• Aktualności

     • Szanowni Interesanci.
      • Szanowni Interesanci.

      • Z powodu  zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19, prosimy, aby  wszystkie sprawy urzędowe  załatwiać drogą mailową na adres: sekretariat@spsulecin.pl lub poprzez użycie formularza kontaktowego, dostępnego na naszej stronie internetowej.

       Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2013 r.,

       Jeśli nie dostarczyliście do szkoły Zgłoszenia dziecka do I klasy na rok szkolny 2020/2021, informujemy, że druk dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Szkoła – Dokumenty. Wypełniony druk należy przesłać na adres sekretariat@spsulecin.pl lub wicedyrektor1@spsulecin.pl.  

      • ZAŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW

      •  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie zaświadcza, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., wszystkie placówki oświatowe w Polsce ( w tym nasza szkoła) zawiesiły działalność dydaktyczną w okresie od 12 – 25 marca 2020r.   
       Szkoła jest nieczynna, a dzieci w wyżej wymienionym okresie przebywają pod opieką rodziców.  
        

      • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia  dydaktyczno – wychowawcze będą odwołane.

       W dniach 12-13 marca 2020 r. ( czwartek, piątek) szkoła  zapewni wyłącznie świetlicowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uczniom, których rodzice nie będą w stanie zorganizować opieki swojemu dziecku.

       Od poniedziałku 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły, nie będzie zapewnionej opieki.

       Od 12 do 25 marca 2020 r. nie będzie dowozów szkolnych oraz dożywiania w stołówce szkolnej. 

       Zgodnie z zaleceniami MEN należy w tych dniach unikać miejsc, gdzie są  duże skupiska ludzi ( komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Należy w domu  przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których się przebywa.

       Szczegółowe informację znajdują się w piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej,   załączonym na stronie internetowej szkoły. 

       O zmianach w sytuacji będziemy informować na bieżąco.

       Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

       Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

       • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
       • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
       • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
       • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
       • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
       • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

       Dyrektorze,

       • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
       • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
       • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
       • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
       • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
       • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
       • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
       • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
       • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
       • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
       • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

       W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

       Rodzicu,

       • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
       • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
       • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
       • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
       • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
       • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       Uczniu,

       • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
       • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
       • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
       • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

       Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

       Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

       • dziennik elektroniczny;
       • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
       • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

       Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
       • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

        

       Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

       Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

       Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

       Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

     • Szkolny Konkurs Recytatorski
      • Szkolny Konkurs Recytatorski

      •     13 lutego 2020r. W naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Organizatorkami konkursu były panie : Małgorzata Stempińska i Edyta Wiącek.

          Celem konkursu jest rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcenie dzieci do przezwyciężenia nieśmiałości poprzez występy przed publicznością.

         Uczestnicy zachwycili jury bardzo dobrym przygotowaniem utworów.

       Wyniki : I miejsce – Klaudia Łaniec kl. VI b

                      II miejsce Sandra Walkowiak Vb

                      III miejsce – Marlena Milke kl. Va , Agata Gardziejewska kl. VId

         Dziewczyny reprezentowały szkołę podczas powiatowych eliminacji, które odbyły się 27 lutego w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. Agata Gardziejewska, Klaudia Łaniec i Marlena Milke w swoich kategoriach wiekowych otrzymały wyróżnienia.

            Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                              M. Stempińska, E.Wiącek

     • Podstawowe zasady profilaktyki zakażeń.
      • Podstawowe zasady profilaktyki zakażeń.

      • Często myj ręce

       Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

        

       Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

       Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

        

       Zachowaj bezpieczną odległość

       Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

        

       Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

       Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

        

       Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

       Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

     • Karnawał już za nami.
      • Karnawał już za nami.

      • Ostatnie dni karnawału, uczniowie naszej szkoły,  pożegnali  tanecznym krokiem. 20 lutego  członkowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali  dyskotekę karnawałową dla klas IV – VIII,  na której wszyscy świetnie bawili się  w rytm najnowszych przebojów. Podczas dyskoteki odbyła się również loteria fantowa (wszystkie losy pełne), w której każdy mógł wygrać  miłą nagrodę. Od czwartku do ostatniego dnia karnawału (wtorek),  szkolne czirliderki  prowadziły „roztańczone przerwy”, na których nie tylko można było się nauczyć tańczyć, ale również spalić trochę zbędnych kalorii z „tłustego czwartku”.

