• Aktualności

     • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
      • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

      • Uczennice naszej szkoły mają wielkie serca i czynnie włączyły się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawicielki Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego, wraz z opiekunem, p. Katarzyną Nowak, dzielnie kwestowały w niedzielne południe, gromadząc w sumie 1253,09 zł i 6,18 euro. 

       Podczas jubileuszowego 30. finału WOŚP zbierano na rzecz okulistyki dziecięcej. Wielkie brawa dla Hanny Kopyt, Aleksandry Bojar i Anny Kluwak z klasy 8b. 

     • Informacja o terminach i sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022
      • Informacja o terminach i sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

      • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

       W terminie głównym:

       1. język polski – 24 maja 2022 (wtorek) – godz. 9:00

       2. matematyka – 25 maja 2022 (środa) – godz. 9:00

       3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 (czwartek) – godz. 9:00


       W terminie dodatkowym:

       1. język polski – 13 czerwca 2022 (poniedziałek) – godz. 9:00

       2. matematyka – 14 czerwca 2022 (wtorek) – godz. 9:00

       3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 (środa) – godz. 9:00


       Do egzaminu w terminie dodatkowym mogą przystąpić uczniowie, którzy:

       a) nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych

       ALBO

       b) przerwali lub którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym


       Harmonogram_egzaminu_osmoklasisty.pdf

       Informacja_-_egzamin_osmoklasisty_2022.pdf​​​​​​​

     • Konsultacje dla uczniów klas VIII
      • Konsultacje dla uczniów klas VIII

      • Konsultacje dla uczniów klas VIII  

       Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII, z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

       Poniżej zamieszczamy harmonogram konsultacji. W wyznaczonych dniach i godzinach nauczyciele pozostają do dyspozycji  uczniów poszczególnych klas VIII, w trybie stacjonarnym – w szkole. 


       Konsultacje_dla_uczniow_klas_VIII.docx

       Konsultacje_dla_uczniow_klas_VIII.pdf​​​​​​​

     • Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2016 r.
      • Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2016 r.

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje, że od 1 lutego do 15 marca 2022 r. trwa się nabór do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sulęcinie  na rok szkolny 2022/2023. Nabór dotyczy dzieci 6-letnich, które w podanym roku szkolnym będą podlegać obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.

       Wypełnione  WNIOSKI, dostępne na stronie internetowej szkoły www.spsulecin.pl ( w zakładce SZKOŁA-DOKUMENTY) podpisane przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów (wyjątek stanowi sytuacja prawna, gdy tylko jeden z rodziców posiada prawa rodzicielskie), należy złożyć w sekretariacie szkoły  w terminie od 01.02 - 15.03.2022 r.                                                                                                                                                                                             Zajęcia w oddziale są realizowane od godz. 8.00 – 13.00. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego mają możliwość korzystania z dożywiania w szkolnej stołówce.  Dodatkowo,  na wniosek rodziców, dzieci  mogą  korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz  z opieki logopedycznej.

        

                                                                                                                            Dyrektor SP2

                                                                                                                           Sławomir Słonik

     • 1% Szanowni Rodzice 1%
      • 1% Szanowni Rodzice 1%

      • Szanowni Rodzice!
        

                   Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie wspólnie        z Radą Rodziców od kilku lat prowadzi kampanię na rzecz pozyskania funduszy z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 
       W tym celu prowadzimy współpracę z Fundacją ROSA, która jest organizacją pożytku publicznego, realizującą program dotacyjny TWOJA SZKOŁA. Ma on na celu  podnoszenie jakości nauczania poprzez  finansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, tablic multimedialnych i innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.  Program ten to wspomaganie pracy nauczycieli w celu usprawnienia procesu dydaktycznego. Dzięki dotychczasowym wpłatom udało się nam wyposażyć kilkanaście gabinetów lekcyjnych w nowoczesne tablice interaktywne  z oprzyrządowaniem   i  oprogramowaniem.

       Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1%  należnego podatku dochodowego  za rok 2021 na rzecz naszej szkoły.

       Jednocześnie składam serdeczne podziękowania wszystkim dotychczasowym darczyńcom za przekazane fundusze.

                                                                                                                     

       Z poważaniem 
                                                                                                    Dyrektor szkoły - Sławomir Słonik

        

       Aby przekazać 1% podatku dochodowego naszej szkole należy w formularzu rocznego rozliczenia podatku PIT wpisać, że przekazujesz Twój 1% Fundacji Rosa, podając jej numer KRS: 0000207472,  a w rubryce „Cel szczegółowy”  należy wpisać   TWOJA SZKOŁA – 128 214   (wzór poniżej)

       Więcej informacji na stronie: www.fundacjaROSA.pl  

       Pod wskazanym adresem znajdziecie Państwo również  link do rozliczenia podatku on line.