• Aktualności

          • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
            • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

            • Uczennice naszej szkoły mają wielkie serca i czynnie włączyły się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawicielki Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego, wraz z opiekunem, p. Katarzyną Nowak, dzielnie kwestowały w niedzielne południe, gromadząc w sumie 1253,09 zł i 6,18 euro. 

              Podczas jubileuszowego 30. finału WOŚP zbierano na rzecz okulistyki dziecięcej. Wielkie brawa dla Hanny Kopyt, Aleksandry Bojar i Anny Kluwak z klasy 8b. 

          • Informacja o terminach i sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022
            • Informacja o terminach i sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

            • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

              W terminie głównym:

              1. język polski – 24 maja 2022 (wtorek) – godz. 9:00

              2. matematyka – 25 maja 2022 (środa) – godz. 9:00

              3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 (czwartek) – godz. 9:00


              W terminie dodatkowym:

              1. język polski – 13 czerwca 2022 (poniedziałek) – godz. 9:00

              2. matematyka – 14 czerwca 2022 (wtorek) – godz. 9:00

              3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 (środa) – godz. 9:00


              Do egzaminu w terminie dodatkowym mogą przystąpić uczniowie, którzy:

              a) nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych

              ALBO

              b) przerwali lub którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym


              Harmonogram_egzaminu_osmoklasisty.pdf

              Informacja_-_egzamin_osmoklasisty_2022.pdf​​​​​​​

          • Konsultacje dla uczniów klas VIII
            • Konsultacje dla uczniów klas VIII

            • Konsultacje dla uczniów klas VIII  

              Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII, z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

              Poniżej zamieszczamy harmonogram konsultacji. W wyznaczonych dniach i godzinach nauczyciele pozostają do dyspozycji  uczniów poszczególnych klas VIII, w trybie stacjonarnym – w szkole. 


              Konsultacje_dla_uczniow_klas_VIII.docx

              Konsultacje_dla_uczniow_klas_VIII.pdf​​​​​​​

          • Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2016 r.
            • Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2016 r.

            • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje, że od 1 lutego do 15 marca 2022 r. trwa się nabór do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sulęcinie  na rok szkolny 2022/2023. Nabór dotyczy dzieci 6-letnich, które w podanym roku szkolnym będą podlegać obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.

              Wypełnione  WNIOSKI, dostępne na stronie internetowej szkoły www.spsulecin.pl ( w zakładce SZKOŁA-DOKUMENTY) podpisane przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów (wyjątek stanowi sytuacja prawna, gdy tylko jeden z rodziców posiada prawa rodzicielskie), należy złożyć w sekretariacie szkoły  w terminie od 01.02 - 15.03.2022 r.                                                                                                                                                                                             Zajęcia w oddziale są realizowane od godz. 8.00 – 13.00. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego mają możliwość korzystania z dożywiania w szkolnej stołówce.  Dodatkowo,  na wniosek rodziców, dzieci  mogą  korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz  z opieki logopedycznej.

               

                                                                                                                                   Dyrektor SP2

                                                                                                                                  Sławomir Słonik

          • 1% Szanowni Rodzice 1%
            • 1% Szanowni Rodzice 1%

            • Szanowni Rodzice!
               

                          Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie wspólnie        z Radą Rodziców od kilku lat prowadzi kampanię na rzecz pozyskania funduszy z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 
              W tym celu prowadzimy współpracę z Fundacją ROSA, która jest organizacją pożytku publicznego, realizującą program dotacyjny TWOJA SZKOŁA. Ma on na celu  podnoszenie jakości nauczania poprzez  finansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, tablic multimedialnych i innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.  Program ten to wspomaganie pracy nauczycieli w celu usprawnienia procesu dydaktycznego. Dzięki dotychczasowym wpłatom udało się nam wyposażyć kilkanaście gabinetów lekcyjnych w nowoczesne tablice interaktywne  z oprzyrządowaniem   i  oprogramowaniem.

              Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1%  należnego podatku dochodowego  za rok 2021 na rzecz naszej szkoły.

              Jednocześnie składam serdeczne podziękowania wszystkim dotychczasowym darczyńcom za przekazane fundusze.

                                                                                                                            

              Z poważaniem 
                                                                                                           Dyrektor szkoły - Sławomir Słonik

               

              Aby przekazać 1% podatku dochodowego naszej szkole należy w formularzu rocznego rozliczenia podatku PIT wpisać, że przekazujesz Twój 1% Fundacji Rosa, podając jej numer KRS: 0000207472,  a w rubryce „Cel szczegółowy”  należy wpisać   TWOJA SZKOŁA – 128 214   (wzór poniżej)

              Więcej informacji na stronie: www.fundacjaROSA.pl  

              Pod wskazanym adresem znajdziecie Państwo również  link do rozliczenia podatku on line.