami e-mailem na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, Dział Obsługi Szkód, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

       Szczegółowe informacje dotyczące ofert ubezpieczenia znajdują się w załącznikach.

       W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, proszę kontaktować się:

        

       Edyta Bachar, tel. (+48) 717 159 479, e-mail: Edyta.bachar@netins.pl

       Joanna Markiewicz, tel. (+48) 717 159 481,
       e-mail: 
       Joanna.markiewicz@netins.pl

       Pliki i dodatkowe informacje.

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ZASAD WYDAWANIA POSIŁKÓW
      • INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ZASAD WYDAWANIA POSIŁKÓW

      • Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 4,00 zł.

       Druki karty zgłoszeniowej dziecka na obiady są dostępne na stronie internetowej szkoły a także u intendenta i w świetlicy szkolnej.

       Opłata za obiady w m-cu wrześniu 2021r. wynosi 68,00 zł. (termin płatności do 10.09.2021r.)

       Wysokość opłat w kolejnych miesiącach zostanie podana dla poszczególnych uczniów w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

       Przypominamy o składaniu wniosków na dofinansowanie dożywiania uczniów spełniających kryteria dochodowe w Miejskim Ośrodku Opieki Społecznej w Sulęcinie na okres od 01.09 do 22.12.2021r.

       Wydawanie obiadów rozpoczynamy od dnia 08.09.2021r. (środa)

       Wpłaty za obiady przyjmowanie są jedynie przelewem na konto szkoły:

       60 1240 3624 1111 0000 3066 7943

       /tytułem: wyżywienie; m-c; imię i nazwisko dziecka/

       Termin wpłaty za obiady do 10 każdego miesiąca.

     • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
      • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

      • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. (środa) w następującym porządku:

       • 900  -  apel klas I-IV na boisku asfaltowym, po apelu spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach z zachowaniem zasad higieny (uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce);
       • 900 - spotkanie dzieci z Oddziału Przedszkolnego z wychowawcami w oddziale (gab. 135 parter), z zachowaniem zasad higieny;
       • 930 - apel klas V-VIII na boisku asfaltowym, po apelu spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach z zachowaniem zasad higieny (uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce).

       Przywozy 1.09.2021 r.: wyjazd z poszczególnych miejscowości:

       • Małuszów 835
       • Tursk 840
       • Ostrów 845
       • Miechów 825
       • Żubrów - wieś 830
       • Żubrów - osiedle 835
       • Drogomin 800
       • Trzebów 810
       • Długoszyn 840
       • Rychlik 810
       • Brzeźno 820

       Odwozy we wszystkich kierunkach o godz. 1100.

     • Spektakl profilaktyczno-wychowawczy „Mniam, mniam”
      • Spektakl profilaktyczno-wychowawczy „Mniam, mniam”

      • Co roku w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki naszą szkołę odwiedza grupa teatralna, przedstawiająca sztukę z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, z naciskiem na profilaktykę uzależnień oraz promocję zdrowego stylu życia. 

       W roku szkolnym 2020/2021, ze względu na czas pandemii i zmianę terminu oraz formuły wydarzenia, Grupa T z Torunia nagrała dla nas sztukę pt. „Mniam, mniam”. Scenariusz powstał przy merytorycznym wparciu psychologa dziecięcego oraz pedagoga szkolnego, sam spektakl zaś był adresowany do uczniów z klas 0-V. Uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie w swoich klasach podczas godziny wychowawczej (klasy IV-V) lub wybranych przez wychowawców godzinach (klasy I-III).

       Serdecznie dziękujemy GKRPA w Sulęcinie za wsparcie działań profilaktycznych szkoły i sfinansowanie spektaklu teatralnego. 

       Wszyscy wiemy jak ważne jest kształtowanie odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat. Dzięki przystępnej, kabaretowej formie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków poznali pyszny świat pełen kolorów i fantastycznych przygód, które można przeżywać w kuchni. 

       Spektakl profilaktyczno-wychowawczy „Mniam, mniam” polecamy wszystkim, którym bliski jest temat zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień. 

     • Piknik - Zachowaj trzeźwy umysł.
      • Piknik - Zachowaj trzeźwy umysł.

