• Aktualności

     • Nauczanie zdalne.
      • Nauczanie zdalne.

      • Szanowni Rodzice,  

       Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie Rozporządzenia MEiN z dn.13.12.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach 20-22 grudnia 2021 r. oraz w dniach 3-5 stycznia 2022 r., wprowadza się następującą organizację pracy szkoły:  

       1.  Wszystkie klasy I – VIII będą realizować naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams 

       1. Wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji, obowiązującym podczas nauki stacjonarnej. 

       1. Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I – III, którzy nie mogą zapewnić opieki w tym okresie, wyłącznie ze względu na wykonywanie obowiązków zawodowych, szkoła zapewni opiekę dzieciom w świetlicy szkolnej. Wzór wniosku – w załączniku.  

       Wnioski należy składać do piątku 17.12.2021 r. do godz. 14.00 do kierownika świetlicy, osobiście lub za pośrednictwem dziennika Librus 

       W przypadku dużej ilości zgłoszeń dyrektor zastrzega sobie prawo weryfikacji zasadności złożonych wniosków.  

       1. Świetlica szkolna będzie czynna od godz.7.00 – 16.00. 

       1. Oddział Przedszkolny w w/w dniach pracuje bez zmian.  

       1. Dowozy będą odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy.  

       1. Dzieci przebywające w szkole pod opieką świetlicy, zgłoszone na dożywianie w stołówce szkolnej, w w/w dniach będą miały zapewnione posiłki 

        

       W dniach od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. trwać będzie przerwa świąteczna.  

       Dzień 6 stycznia 2022 r – Święto Trzech Króli  jest dniem dzień ustawowo wolnyod zajęć. 

       Dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) to dzień wolny od zajęć zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2021/2022.   

        

       Do nauki w formie stacjonarnej uczniowie wracają 10 stycznia 2022 r.