• Aktualności

     • SZANOWNY RODZICU! ZAPISZ DZIECKO NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ!
      • SZANOWNY RODZICU! ZAPISZ DZIECKO NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ!

      • OTO KILKA WSKAZÓWEK!

       Warunki, w jakich żyje, uczy się i wypoczywa dziecko, w znacznym stopniu wpływają na jego postawę ciała. Wiele wad postawy powstaje na skutek niekorzystnych wpływów środowiskowych. Bez ich zmiany, bez usunięcia czynników powodujących powstawanie i utrwalanie wad, niemożliwe jest osiągnięcie korekcji sylwetki ciała.

       Świadomość rodziców odgrywa tu bardzo ważną rolę, a więc jeżeli zauważyli Państwo, że wasza pociecha przyjmuje nietypową postawę ciała, jego sylwetka jest zaburzona  lub narzeka na bóle pleców, szyi, czy stóp, warto by było, skonsultować się w tej sprawie z lekarzem rodzinnym (pierwszego kontaktu), bądź ze specjalistą – ortopedą. Można również porozmawiać i skonsultować się z nauczycielem wychowania fizycznego lub pielęgniarką szkolną.

       W szkole uczniowie klas młodszych (0-III) objęci są badaniami profilaktycznymi, które przeprowadza, właściwy ze względu na przynależność,  lekarz rodzinny. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u ucznia wady ruchu (postawy) dokonuje on odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dziecka i kieruje ucznia na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.

       Aby dziecko uczęszczało na zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek, który jest jednocześnie wyrażeniem zgody na udział dziecka w zajęciach (wniosek w załączniku).

       W przypadku, gdy wadę stwierdza lekarz ortopeda lub inny specjalista, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub skierowanie od  tego lekarza.

       Jeżeli rodzic nie posiada zaświadczenia lub skierowania lekarskiego, ale widzi potrzebę uczestnictwa swojego dziecka w zajęciach, z powodów innych niż wada postawy (np. otyłość lub inne) składa tylko wniosek.

        

       JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA ?

       Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego posiadający odpowiednie przygotowanie.

       Prowadzący zajęcia najczęściej:

       • mobilizuje ćwiczących do wysiłku,
       • odpowiednio uatrakcyjnia zajęcia przez stosowanie różnorodnych przyborów i przyrządów, wprowadza elementy rywalizacji oraz gier sportowych,
       • utrzymuję dyscyplinę nieformalną,
       • współpracuje z rodzicami.

       Zadania instruktora zajęć:

       • dobiera pozycje wyjściowe i ćwiczenia,
       • dobiera przybory i przyrządy,
       • kontroluje poprawność wykonania ćwiczeń,
       • dostosowuje ćwiczenia i metody do wieku, możliwości i zainteresowań ćwiczących,
       • indywidualizuje ćwiczenia (lub ich części) i dostosowuje je do potrzeb poszczególnych dzieci.

       Obowiązkiem rodzica  jest :

       • przestrzeganie  w stosunku do dziecka właściwego trybu życia, nieprzeciążanie obowiązkami i umożliwienie dużej dawki ruchu, zwłaszcza na świeżym powietrzu, zapewnienie odpowiedniej ilości snu itp.,
       • wyposażenie dziecka w odpowiednie meble (biurko, krzesło, łóżko, oświetlenie),
       • stosowanie racjonalnego odżywiania.
       • odpowiedni kontakt i współpraca z nauczycielem.

       Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej odbywają się dwa razy w tygodniu dla jednej grupy (salka korekcyjna, siłownia, hala, Orlik, boiska szkolne) i są nieodpłatne. Zespół ćwiczebny liczy maksymalnie 8 osób, aby zapewnić komfortowe warunki do ćwiczeń. Dzień i godzina  zajęć dostosowana jest do planu lekcji dzieci w taki sposób, aby ich realizacja odbywała się zaraz po zajęciach obowiązkowych. Uczniowie uczęszczający do zerówki realizują gimnastykę w godzinach pracy oddziału. Do uczestnictwa w ćwiczeniach potrzebny jest strój na zmianę i obuwie sportowe.

        ZACHĘCAMY DO ĆWICZEŃ  !!!

     • Stołówka szkolna.
      • Stołówka szkolna.

      • Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021wynosi 3,50zł.

       Karty zgłoszeniowe na obiady są dostępne na stronie internetowej szkoły a także u intendenta i w świetlicy szkolnej.


       Opłata za obiady w m-cu wrześniu 2020r. wynosi 63,00 zł.  (termin płatności do 10.09.2020r.)

       Wysokość opłat w kolejnych miesiącach zostanie podana dla poszczególnych uczniów w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.
       Wpłaty za obiady przyjmowanie są jedynie przelewem na konto szkoły:

       60 1240 3624 1111 0000 3066 7943

       /tytułem: wyżywienie; m-c; imię i nazwisko dziecka/

       Termin wpłaty za obiady do 10 każdego miesiąca.


       Przypominamy o składaniu wniosków na dofinansowanie dożywiania uczniów spełniających kryteria dochodowe w Miejskim Ośrodku Opieki Społecznej w Sulęcinie na okres od 01.09. do 22.12.2020r.


       Wydawanie obiadów rozpoczynamy od dnia 07.09.2020r.( poniedziałek)


       Do pobrania:

       Rezygnacja_z_obiadow.doc

       Karta_zgloszenia_na_obiady.doc​​​​​​​