• Ubezpieczenie

     • Ubezpieczenie na rok 2022/2023

     • Drodzy Rodzice!

      Rada Rodziców podjęła decyzję o przedstawianiu na rok szkolny 2022/2023 oferty grupowego ubezpieczenia NNW dzieci w towarzystwie Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

      Możliwość wyboru jednej z trzech sum ubezpieczenia.

      Wariant I   –  47 zł suma ubezpieczenia 17 000 zł

      Wariant II  -  52 zł suma ubezpieczenia 21 000zł (świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym COVID-19)

      Wariant III – 62 zł suma ubezpieczenia 26 000zł (świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku  choroby, w tym COVID-19)

       

      Dziecko (uczeń) jest ubezpieczone od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

      Wpłat na ubezpieczenie uczniów dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2022r. u wychowawcy klasy.

      Ubezpieczenie działa 24h przez 365 dni w roku, w szkole, w życiu prywatnym, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych (zakres rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportów).

      Ubezpieczenie jest dobrowolne!

      Aby dokonać zgłoszenia roszczenia prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dostępnego w załącznikach wraz z wymaganymi dokumentami e-mailem na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, Dział Obsługi Szkód, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

      Szczegółowe informacje dotyczące ofert ubezpieczenia znajdują się w załącznikach.

      W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, proszę kontaktować się:

       

      Edyta Bachar, tel. (+48) 717 159 479, e-mail: Edyta.bachar@netins.pl

      Joanna Markiewicz, tel. (+48) 717 159 481,
      e-mail:
      Joanna.markiewicz@netins.pl