• Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2017 r.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje, że od 27 lutego do 15 marca 2023 r. trwa nabór do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sulęcinie na rok szkolny 2023/2024. Nabór dotyczy dzieci 6-letnich, które w podanym roku szkolnym będą podlegać obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.
    • Szanowni Rodzice! Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie wspólnie z Radą Rodziców od kilku lat prowadzi kampanię na rzecz pozyskania funduszy z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W tym celu prowadzimy współpracę z Fundacją ROSA, która jest organizacją pożytku publicznego, realizującą program dotacyjny TWOJA SZKOŁA. Ma on na celu podnoszenie jakości nauczania poprzez finansowanie zak
  • "Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły."

    • Zorientowani na sport
    • Sport buduje wewnętrzne wartości. Wzmacnia, uczy szacunku i wiary we własne możliwości.
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
    • Szkoła Promująca Zdrowie
    • Nasza szkoła opracowała i realizuje program współtworzenia środowiska wspierającego zdrowie członków społeczności szkolnej.
    • Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej
    • Certyfikat potwierdzający prowadzenie i rozwijanie działań na rzecz promocji zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  • Aktualności

   Co nowego w szkole?
    • Stołówka szkolna.
    • 01.09.2020
    • Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021wynosi 3,50zł.

     Karty zgłoszeniowe na obiady są dostępne na stronie internetowej szkoły a także u intendenta i w świetlicy szkolnej.


     Opłata za obiady w m-cu wrześniu 2020r. wynosi 63,00 zł. (termin płatności do 10.09.2020r.)

     Wysokość opłat w kolejnych miesiącach zostanie podana dla poszczególnych uczniów w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

    • Stołówka szkolna.: Czytaj więcej
    • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
    • 28.08.2020
    • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

     odbędzie się 1 września 2020 r. ( wtorek ) w następującym porządku:

     1. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego – godz.10.00 - spotkanie z wychowawcą w odziale (gab. 135 - parter):

     - rodzice i dzieci wchodzą w maseczkach wejściem głównym do szkoły, dezynfekują ręce, zajmują miejsce w wyznaczonej sali. Z każdym dzieckiem może być tylko jeden rodzic.

    • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021: Czytaj więcej
    • Szanowni Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I
    • 25.08.2020
    • Szanowni Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie.

     Zapraszam na spotkanie organizacyjne z Dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas I, które odbędzie się 26 sierpnia 2020r o godz. 17.00 w sali gimnastycznej z zachowaniem następujących zasad:

    • Szanowni Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I: Czytaj więcej
    • ROZDANIE ŚWIADECTW za rok szkolny 2019/2020
    • 25.06.2020
    • PROSIMY O UWAŻNE ODCZYTANIE PONIŻSZEJ INFORMACJI !!!

     ROZDANIE ŚWIADECTW za rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązkowo zakryte usta i nos, zachowanie dystansu), w następującym porządku:

     HALA :

     – klasy 8(a,b,c)– hala - od 8.00 - 9.00– spotkanie z dyrekcją i wychowawcami( uczniowie wchodzą pojedynczo głównym wejściem do hali od strony bloku nr 4, siadają w ławkach wyznaczonych dla poszczególnych klas, wychowawcy wskazują uczniom miejsce). Po odebraniu świadectw wychodzą z hali wyjściem przeciwpożarowym.

    • ROZDANIE ŚWIADECTW za rok szkolny 2019/2020: Czytaj więcej
    • Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów.
    • 25.06.2020
    • Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, nie możemy się z Państwem teraz spotkać w naszej szkole. Mamy nadzieję, że czas wakacji przyniesie korzystne zmiany w walce z zagrożeniem epidemiologicznym.

     W związku z tym planujemy Waszą wizytę w szkole i spotkanie organizacyjne z dyrekcją i wychowawcami w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz.17.00 w świetlicy szkolnej. Informujemy, że we wrześniu wszyscy uczniowie otrzymają darmowe podręczniki. Rodzice zakupują jedynie podręczniki do religii, jeśli wyrażą wolę uczestnictwa dziecka w tych lekcjach („Poznaję Boży świat”. Podręcznik do religii dla kl.1 szkoły podstawowej, wyd.Jedność). Prosimy o zaopatrzenie dzieci w podstawową wyprawkę szkolną, a szczegóły będą omawiane na spotkaniu z wychowawcami.

    • Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów.: Czytaj więcej
    • UWAGA UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY
    • 24.06.2020
    • W PIĄTEK 26 CZERWCA PRZYWOZY RANO ZGODNIE Z ROZKŁADEM JAZDY AUTOBUSÓW
     Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

     MAŁUSZÓW – 735

     TURSK – 740

     OSTRÓW – 745

     MIECHÓW – 725

     ŻUBRÓW WIEŚ – 730

     ŻUBRÓW OSIEDLE – 735

     TRZEBÓW – 710

     DŁUGOSZYN – 720

     DROGOMIN – 700

     RYCHLIK – 710

     BRZEŹNO – 720

     ODWOZY WE WSZYSTKICH KIERUNKACHO GODZ . 12.00

    • UWAGA UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY: Czytaj więcej
    • Informacja o terminach oraz sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
    • 02.06.2020
    • Informacja o terminach oraz sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 (kolorem czerwonym zaznaczone zostały wytyczne nowe – wprowadzone ze względu na epidemię) Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach: 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – język polski, 17 czerwca 2020 r. (środa) – matematyka, 18 czerwca 2020 r., (czwartek) – język obcy nowożytny. Każdy z egzaminów rozpoczyna się o godz. 9.00.

    • Informacja o terminach oraz sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020: Czytaj więcej
    • Szanowni Państwo Dyrektorzy
    • 15.05.2020
    • od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym.

    • Szanowni Państwo Dyrektorzy: Czytaj więcej
    • Nauczanie Zdalne - uczeń Klauzula informacyjna RODO
    • 20.04.2020
    • W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

    • Nauczanie Zdalne - uczeń Klauzula informacyjna RODO: Czytaj więcej
    • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych SP 2
    • 15.04.2020
    • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im.Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje Rodziców dzieci urodzonych w 2014 r., którzy ubiegali się o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego przy SP 2 oraz Rodziców dzieci z rocznika 2014 i młodszych, którzy ubiegali się o miejsce w Oddziale Przedszkolnym w Żubrowie, że wszyscy kandydaci zostali do wymienionych oddziałów przyjęci na rok szkolny 2020/2021.

    • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych SP 2: Czytaj więcej
    • Zaświadczenie dla rodziców.
    • 24.03.2020
    • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie zaświadcza, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., wszystkie placówki oświatowe w Polsce ( w tym nasza szkoła) będą nieczynne od 26 kwietnia 2020r.
     Szkoła jest nieczynna, a dzieci w wyżej wymienionym okresie przebywają pod opieką rodziców.

    • Zaświadczenie dla rodziców.: Czytaj więcej
    • Drodzy Uczniowie
    • 29.03.2020
    • Z powodu pandemii koronawirusa musimy wszyscy pozostać w domach, uczyć się i pracować z dala

     od szkoły i swoich przyjaciół.

     Nie widzimy się z Wami w szkole, lecz pamiętamy i myślimy o Was. Każdego dnia jesteśmy z Wami

     podczas zdalnego nauczania. Możecie rozmawiać ze swoimi nauczycielami, korzystać z lekcji,

    • Drodzy Uczniowie: Czytaj więcej
    • Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2020/2021
    • 24.03.2020
    • Szanowni Rodzice,

     Dyrektor szkoły informuje, że wszystkie dzieci urodzone w 2013 r., zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli stosowne "Zgłoszenia do I klasy na rok szkolny 2020/2021”, zostały przyjęte do szkoły.

     Rodziców dzieci spoza obwodu o przyjęciu do szkoły lub odmowie poinformujemy telefonicznie po uzgodnieniu decyzji z Burmistrzem Sulęcina.

    • Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2020/2021: Czytaj więcej
    • Nauczanie w systemie zdalnym.
    • 17.03.2020
    • Drodzy Rodzice,od dnia dzisiejszego uruchamiamy w naszej szkole nauczanie w systemie zdalnym. W celu uniknięcia kumulacji realizowanego materiału, zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Uczniowie ze starszej grupy wiekowej lub rodzice dzieci z klas I-III mają obowiązek codziennie sprawdzać wiadomości przesyłane przez nauczycieli przedmiotowców za pośrednictwem dziennika Librus oraz, w miarę potrzeby (np. zadanie domowe) udzielać informacji zwrotnych. Uczestnictwo uczniów w zdalnym nauczaniu będzie monitorowane, a potwierdzeniem udziału uczniów w poszczególnych lekcjach będzie fakt odczytania (codziennie) przez ucznia lub rodzica informacji wysyłanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

    • Nauczanie w systemie zdalnym.: Czytaj więcej
  • Dla uczniów i rodziców

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
  • 70 Lat

   Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulęcinie
   • Librus
   • Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna
   • Deklaracja dostępności.
   • Microsoft Teams