• Aktualności

     • ROZDANIE ŚWIADECTW za rok szkolny 2019/2020
      • ROZDANIE ŚWIADECTW za rok szkolny 2019/2020

      • PROSIMY O UWAŻNE ODCZYTANIE PONIŻSZEJ INFORMACJI !!!

        

       ROZDANIE ŚWIADECTW  za rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązkowo zakryte usta i nos, zachowanie dystansu), w następującym porządku:

       HALA :

       – klasy 8(a,b,c)– hala - od 8.00 - 9.00– spotkanie z dyrekcją i wychowawcami( uczniowie wchodzą pojedynczo głównym wejściem do hali od strony bloku nr 4, siadają  w ławkach wyznaczonych   dla poszczególnych klas,  wychowawcy wskazują uczniom miejsce). Po odebraniu świadectw wychodzą z hali wyjściem przeciwpożarowym.

        – klasy 7(a,b)– hala – od 9.15 - 10.00 – spotkanie z dyrekcją i i wychowawcami ( uczniowie wchodzą pojedynczo głównym wejściem do hali od strony bloku nr 4,  siadają  w ławkach wyznaczonych   dla poszczególnych klas,  wychowawcy wskazują uczniom miejsce).  Po odebraniu świadectw wychodzą z hali wyjściem przeciwpożarowym.

       –  klasy 3(a,b)– hala – od 10.15 – 11.00 – spotkanie z wychowawcami ( uczniowie wchodzą pojedynczo głównym wejściem do hali od strony bloku nr 4,  siadają  w ławkach wyznaczonych   dla poszczególnych klas,  wychowawcy wskazują uczniom miejsce).  Po odebraniu świadectw wychodzą z hali wyjściem przeciwpożarowym.

       klasy 6(a,b,c,d)  - od 11.15 - 12.00– hala – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem głównym do haliod strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem przeciwpożarowym. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

        

       SALA GIMNASTYCZNA – WEJŚCIE OD STRONY BLIOKU NR 4:

       -  klasa 4 a – sala gimnastyczne - od  8.00 – 8.30 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4 ( tam, gdzie były zdawane podręczniki), podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       -  klasa 4 b – sala gimnastyczne - od  8.30 – 9.00 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4 ( tam, gdzie były zdawane podręczniki), podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       - klasa 5 a – sala gimnastyczna – od  9.00  – 9.30 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       - klasa 5 b – sala gimnastyczna – od  9.30  – 10.00 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       - klasa 5 c – sala gimnastyczna – od  10.00  – 10.30 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       - klasa 5 d – sala gimnastyczna – od  10.30  – 11.00 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       - klasa 5 e – sala gimnastyczna – od  11.00  – 11.30 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

        

       WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY :

        –  klasa 1a –  hol szkoły  - wejście główne – od 9.00 – 9.30– uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem głównym.

       –  klasa 1b –  hol szkoły  - wejście główne – od 9.30 – 10.00 - uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem głównym.

       –  klasa 1c –  hol szkoły  - wejście główne – od 10.00 – 10.30 - uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem głównym.

       –  klasa 2a –  hol szkoły  - wejście główne – od 10.30 – 11.00 - uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem

       –  klasa 2 b –  hol szkoły  - wejście główne – od 11.00 – 11.30 -uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem głównym. 

       –  klasa 2 c –  hol szkoły - wejście główne – od 11.30 – 12.00 -uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem głównym. 

       UWAGA!

                Świadectwa szkolne odbierają wyłącznie uczniowie. Rodzice nie wchodzą do szkoły. Wyjątek stanowią Rodzice uczniów klas I, którzy będą mogli wejść do holu szkoły ze swoim dzieckiem.

        

       Nieodebrane świadectwa będą wydawane w pierwszym tygodniu wakacji tj. od 29 czerwca do 3 lipca,
       w sekretariacie szkoły.

                                                                                                   DYREKCJA SZKOŁY

     • Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów.
      • Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów.

      • Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, nie możemy się z Państwem teraz spotkać w naszej szkole. Mamy nadzieję, że czas wakacji przyniesie korzystne zmiany w walce z zagrożeniem epidemiologicznym.

       W związku z tym planujemy Waszą wizytę w szkole i spotkanie organizacyjne z dyrekcją i wychowawcami w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz.17.00 w świetlicy szkolnej. Informujemy, że we wrześniu wszyscy uczniowie otrzymają darmowe podręczniki. Rodzice zakupują jedynie podręczniki do religii, jeśli  wyrażą wolę uczestnictwa dziecka w tych lekcjach („Poznaję Boży świat”. Podręcznik do religii dla kl.1 szkoły podstawowej, wyd.Jedność). Prosimy o zaopatrzenie dzieci w podstawową wyprawkę szkolną, a szczegóły będą omawiane na spotkaniu z wychowawcami. 

       Wszystkim dzieciom i ich rodzicom życzymy pięknych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia w sierpniu – Dyrekcja szkoły.

     • UWAGA UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY
      • UWAGA UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY

      • W PIĄTEK 26 CZERWCA PRZYWOZY RANO ZGODNIE Z ROZKŁADEM JAZDY AUTOBUSÓW
       Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

        

       MAŁUSZÓW – 735

       TURSK – 740

       OSTRÓW – 745

       MIECHÓW – 725

       ŻUBRÓW  WIEŚ – 730

       ŻUBRÓW OSIEDLE  – 735

       TRZEBÓW – 710

       DŁUGOSZYN – 720

       DROGOMIN – 700

       RYCHLIK – 710

       BRZEŹNO – 720

        

       ODWOZY WE WSZYSTKICH KIERUNKACHO GODZ . 12.00