     • Walentynki
      • Walentynki

      • „Walentynki”  to czas miłości i miłych niespodzianek. W dniach 10 – 13 lutego w holu naszej szkoły, członkowie Samorządu Uczniowskiego, wystawili specjalnie przygotowaną skrzynkę pocztową, do której każdy uczeń mógł wrzucić swoją „walentynkę” dla wybranej osoby. Przez 4 dni uzbierała się naprawdę wielka góra listów, które 14 lutego roznoszone były przez walentynkowych listonoszy. Z okazji tego miłego dnia zakochanych, członkowie Samorządu Uczniowskiego, pamiętali także o pracownikach  naszej szkoły, których obdarowali lukrowanymi serduszkami. Nasze czirliderki , tego dnia również zrobiły miłą niespodziankę i na przerwach, zaprosiły wszystkich uczniów do wspólnych tańców w rytm miłosnych piosenek.

                                                                                                                                         M. Stempińska

     • Karnawał w szkolnej świetlicy.
      • Karnawał w szkolnej świetlicy.

      • "W karnawale wszyscy urządzają bale. to tradycja bardzo stara - strojów pięknych co niemiara! Niech się bawią duzi, mali zgromadzeni na tej sali"

       Zgodnie z tradycją. W karnawale wielkie bale, tak więc i w naszej świetlicy odbył się bal przebierańców.

       Wszyscy chętni uczninowie, uczęszczający do świetlicy wzięli udział w zabawie. Nie zabrakło wspólnych tańców zabaw, oraz konkursów przeplatanych słodkim poczęstunkiem. Mini bal wszystkim się podobał i dostarczył wiele radości. w radosnym nastroju pożegnaliśmy karnawał...

     • Walentynki w szkolnej świetlicy!
      • Walentynki w szkolnej świetlicy!

      • Walentynki! Ach Walentynki!

       To najgorętszy jest w roku dzień!

       Choć jest zima, to jak kominki,

       w krąg żarzą się tysiące serc!

       Walentynki! Ach Walentynki!

       Nie trzeba tego zbyt serio brać,

       ale fajnie jest w upominku serduszko dawać albo brać!

       Nasi wychowankowie ze świetlicy nie zapomnieli o kolegach i koleżankach, na których zawsze mogą liczyć i z którymi zawsze dobrze się bawią. Tego dnia nasi uczniowie mogli również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Sami zobaczcie, jak u nas fajnie było…

       Życzymy szczęśliwych Walentynek!

     • Kolejne ferie bez śniegu, ale możliwe…
      • Kolejne ferie bez śniegu, ale możliwe…

      • Długo oczekiwane ferie w naszej szkole rozpoczęły się 27 stycznia, od spotkania organizacyjnego w świetlicy szkolnej, gdzie 66 uczestników zimowiska zostało podzielonych na cztery grupy w zależności od wieku i zainteresowań.

       Opiekunami byli: pani Katarzyna Makowska, Julia Wesołek, Wioletta Mrok, Edward Zwierzchowski i Stanisław Łuksa, a kierownikiem zimowiska była pani Marina Wróżbit.

       Celem zimowiska było zapewnienie opieki oraz pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, poprzez aktywne i ciekawe formy zajęć oraz rozwijanie własnych zainteresowań.  Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1300. Potem  uczniowie spożywali obiad przygotowany przez nasze panie kucharki.  W pierwszym dniu wszyscy uczestnicy zimowiska zostali zapoznani z regulaminem, a także z atrakcjami, które czekały na dzieci w trakcie trwania zimowiska.

       W pierwszym dniu mieliśmy przyjemność gościć u nas panią policjantkę, która omówiła zagadnienia związane  z bezpieczeństwem nie tylko w czasie ferii, ale w różnych sytuacjach.  Kolejny dzień sprawił wiele radości naszym najmłodszym uczestnikom, gdyż wszyscy uczestniczyli w spektaklu teatralnym pt. „Smocza Legenda”, który odbył się w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. W środę gościliśmy przedstawicielkę lasów państwowych, która przygotowała i prowadziła zajęcia w formie warsztatów. Urozmaiceniem były zagadki, rebusy i krzyżówki związane z lasem. Pani z nadleśnictwa przypomniała dzieciom o właściwym zachowaniu się w lesie i szacunku dla przyrody.  Kolejny dzień uczniowie spędzili  w gorzowskim basenie „Słowianka”, korzystając ze wszelkich atrakcji obiektu.  Piątek natomiast był dniem rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności manualnych, a mianowicie w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty, na których każde dziecko mogło spróbować swoich sił wykonując igielnik oraz zakładkę do książki. Po  zajęciach pani bibliotekarka czytała dzieciom bajki i baśnie.