      • 22 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w festynie ph "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Wydarzenie odbyło się w ramach podsumowania Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej i wpisało się już w tradycję szkoły, bowiem od dwudziestu lat propagujemy w ten sposób zdrowy styl życia. Festyn sfinansowała GKRPA w Sulęcinie, dziękujemy komisji za współpracę i wspieranie rozwoju uczniów.

       Tegoroczna edycja odbyła się w szkółce leśnej w Ostrowie. Pedagog szkolna zaprosiła do współpracy przedstawiciela Nadleśnictwa Sulęcin, leśniczego szkółkarza, pana Arkadiusza Senyszyna oraz przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie, panie Katarzyna Grupińska oraz Joanna Kubicka. Podczas pikniku dowiedzieliśmy się o szkodliwym działaniu używek, o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej na nasze zdrowie (pomógł nam w tym kilkukilometrowy spacer w stronę szkółki leśnej w Ostrowie).

       Pan Senyszyn oprowadził nas po szkółce, opowiadając przy tym wiele ciekawostek dotyczących sadzenia lasów i uprawy roślin, natomiast panie Kubicka i Grupińska w swoich działaniach skupiły się na profilaktyce uzależnień. Bardzo dziękujemy zaproszonym gościom za wartościowe, pouczające zajęcia, które zostaną w pamięci naszych uczniów na bardzo długo. Zwieńczeniem wydarzenia było ognisko, pieczone kiełbaski i słodki poczęstunek.

     • Zachowaj trzeźwy umysł - podsumowanie akcji.
      • Zachowaj trzeźwy umysł - podsumowanie akcji.

      • Co roku w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki naszą szkołę odwiedza grupa teatralna, przedstawiająca sztukę z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, z naciskiem na profilaktykę uzależnień oraz promocję zdrowego stylu życia. 

       W roku szkolnym 2020/2021, ze względu na czas pandemii i zmianę terminu oraz formuły wydarzenia, Grupa T z Torunia nagrała dla nas sztukę pt. „Mniam, mniam”. Scenariusz powstał przy merytorycznym wparciu psychologa dziecięcego oraz pedagoga szkolnego, sam spektakl zaś był adresowany do uczniów z klas 0-V. Uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie w swoich klasach podczas godziny wychowawczej (klasy IV-V) lub wybranych przez wychowawców godzinach (klasy I-III).

       Serdecznie dziękujemy GKRPA w Sulęcinie za wsparcie działań profilaktycznych szkoły i sfinansowanie spektaklu teatralnego. 

       Wszyscy wiemy jak ważne jest kształtowanie odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat. Dzięki przystępnej, kabaretowej formie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków poznali pyszny świat pełen kolorów i fantastycznych przygód, które można przeżywać w kuchni. 

       Spektakl profilaktyczno-wychowawczy „Mniam, mniam” polecamy wszystkim, którym bliski jest temat zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień. 

     • Patent na bezpieczne wakacje!
      • Patent na bezpieczne wakacje!

      • W dniach 21 i 22 czerwca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków odbyły się spotkania wychowawczo-edukacyjne pod hasłem „Patent na bezpieczne wakacje”. Naszą szkołę odwiedziły przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie, panie Joanna Kubicka oraz Katarzyna Grupińska oraz aspirant sztabowy Andrzej Barciński z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

       Na poniedziałkowym spotkaniu z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie przedstawiono uczniom klas IV-VIII kilka ważnych informacji, które warto przyswoić przed zbliżającymi się wakacjami. O tym jak ważne jest mycie rąk, o skutkach zdrowotnych nadmiernej ekspozycji na słońce, o trudnej do wyleczenia wszawicy, a także szczepieniach przeciwko koronawirusowi, dzięki którym szybciej wrócimy do normalności.

       22 czerwca, we wtorek, w ramach zajęć świetlicowych, panie Joanna Kubicka oraz Katarzyna Grupińska przeprowadziły zajęcia dotyczące podstawowych zasad higieny.

       Aspirant sztabowy Andrzej Barciński przekazał uczniom klas I-III najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa na plaży czy też na drodze. Zwrócił także uwagę na zagrożenia, jakimi są dla nas kleszcze, a także kontakt z obcymi lub dzikimi zwierzętami. Na końcu uczniowie utrwalili poznane wiadomości oraz otrzymały drobny upominek – ulotkę oraz odblaskowego słonika, dzięki któremu będą widoczni po zmroku. 

