• Rada rodziców

    • Rada rodziców

    • W szkole działają przedstawiciele rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie ”.

      

     Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

      

     1. Błauciak Marta - przewodnicząca rady rodziców
     2. Stadnik Ewa - skarbnik
     3. Czop Urszula - kl. I 
     4. Piechowiak Magdalena - kl. II        
     5. Ćwiertnia Jacek - kl. III       
     6. Pyrska Iwona - kl. IV
     7. Rosiak Paulina - kl. V
     8. Śmigielska Anita - kl. VI
     9. Smyrnów Joanna - kl. VII 
     10. Dzikowska Katarzyna - kl. VIII

      

     Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

      

     1. Czop Urszula - kl. I A

     2. Pelczarska Marta - kl. I B

     3. Wolniewicz Barbara - kl. I C

     4. Piechowiak Magdalena - kl. II A

     5. Kolba Grzegorz - kl. II B

     6. Kowalczyk Patrycja - kl. II C  

     7. Ćwiertnia Jacek - kl. III A

     8. Doświadczyńska Beata - kl. III B

     9. Lewandowska Paulina - kl. III C

     10. Rerak Anna - kl. IV A     

     11. Pyrska Iwona - kl. IV B

     12. Przybysz Patrycja - kl. IV C

     13. Błauciak Marta - kl. V A - przewodnicząca

     14. Rosiak Paulina - kl. V B

     15. Kupisz Witold - kl. VI A

     16. Śmigielska Helena - kl. VI B

     17. Smyrnów Joanna - kl. VII A

     18. Zabłocka Agata - kl. VII B

     19. Świtała Mariola - kl. VII C

     20. Gradel Monika - kl. VII D

     21. Cyra Marcin - kl. VII E

     22. Rutyna Grażyna - kl. VIII A

     23. Grobelna Monika - kl. VIII B

     24. Bołdak Joanna - kl. VIII C

     25. Dzikowska Katarzyna - kl. VIII D 

      

     Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

      

     1. Lewandowska Paulina - przewodnicząca
     2. Przybysz Patrycja
     3. Kupisz Witold

      

     Regulamin Rady Rodziców - PDF