       Drugi tydzień ferii rozpoczął się od wyjazdu do garnizonu w Wędrzynie. Sprzęt bojowy, militaria, wystrój pomieszczeń jednostki wojskowej wywarły ogromne wrażenie nie tylko na chłopakach.  Dziewczęta również były pod wielkim wrażeniem zwłaszcza, że można było pod czujnym okiem zawodowych żołnierzy obejrzeć sprzęt wojskowy, wnętrza wozów bojowych, spróbować sił na strzelnicy. Zwieńczeniem pobytu w jednostce wojskowej był pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy.

        Wtorek był dniem, w którym każdy, niezależnie od wieku, mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Młodsi uczniowie, a zwłaszcza dziewczęta czas spędzały biorąc udział w zajęciach manualnych (szycie „ Przytulanek”) i kulinarnych (przygotowanie sałatek, kanapek oraz owocowych szaszłyków). Chłopcy w tym czasie aktywnie spędzali czas w sali gimnastycznej na turniejach i rozgrywkach sportowych. Środa była kolejnym dniem wyjazdu na „Słowiankę”. W kolejnym dniu nasi uczestnicy odwiedzili Gospodarstwo Pszczelarskie pana Dutkowiaka, gdzie mogli obejrzeć ule, sprzęty, dzięki którym pozyskuje się miód i inne pszczele produkty. Dzieci dowiedziały się również, jaką pożyteczną rolę w przyrodzie odgrywają pszczoły. W tym dniu również odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie, na którym poruszone zostały tematy związane z promocją zdrowia, prowadzeniem higienicznego, zdrowego i aktywnego trybu życia i odżywiania się. W związku ze zwiększoną zachorowalnością na grypę, panie z Sanepidu podały kilka „przepisów”, aby nie dać się wirusom i zarazkom. Ostatni dzień zimowiska, czyli 7 lutego, w którym każdy uczestnik otrzymał upominek oraz słodycze,  to zabawa karnawałowa i pożegnalne ognisko z kiełbaskami na patyku.

       Zasadnicze cele organizacji zimowiska zostały w pełni zrealizowane. Uczestnicy przyjemnie i pożytecznie spędzili czas wolny, mieli zapewnioną fachową opiekę. Podczas zajęć mogli wykorzystać swoje umiejętności, siłę, zwinność i energię na wykonywanie zadań, mieli okazję do świetnej zabawy, która dostarczała wiele radości i relaksu. Rozwijali indywidualne zainteresowania poprzez udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i rozmowach, kształtowali właściwe nawyki i bezpieczne zachowanie. Bogaty, urozmaicony program był bodźcem do spontanicznej i relaksującej zabawy, gdzie każdy mógł się odnaleźć,  wykazać się swoimi zdolnościami i umiejętnościami oraz nawiązać przyjaźnie.

       Szczególnie wiele radości sprawiły dzieciom wycieczki i wyjazdy na basen, które odbyły się dzięki finansowemu wsparciu pana Burmistrza Dariusza Ejcharta oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie.

        

                                                      Kierownik zimowiska

       Marina Wróżbit

     • Myślę pozytywnie
      • Myślę pozytywnie

      • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie znalazła się w wyjątkowym gronie placówek, które przez cały rok będą współpracowały z Instytutem Edukacji Pozytywnej, w ramach projektu "Myślę pozytywnie". Jego celem jest upowszechnianie wiedzy, przekonań, postaw, zachowań i stylu życia, wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

           Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

          Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się blisko 350 szkół z całej Polski. Do dalszego etapu  zostało zakwalifikowanych 135 jednostek. Szkoła została wybrana na podstawie realizacji  wstępnych zadań certyfikacyjnych, które w październiku 2019r. wykonali nauczyciele wraz z uczniami. Dużą niespodzianką było również otrzymanie przez naszą placówkę wyróżnienia, a tym samym certyfikatu "Szkoła Myślenia Pozytywnego - Pierwsze Kroki". Warto dodać, że wyróżnienie otrzymało tylko 50 szkół.