       Podstawowa wiedza naszych uczniów została uporządkowana, czas na bezpieczne wakacje! Dziękujemy gościom za przekazanie wartościowej wiedzy.

     • Podziel-MY-się - podsumowanie akcji!
      • Podziel-MY-się - podsumowanie akcji!

      • Drodzy Rodzice i Uczniowie podaję kwotę, jaką zebraliśmy dla dzieci w Sierra Leone.

       Uwaga, jest to 2016,06 zł. !!!!

       Dziękuję Panu Dyrektorowi za zgodę na zbiórkę. Dziękuję wszystkim, którzy ofiarowali swój dar.

       Dziękuję osobom z Samorządu Uczniowskiego, którzy zbierali pieniądze oraz opiekunom Samorządu. Jestem bardzo wdzięczna dzieciom ze Szkolnego Koła Misyjnego, szczególnie za pomoc w wykonaniu kilkuset karteczek z podziękowaniami.

       Zakupiłam już 3 lalki i 6 zestawów klocków edukacyjnych za 298 zł.

       Pozostałą część zabiorę i przekażę na wyżywienie dzieci siostrom prowadzącym misyjne przedszkole.

       Serdecznie wszystkich pozdrawiam, s. Efraima

     • Podziel-MY - się! 
      • Podziel-MY - się! 

      • Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

       Tegoroczne wakacje spędzę zastępując siostrę z mojego Zgromadzenia pracującą na misjach w Afryce, w Sierra Leone. Siostry pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,  miedzy innymi prowadzą tam przedszkole. Zadaniem sióstr jest zorganizować wszystko, co do funkcjonowania przedszkola jest konieczne, również jeden ciepły posiłek dziennie. Wszystko to jest możliwe dzięki osobom z Polski, które chcą dzielić się tym, co mają.  

       Zapraszamy do włączenia się w zbiórkę pieniędzy w naszej szkole od 31 maja do 11 czerwca. Jeśli się uda, za zebraną kwotę kupimy lalki szmacianki oraz klocki edukacyjne dla rówieśników  naszych uczniów w Afryce, które z radością im zawiozę. Dziękujemy każdemu, kto weźmie udział w naszej szkolnej akcji.  

       W zbiórce pomaga Samorząd Uczniowski oraz dzieci z Koła Misyjnego, którym bardzo dziękuję za pomoc.  

       S. Efraima 

     • "Święta majowe czas zacząć"
      • "Święta majowe czas zacząć"

      • Przedszkolaki na cześć Uchwalenia  Konstytucji 3 Maja.

       W piątek 30 kwietnia  2021 przedszkolaki pod opieką swoich wychowawczyń rozpoczęły już majówkę uroczystym przedstawieniem o tematyce patriotycznej. W tak ważnym dniu Dzieci  prezentowały się niezwykle uroczyście w galowych strojach, ozdobionych pomponami w barwach ojczystych. Podkreślając wagę naszych symboli narodowych: Godła, Flagi I Hymnu oraz znaczenia Ojczyzny w naszym życiu. Przedszkolaki  z powagą i dumą zaprezentowały program patriotyczny o Polsce. Nie  zabrakło   tekstów literackich i pieśni o Ojczyznie. Było przepiękne, wzruszająco i uroczyście. Wszyscy przeżyli lekcję patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego, która na długo  pozostanie w pamięci naszych "Małych Polaków"

       Życzymy pięknego świętowania

       E.Głębowska- Kaczmarek, B. Zimnowoda

     • Dzień Ziemi
      • Dzień Ziemi

      •         22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.             

       Celem tego święta jest zwrócenie uwagi mieszkańców naszej planety na

       problemy  związane z ochroną przyrody i promowaniem postaw ekologicznych.

       W związku z tym, każdego dnia musimy pamiętać o najprostszych działaniach:

        segregowaniu śmieci, oszczędzaniu wody i prądu, dbaniu o rośliny i zwierzęta,

       używaniu toreb wielokrotnego użytku oraz ograniczaniu zanieczyszczenia

        powietrza.

                 Ten dzień obchodzili również uczniowie klasy IIc, którzy wykazali

       się wiedzą i kreatywnością. Ułożyli hasła i wykonali piękne plakaty. Brawo!

     • SZKOŁA POZYTYWNEGO MYŚLENIA
      • SZKOŁA POZYTYWNEGO MYŚLENIA

      • Kiedy w ubiegłym roku nasza szkoła postanowiła przyłączyć się do programu "Myślę Pozytywnie", nie wiedzieliśmy , że zamkną uczniów w domach, a wirus rozszerzy się na cały świat.

