• Aktualności

     • Europejski Dzień Sportu Szkolnego
      • Europejski Dzień Sportu Szkolnego

      • Już jutro szkoły na terenie całej Europy, a nawet Ameryki Południowej, Afryki i Azji obchodzić będą Europejski Dzień Sportu Szkolnego (European School Sport Day - ESSD). 

       W 2021 wzięło w nim udział blisko 40 krajów z całego świata, 🌎🌍🌏 a już 30 września również nasza placówka będzie częścią tego międzynarodowego wydarzenia!

       W planach mamy:

       - 5 minut gimnastyki śródlekcyjnej na każdej lekcji,

       - roztańczone przerwy z czirliderkami,

       - tenis stołowy na przerwie dla chętnych,

       - sztafetę biegową na wesoło dla wszystkich klas II i III,

       - turniej rzucanki siatkarskiej klas VIII.

       Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej zabawy!

       @EuropejskiDzienSportuSzkolnego

       #ESSD2022 #ESSDPoland #BeActive #edukacjawruchu #AKiL

     • Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2022/2023
      • Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2022/2023

      • Drodzy Rodzice!

       Rada Rodziców podjęła decyzję o przedstawianiu na rok szkolny 2022/2023 oferty grupowego ubezpieczenia NNW dzieci w towarzystwie Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

       Możliwość wyboru jednej z trzech sum ubezpieczenia.

       Wariant I   –  47 zł suma ubezpieczenia 17 000 zł

       Wariant II  -  52 zł suma ubezpieczenia 21 000zł (świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym COVID-19)

       Wariant III – 62 zł suma ubezpieczenia 26 000zł (świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku  choroby, w tym COVID-19)

        

       Dziecko (uczeń) jest ubezpieczone od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

       Wpłat na ubezpieczenie uczniów dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2022r. u wychowawcy klasy.

       Ubezpieczenie działa 24h przez 365 dni w roku, w szkole, w życiu prywatnym, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych (zakres rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportów).

       Ubezpieczenie jest dobrowolne!

       Aby dokonać zgłoszenia roszczenia prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dostępnego w załącznikach wraz z wymaganymi dokumentami e-mailem na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, Dział Obsługi Szkód, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

       Szczegółowe informacje dotyczące ofert ubezpieczenia znajdują się w załącznikach.

       W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, proszę kontaktować się:

        

       Edyta Bachar, tel. (+48) 717 159 479, e-mail: Edyta.bachar@netins.pl

       Joanna Markiewicz, tel. (+48) 717 159 481,e-mail: Joanna.markiewicz@netins.pl

     • WITAMY W PRZEDSZKOLU
      • WITAMY W PRZEDSZKOLU

      • Tak pięknie wystrojone sale czekały dzisiaj na nasze przedszkolaki.
       Serdecznie Was witamy w nowym roku 2022/2023.
       Życzymy dużo radości, nowych przyjaźni, ciekawych zabaw, dobrego humoru i niezapomnianych przeżyć, a Rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia. Wierzymy, że ten rok będzie niezwykle ciekawy w życiu naszych przedszkolaków🦉🦉🦉
       E. Głębowska- Kaczmarek, M. Czwalińska

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ZASAD WYDAWANIA POSIŁKÓW
      • INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ZASAD WYDAWANIA POSIŁKÓW

      • Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 5,00 zł.

       Druki karty zgłoszeniowej dziecka na obiady są dostępne na stronie internetowej szkoły, a także u intendenta i w świetlicy szkolnej.

                 Opłata za obiady w m-cu wrześniu 2022r. wynosi 100,00 zł. (termin płatności do 12.09.2022r.)

       Wysokość opłat w kolejnych miesiącach zostanie podana dla poszczególnych uczniów w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.


        Przypominamy o składaniu wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów spełniających kryteria dochodowe w Miejskim Ośrodku Opieki Społecznej w Sulęcinie na okres od 01.09. do 22.12.2022r.


        Wydawanie obiadów rozpoczynamy od dnia 05.09.2022r. (poniedziałek)

       Kartę zgłoszeniową dziecka na obiady należy złożyć do godz. 12.00 dnia poprzedzającego wydanie posiłku, po tym terminie posiłki będą wydawane w dniu następnym.

       Wpłaty za obiady przyjmowanie są jedynie przelewem na konto szkoły:

       60 1240 3624 1111 0000 3066 7943

       /tytułem: wyżywienie; m-c; imię i nazwisko dziecka/

       Termin wpłaty za obiady do 10 każdego miesiąca

       KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_2022-2023.doc​​​​​​​