• Aktualności

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ZASAD WYDAWANIA POSIŁKÓW
      • INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ZASAD WYDAWANIA POSIŁKÓW

      • Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 4,00 zł.

       Druki karty zgłoszeniowej dziecka na obiady są dostępne na stronie internetowej szkoły a także u intendenta i w świetlicy szkolnej.

       Opłata za obiady w m-cu wrześniu 2021r. wynosi 68,00 zł. (termin płatności do 10.09.2021r.)

       Wysokość opłat w kolejnych miesiącach zostanie podana dla poszczególnych uczniów w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

       Przypominamy o składaniu wniosków na dofinansowanie dożywiania uczniów spełniających kryteria dochodowe w Miejskim Ośrodku Opieki Społecznej w Sulęcinie na okres od 01.09 do 22.12.2021r.

       Wydawanie obiadów rozpoczynamy od dnia 08.09.2021r. (środa)

       Wpłaty za obiady przyjmowanie są jedynie przelewem na konto szkoły:

       60 1240 3624 1111 0000 3066 7943

       /tytułem: wyżywienie; m-c; imię i nazwisko dziecka/

       Termin wpłaty za obiady do 10 każdego miesiąca.

     • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
      • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

      • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. (środa) w następującym porządku:

       • 900  -  apel klas I-IV na boisku asfaltowym, po apelu spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach z zachowaniem zasad higieny (uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce);
       • 900 - spotkanie dzieci z Oddziału Przedszkolnego z wychowawcami w oddziale (gab. 135 parter), z zachowaniem zasad higieny;
       • 930 - apel klas V-VIII na boisku asfaltowym, po apelu spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach z zachowaniem zasad higieny (uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce).

       Przywozy 1.09.2021 r.: wyjazd z poszczególnych miejscowości:

       • Małuszów 835
       • Tursk 840
       • Ostrów 845
       • Miechów 825
       • Żubrów - wieś 830
       • Żubrów - osiedle 835
       • Drogomin 800
       • Trzebów 810
       • Długoszyn 840
       • Rychlik 810
       • Brzeźno 820

       Odwozy we wszystkich kierunkach o godz. 1100.