       Przyjęliśmy jednak wyzwanie

       Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli przez cały ubiegły rok realizowaliśmy zadania, które miały za cel poprawę zdrowia psychicznego dzieci. Jest to bardzo ważne, gdyż przyczynia się do harmonijnego rozwoju i ma wpływ na przyszłość naszej młodzieży. Działania zostały docenione przez #Instytut Edukacji Pozytywnej. Otrzymaliśmy tytuł "Szkoły Pozytywnego Myślenia 2020" . Dziękujemy

       Umiejętność dostrzegania dobrych stron i pielęgnowania w sobie pozytywnych emocji można rozwijać . Realizując kolejne zadania, będziemy uczniom uświadamiać, że mają wpływ na to, jak odbierają rzeczywistość. Działamy dalej

       Koordynator projektu Edyta Wiącek

     • REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SULĘCINIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
      • REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SULĘCINIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

      • Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2014 r., będących w obowiązku szkolnym

       oraz  urodzonych w 2015 r., zainteresowanych rozpoczęciem nauki w klasie I


       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje,  że w dniach od 8 -19 marca 2021 zostanie przeprowadzony  nabór do I klasy na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z rejonizacją  przedstawioną  w Uchwale Rady Miejskiej  w Sulęcinie (Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  w załączeniu). O rejonizacji decyduje miejsce zamieszkania,   a nie zameldowania kandydata.

       1. Do klas I przyjmowane są:

       • dzieci  7 - letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
       • dzieci 6 - letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

       2.  Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zobowiązani są złożyć druk ZGŁOSZENIA   

            dziecka do I klasy na rok szkolny 2021/2022, na podstawie którego zostanie ono przyjęte do szkoły          

            z urzędu ( przyjęcie dziecka jest automatyczne, nie wymaga dodatkowego potwierdzenia).

            Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,       które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

       3.   Rodzice dziecka spoza obwodu szkoły mogą zgłosić dziecko do szkoły składając   WNIOSEK        

             o przyjęcie do I klasy na rok szkolny 2021/2022, wskazując właściwe uzasadnienie swojego wyboru.

       4.   Wypełnione  ZGŁOSZENIA lub WNIOSKI, podpisane przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów (wyjątek stanowi sytuacja prawna, gdy tylko jeden z rodziców posiada prawa rodzicielskie) należy złożyć  w szkole lub przesłać skan dokumentu na adres sekretariat@spsulecin.pl w terminienod  8 - 19 marca 2021 r.  

       5. Kandydaci spoza obwodu szkoły będą przyjęci w miarę wolnych miejsc, na podstawie kryteriów zamieszczonych we wniosku. O przyjęciu dziecka rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub            na podany adres e-mail  w dniach 25-26 marca 2021 r.  

        6.  Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z „Zasadami   przetwarzania danych osobowych       w związku z rekrutacją” (klauzula RODO).   DRUKI dostępne są w przedszkolach i w holu szkoły oraz    do pobrania ze strony internetowej  szkoły www.spsulecin.pl

       7.    Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do I klasy na rok szkolny 2021/2022 planowane jest  na czerwiec 2021 r.. Szczegóły będą podane na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku. 


                                                                                                                           Sławomir Słonik

                                          Dyrektor SP 2

     • Przeznacz 1% podatku na edukację!
      • Przeznacz 1% podatku na edukację!

      • Szanowni Rodzice!
        

           Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie wspólnie z Radą Rodziców od kilku lat prowadzi kampanię, której celem jest pozyskanie funduszy z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 
           W 2007 r. nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Rosa, która jest organizacją pożytku publicznego, realizującą program dotacyjny TWOJA SZKOŁA. Ma on na celu  podnoszenie jakości nauczania poprzez zbieranie funduszy na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, książek, tablic multimedialnych i innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.      

       Każda placówka oświatowa biorąca udział w programie posiada indywidualny identyfikator, dla naszej szkoły został ustanowiony następujący numer:

       128 214


           Wpisując powyższy numer w zeznaniu podatkowym każda osoba prawna lub fizyczna może przekazać naszej szkole swój 1% należnego podatku dochodowego. W ten sposób pieniądze trafią na konto naszej szkoły, utworzone w Fundacji Rosa. 

