• Aktualności

     • „Co słonko widziało - konkurs fotograficzny inspirowany postacią Marii Konopnickiej”
      • „Co słonko widziało - konkurs fotograficzny inspirowany postacią Marii Konopnickiej”

      • Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie zaprasza uczniów klas I-VIII szkół podstawowych do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Co słonko widziało - konkurs inspirowany postacią Marii Konopnickiej”

       Tematyka fotografii konkursowych. Dwie kategorie fotografii (do wyboru):

       • Miejsca związane z życiem Marii Konopnickiej, jej twórczością lub upamiętniające ją.
       • Jesienny krajobraz inspirowany literaturą Marii Konopnickiej. II.

       Cele konkursu:

       • Uczczenie 200 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej,
       • Zapoznanie uczniów z życiorysem i twórczością Marii Konopnickiej,
       • Propagowanie postaw patriotycznych,
       • Szerzenie wiedzy na temat dziedzictwa narodowego, jakim jest literatura Marii Konopnickiej,
       • Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci,
       • Zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania czasu wolnego,
       • Integrowanie dzieci o podobnych zainteresowaniach.

       Uczestnicy Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas I - VIII

       Fotografie będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

       • uczniowie kl. I- II
       • uczniowie kl. III- IV
       • uczniowie kl. V- VIII
     • EU CodeWeek w naszej szkole.
      • EU CodeWeek w naszej szkole.

      • EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

       W naszej szkole mamy zaplanowane zajęcia związane z kodowaniem, dla klas czwartych i piątych jest to gra Rabbit go right, która rozwija wyobraźnię programistyczną.

        

       Rozwiązanie zadania umieszczonego w grze to program, który wykonywany jest przez poruszającego się królika. Dobrze napisany program doprowadzi królika do marchewek. Wszystkie marchewki zjedzone przez królika, potwierdzają, że utworzony program jest prawidłowy.  Zasady interakcji pomiędzy królikiem, a pozostałymi elementami odzwierciedlają podstawowe koncepcje, które wykorzystywane są we współczesnej informatyce: 

       • pętle – wielokrotne odbijanie się od przeciwległych platform 

       • instrukcje warunkowe – na przykład: jeśli królik zje klucz, to otwórz kłódki 

       • zmienne – położenie królika, kierunek w prawo lub w lewo 

       • struktury danych – elementy ruchome leżące jeden na drugim

       Natomiast uczniowie klas 6 - 8 będą tworzyć gry edukacyjnej w Scratch.  

     • Noc Bibliotek 2022
      • Noc Bibliotek 2022

      • 30 września odbyła się w naszej szkole Noc Bibliotek. Wzięli w niej udział uczniowie z klasy IV A i III B. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego obejrzenia filmu dla dzieci "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”. Następnie z podziałem na klasy odbyły się warsztaty artystyczne, na których uczniowie metodą decupage dekorowali drewniane zakładki do książek. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w zabawie Escape room pod tytułem „Tajna misja w szkole”, w której należało rozwiązać 5 zadań aby zdobyć numery kodu do sejfu. Po zaciętej rywalizacji wygrały dwa zespoły.

       Biblioteka szkolna serdecznie dziękuje uczniom i wychowawcom za udział w imprezie.

     • „Seniorzy dla dzieci – głośne czytanie książek przez emerytowanych nauczycieli”.
      • „Seniorzy dla dzieci – głośne czytanie książek przez emerytowanych nauczycieli”.

      • 7 października 2022 odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Seniorzy dla dzieci – głośne czytanie książek przez emerytowanych nauczycieli”.

       Naszym pierwszym gościem była Pani Teresa Pokora, która uczniom klasy I B przeczytała książkę na podstawie opowiadań Tove Jansson „Muminek i gwiazdka z nieba”. Następnie dzieci opowiadały o swoich marzeniach, wysłuchały różnych ciekawych opowieści oraz opowiadały po czym rozpoznajemy Jesień.

       Spotkanie upłynęło w bardzo ciekawej, miłej i wesołej atmosferze, za które Pani Teresce serdecznie dziękujemy.

     • Europejski Dzień Sportu Szkolnego 2022
      • Europejski Dzień Sportu Szkolnego 2022

      • 30 września nasza placówka świętowała Europejski Dzień Sportu Szkolnego. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom. Tego dnia w naszej szkole obowiązywał wyjątkowy harmonogram dnia – RUCHOWY PLAN LEKCJI, który przygotowała Akademia Krokieta i Lamy.

       Sami zobaczcie jak dobrze się bawiliśmy!

       @EuropejskiDzienSportuSzkolnego #ESSD2022 #ESSDPoland #BeActive #edukacjawruchu #AKiL

     • Konkurs fotograficzny „Rolnictwo ekologiczne”
      • Konkurs fotograficzny „Rolnictwo ekologiczne”

      • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do udziału w konkursie fotograficznym „Rolnictwo ekologiczne”. Każdy uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.Konkurs ma na celu m.in. promowanie ekologicznych produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, pogłębianie wiedzy ekologicznej i zachęcanie młodych ludzi do uważnej obserwacji środowiska oraz podnoszenie świadomości na temat systemów jakości produktów rolno-żywnościowych, a także certyfikatów i oznaczeń stosowanych na etykietach, w tym znaku „Rolnictwo ekologiczne".Prace konkursowe powinny prezentować dowolny produkt żywnościowy w kontekście szeroko pojętej tematyki ekologicznej. Organizator dopuszcza różnorodne ujęcie tematu, np.: produkt rolny lub rolno-spożywczy na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży, pola uprawne, produkty nieprzetworzone, przetworzone, lokalne bazary i targowiska itp.Fotografie w pliku zapisanym w formacie JPG, RAW, TIFF o objętości maksymalnie 40 MB, 200-300 dpi oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kowr.gov.pl/promocja/promocja-krajowa/rolnictwo-ekologiczne/konkurs należy przesłać do 16 października 2022 r. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w wysokości: I – 2000 zł, II – 1500 zł, III – 1000 zł oraz rzeczowe w postaci aparatów Instax Square SQ 1 dla laureatów 10 wyróżnionych prac.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 października 2022 r. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.kowr.gov.pl, profilu www.facebook.com/polskasmakuje.pl oraz w siedzibie KOWR.

       Reg_Konkursu_Foto_rolnictwo_ekologiczne.pdf​​​​​​​