           Udział w programie wiąże się z realizowaniem określonych zadań promujących pozytywne myślenie. W trakcie przyświecać będzie hasło:  Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz. Jest ono bardzo ważne, gdyż widoczny jest u uczniów problem braku poczucia własnej wartości, pewności siebie, samoakceptacji czy nieumiejętność radzenia sobie w relacjach międzyludzkich. Wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na edukację, dlatego ważne dla nas jest podjęcie działań profilaktycznych skupiających uwagę wokół zdrowia psychicznego.    

             Zadania certyfikacyjne będą realizowane do grudnia 2020r. Liczymy na spójne działanie dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

     • Bal karnawałowy w naszej szkole.
      • Bal karnawałowy w naszej szkole.

      • Dziś w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Animatorki urozmaiciły zabawę ciekawymi konkursami. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie!

     • Pierwsze miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w Badmintonie.
      • Pierwsze miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w Badmintonie.

      • Mamy kolejny sukces. Tym razem uczniowie zdobyli I - sze miejsce dla naszej szkoły w wojewódzkich rozgrywkach finałowych badmintona, które były zorganizowane w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w hali miejskiej w Świebodzinie.Uczniowie Aleksandra Cieplak, Milena Gierońska, Marcin Markowski, Alan Sudakowski oraz Karol Chojnacki pod czujnym okiem trenerki Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona Magdaleny Piechowiak godnie reprezentowali na korcie naszą szkołę zdobywając I - sze miejsca zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Warto podkreślić, że Sulęcin nadal jest "zagłębiem" tej wspaniałej dyscypliny sportu. Sam prezes Szkolnego Związku Sportowego z Zielonej Góry Pan Zbigniew Bermes podkreślił w swojej wypowiedzi, że "...badminton wrócił do Sulęcina...". My możemy jednogłośnie i z radością potwierdzić ten fakt. Gratulujemy!

     • Zawody Polskiego Związku Badmintona
      • Zawody Polskiego Związku Badmintona

      • Reprezentacja Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona Aleksandra Cieplak, Milena Gierońska, Marcin Markowski i Karol Chojnacki -  w dniu 16 listopada br. uczestniczyli w zawodach Polskiego Związku Badmintona, które tym razem odbyły się w Lubniewicach. Pomimo tego, że nasza młodzież zagrała w starszej kategorii wiekowej świetnie poradziła sobie na korcie. Aleksandra Cieplak z Mileną Gierońską zajęły 2 miejsce w deblu. Jak same stwierdzą gra ze starszymi kolegami była świetnym doświadczeniem i treningiem. Gratulujemy!

     • "Prawdziwa legenda o smoku wawelskim"
      • "Prawdziwa legenda o smoku wawelskim"

      • 22 XI 2019r. w klasie II A odbyły się ciekawe zajęcia prowdzone przez p. Arlettę Plamowską. Pani Arletta zaprezentowała "Prawdziwą legendę o smoku wawelskim", posługując się teatrzykiem kamishibai. Dzieci z ciekawością wysłuchały tej niezwykłej historii, omówiły jej treść, a następnie, pod czujnym okiem prowadzącej, wykonały "zionące ogniem" smoki, wykorzystując różne materiały z recyklingu. Zabawa, połączona z nauką przyniosła dzieciom wiele radości i satysfakcji, a wykonane przez nich prace stały się zachętą do wymyślania własnych bajek i organizowania teatrzyków dla swoich najbliższych. Wychowawca klasy K. Bachta wraz ze swymi uczniami już  czekają na możliwość ponownego wzięcia udziału w takich zajęciach. Pani Arletto, zapraszamy!