           Dzięki tym, którzy dotychczas wsparli nas i przekazali swój 1%,  zakupiliśmy tablice interaktywne, które stały się częścią nowoczesnego wyposażenia pracowni do nauki  matematyki, przyrody, geografii, biologii, historii. Tablice i ich oprogramowanie pozwalają uatrakcyjnić proces nauczania. Zależy nam na doposażeniu w ten nowoczesny sprzęt  pozostałych pracowni m.in. pracowni do nauki języka polskiego, języków obcych oraz edukacji wczesnoszkolnej.

           Nowoczesna szkoła z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym to nasz cel. Wierzymy, że z Państwa pomocą uda się nam go zrealizować. Zwracam się więc z prośbą o przekazanie 1%  należnego podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszej szkoły. Jednocześnie składam serdeczne podziękowania wszystkim dotychczasowym darczyńcom za przekazane fundusze.

                                                                                                                      Z poważaniem 

                                                                                                    Dyrektor szkoły

       Sławomir Słonik

        

        

       UWAGA! 
       Aby przekazać 1% podatku dochodowego naszej szkole należy w formularzu rocznego rozliczenia podatku PIT wpisać, że przekazujesz Twój 1% Fundacji Rosa, podając jej numer KRS : 0000207472 i w rubryce „Informacje uzupełniające” wpisać TWOJA SZKOŁA – oraz numer identyfikacyjny naszej szkoły: 128 214 

        

       Więcej informacji na stronie: www.fundacjarosa.pl  

       Pod wskazanym adresem znajdziecie Państwo link do rozliczenia podatku online

        

     • Bal Karnawałowy
      • Bal Karnawałowy

      • W karnawale, w karnawale
       Dookoła wielkie bale,
       Gdy orkiestra pięknie gra,
       Dobry humor każdy ma!”

       autor: Zbigniew Dmitroca

           Za nami bal karnawałowy, w którym udział wzięli wszyscy wychowankowie świetlicy szkolnej. Podzieleni na trzy grupy, bawiliśmy się całe środowe popołudnie. Uczniowie klas pierwszych postawili na ulubione taneczne zabawy i konkursy, podczas których nie brakowało emocji. Wśród najmłodszej szkolnej społeczności największą popularnością cieszyły się stroje. Był zatem policjant, kolorowa dżdżownica, nietoperz, koń, aniołek i wiele, wiele innych – jak na prawdziwy bal przebierańców przystało.

          Klasy drugie i trzecie postawiły na kolorowe maski karnawałowe i ulubione zabawy we wspólnym gronie – znane wszystkim krzesełka, konkursy taneczne, konkurencje z balonami, gry słowne i zręcznościowe czy zabawy w „papierową mumię”.

          Dziękujemy wszystkim dzieciom za świetną zabawę i do zobaczenia na kolejnym, przyszłorocznym karnawale!

     • Góra Grosza
      • Góra Grosza

      •     Nasza szkoła po raz kolejny włącza się w akcję „Góra Grosza”.Choć forma zbiórki będzie inna, Samorząd Uczniowski ma nadzieję, że zaangażujemy się wspólnie. Jednoczymy się, by pomagać dzieciom, które są w trudnej sytuacji i nie mieszkają z rodzicami.

            Rekomendacje dla Góry Grosza w przypadku zdalnej nauki w szkołach:

       1. Samorząd Uczniowski we współpracy z Opiekunem Samorządu oraz z Dyrekcją Szkoły tworzy Komisję „Góry Grosza”, w skład której wchodzi nauczyciel i nie więcej niż pięciu uczniów.
       2. Uczniowie i uczennice zbierają monety u siebie w domu. Zebrane monety powinny być policzone i spakowane w osobne woreczki.
       3. Klasy 1-3 raz w miesiącu przynoszą zebrane monety do szkoły.
       4. Kiedy będzie można wrócić bezpiecznie do szkoły – uczniowie klas 4-8 przynoszą grosze (już wcześniej policzone) i kierują się instrukcją pakowania.
       5. Komisja Góry Grosza komisyjnie zlicza zebrane monety.

           Pokażmy, że mimo pandemii pomagamy i wspólnie zbieramy grosze dla dzieciaków. Akcja trwa do 31 maja 2021 roku.

        

       Katarzyna Nowak

       opiekun Samorządu Uczniowskiego