• Lubuskie Talenty

     • Drodzy Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie!

      Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął III edycję projektu pn. "Lubuskie Talenty - Program Stypendialny".

      Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 263 uczniów szkół podstawowych (VII-VIII) i liceów ogólnokształconcych (I-IV) z terenu województwa lubuskiego.

      Nabór wniosków planowany jest od 3 do 14 października 2022 r.

      Proszę o zapoznanie się z nowym Regulaminem na rok szkolny 2022/2023, który został podjęty  UCHWAŁĄ NR XLVI/654/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w dniu 5 września 2022 r.