     • Powiatowy Turniej Szachowy - Lubuska Olimpiada Młodzieży
      • Powiatowy Turniej Szachowy - Lubuska Olimpiada Młodzieży

      • 21 XI 2019r.  reprezentacja szachistów z naszej szkoły wzięła udział w Powiatowym Turnieju Szachowym w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Organizatorem Turnieju był Urząd Miejski w Sulęcinie. Drużyna w składzie: Paweł Musin, Wiktor Ignatowicz, Robert Rosłanowski i Wiktoria Fiedorowicz zajęła III miejsce w kategorii klas I-VI ( Igrzyska Dzieci). Nasi zawodnicy oraz opiekun drużyny ( Katarzyna Bachta) usłyszeli od organizatorów i sędziego zawodów p. Janusza Kuśnierza wiele ciepłych słów na temat ich sposobu gry, stosowania ciekawych rozwiązań taktycznych i prezentowanej sportowej postawy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • Czas wróżb i czarów w szkolnej świetlicy.
      • Czas wróżb i czarów w szkolnej świetlicy.

      • "Hokus-pokus, czary mary, aby wróżba się spełniła złóży dary" Wróżenie w andrzejkowy wieczór to przede wszystkim dobra zabawa. Taka wesoła, wspólna zabawa odbyła się 28.11.2019 w świetlicy w SP nr 2 w Sulęcinie. Świetlica zamieniła się w magiczną krainę, do której wkroczyła piękna wróżka. Od razu wiadomo było, że będzie to czas wróżb i czarów. Podekscytowane dzieci z radością poznawały andrzejkowe tradycje i różnymi sposobami odkrywały sekrety losu. Tańce przy muzyce były dopełnieniem wesołej zabawy.

     • Szkolny Tydzień Profilaktyki "Bliżej siebie - dalej od przemocy, hejtu, nałogów”
      • Szkolny Tydzień Profilaktyki "Bliżej siebie - dalej od przemocy, hejtu, nałogów”

      • Szkolny Tydzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

       Szkolny Tydzień Profilaktyki zapisał się w tradycje naszej szkoły. W tym roku przebiegał pod hasłem "Bliżej siebie - dalej od przemocy, hejtu, nałogów”, czyli kolory i ich moc przekazu!

       Wszystkie działania podejmowane przez naszych uczniów w Tygodniu Profilaktyki były objęte symbolicznym przesłaniem koloru. Każdy dzień miał sobie przypisaną daną barwę, aby poprzez percepcję koloru zwrócić szczególną uwagę na współczesne problemy naszych dzieci i podjąć wszelkie działania im zapobiegające.

        

       W poniedziałek 07.10.2019 r. dominował kolor ZIELONY. Barwa ta jest symbolem nadziei
       i wolności, jednoczenie kojarzy się z naturą oraz życiem w harmonii z poczuciem bezpieczeństwa.

       Pojęcie bezpieczeństwa ze względu na swoje rodzaje jest pojmowane bardzo szeroko, w jego granicach mieści się umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nawet tych które zagrażają naszemu zdrowiu oraz życiu. Dlatego w tym dniu dla naszych uczniów przygotowaliśmy specjalne spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w Sulęcinie oraz ratownikiem medycznym, którzy przybliżyli tematykę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

       Zadaniem aktywizującym i jednocześnie wprowadzającym uczniów we wszystkie cele i działania podejmowane w Tygodniu Profilaktyki było stworzenie tematycznych haseł za pomocą tzw. "burzy mózgów" do myśli przewodniej danego dnia, która brzmiała: "Żyję mądrze i zdrowo – nie hejtuję, nie ulegam przemocy i nałogom".

        

       Wtorek 08.10.2019 r.  BIEL i jego idea przewodnia: Jesteśmy czyści, nie siejemy nienawiści!

       Biel to kolor, który symbolizuje czystość. Nasi uczniowie starali się dawać wyraz swojemu łagodnemu usposobieniu i postępować właściwie, czyli życzliwie, serdecznie, koleżeńsko.

       We wtorkowy dzień klasy VI miały możliwość uczestniczenia w spotkaniu edukacyjnym pt. "Nie hejtuję, lecz szanuję". Zagadnienie mowy nienawiści oraz jej konsekwencje przybliżyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. Natomiast spektakl teatralny  zatytułowany "Strach ma wielkie oczy" znakomitej „Grupy T” z Torunia przybliżył nam tematykę przeciwdziałania agresji w szkole, a zwłaszcza poruszył materiał problemowy przemocy
       i prześladowaniu w szkole. Cenne dla uczniów okazały się warsztaty pt.„ Zagrożenia komputerowe” ze specjalistami psychologami i pedagogami z PPP w Sulęcinie.

        

       Środa 09.10.2019 r., której znakiem rozpoznawczym był kwiat niezapominajka, roślina
       o  wyjątkowej NIEBIESKIEJ barwie.

       Niezapominajką dziś byliśmy! Niebieski kwiat ma przypomnieć Wam o bezpieczeństwie w szkole
       i sieci!

       W danym dniu w naszym programie podjęliśmy zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, czyli działania o profilaktyce sięgania po substancje psychoaktywne oraz poruszyliśmy tematy uzależnienia od telefonu i bezpieczeństwie w sieci. W ich realizacji pomogli nam również specjaliści PPP w Sulęcinie. Ponadto nasi uczniowie znakomicie bawili się na dyskotece szkolnej.

        

       Czwartek 10.10.2019 r. dzień koloru ŻÓŁTEGO , w którym, każdy z Nas mógł być małym promykiem słońca! Bo radość jest w nas!

       Słońce jest symbolem radości, z kolei uśmiech jest jej przejawem, a recepta na zdrowe życie to śmiech! W Naszej szkole bieżącego dnia działo się ... Otóż mogliśmy się dowiedzieć, jak zdrowo się odżywiać i stać się człowiekiem pełnym energii oraz radości, a wszystko to dzięki spotkaniu edukacyjnemu z profesjonalistą w dziedzinie dietetyki. Ponadto zdobyliśmy cenne informacje
       o metodach zapobiegania stresu szkolnego- warsztaty poprowadzili specjaliści PPP. To nie wszystko! Nasi wspaniali uczniowie wykonali KODEKSY GRZECZNOŚCI - MĄDRE RADY. Stworzyli zestawy reguł savoir vivre w sposób zupełnie niekonwencjonalny za pomocą myślografii, obrazków, z humorem lub w formie rymowanego wiersza.

        

       Piatek 11.10.2019 r. ostatni dzień naszego szkolnego przedsięwzięcia w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem „Bliżej siebie - dalej od przemocy, hejtu, nałogów” miał przypisany sobie kolor CZERWONY. Czerwień w międzynarodowej kulturze oznacza STOP i jest jednym
       z najważniejszych znaków w prawie drogowym. Nasi uczniowie ubrani w czerwień dali obraz swojego sprzeciwu w kontekście do coraz częstszego zjawiska jakim jest hejtowanie, czyli obrażanie, znieważanie drugiego człowieka w sieci. Celem naszych cyklicznych działań "Bezpieczni w sieci” było uświadomienie naszych uczniów o problematyce hejtowania oraz przybliżenie sposobów reagowania na dane zjawisko.

        

       W ramach podsumowania Szkolnego Tygodnia Profilaktyki odbył się dla naszych uczniów festyn. Poprzez wspólne wyjście do Szkółki Leśnej zaktywizowaliśmy uczniów do sprawności fizycznej, a świeże leśne powietrze i piękna przyroda sprawiły, iż nasi uczniowie bawili się świetnie... dopisywał również apetyt.

       Ponadto warto podkreślić, iż festyn odbył się pod patronatem największej Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno-Wychowawczej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

       To nie wszystko!
       W naszej szkole mamy Klasowych Mistrzów Grzeczności. Dyrekcja szkoły uhonorowała zwycięzców wyróżniających się kulturalnym zachowaniem, empatią i pozytywnymi kontaktami rówieśniczymi. Składamy serdeczne gratulacje.

       Oto Klasowi Mistrzowie Grzeczności:
       IV A Jan Lewandowski
       IV B Filip Kliszewski
       V A Marlena Milke
       V B Lena Piechowiak
       V C Julia Świtała
       V D Krzysztof Figiel
       V E Wojciech Płonka
       VI A Kacper Szpak
       VI B Zuzanna Wit
       VI C Jakub Staśko
       VI D Amelia Kędzior
       VII A Aleksandra Cieplak
       VII B Aleksandra Żmudzińska
       VIII A Natalia Owczarek
       VIII B Agnieszka Nowak
       VIII C Konrad Sokół

       W tym miejscu chcielibyśmy podziękować za współpracę i finansowe wsparcie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie. Za pomoc dziękujemy również Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej Policji,  Nadleśnictwu Sulęcin  i  Pani Dietetyk Magdalenie Cieślak.