• Aktualności

     • Zachowaj trzeźwy umysł - podsumowanie akcji.
      • Zachowaj trzeźwy umysł - podsumowanie akcji.

      • Co roku w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki naszą szkołę odwiedza grupa teatralna, przedstawiająca sztukę z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, z naciskiem na profilaktykę uzależnień oraz promocję zdrowego stylu życia. 

       W roku szkolnym 2020/2021, ze względu na czas pandemii i zmianę terminu oraz formuły wydarzenia, Grupa T z Torunia nagrała dla nas sztukę pt. „Mniam, mniam”. Scenariusz powstał przy merytorycznym wparciu psychologa dziecięcego oraz pedagoga szkolnego, sam spektakl zaś był adresowany do uczniów z klas 0-V. Uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie w swoich klasach podczas godziny wychowawczej (klasy IV-V) lub wybranych przez wychowawców godzinach (klasy I-III).

       Serdecznie dziękujemy GKRPA w Sulęcinie za wsparcie działań profilaktycznych szkoły i sfinansowanie spektaklu teatralnego. 

       Wszyscy wiemy jak ważne jest kształtowanie odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat. Dzięki przystępnej, kabaretowej formie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków poznali pyszny świat pełen kolorów i fantastycznych przygód, które można przeżywać w kuchni. 

       Spektakl profilaktyczno-wychowawczy „Mniam, mniam” polecamy wszystkim, którym bliski jest temat zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień. 

     • Patent na bezpieczne wakacje!
      • Patent na bezpieczne wakacje!

      • W dniach 21 i 22 czerwca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków odbyły się spotkania wychowawczo-edukacyjne pod hasłem „Patent na bezpieczne wakacje”. Naszą szkołę odwiedziły przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie, panie Joanna Kubicka oraz Katarzyna Grupińska oraz aspirant sztabowy Andrzej Barciński z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

       Na poniedziałkowym spotkaniu z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie przedstawiono uczniom klas IV-VIII kilka ważnych informacji, które warto przyswoić przed zbliżającymi się wakacjami. O tym jak ważne jest mycie rąk, o skutkach zdrowotnych nadmiernej ekspozycji na słońce, o trudnej do wyleczenia wszawicy, a także szczepieniach przeciwko koronawirusowi, dzięki którym szybciej wrócimy do normalności.

       22 czerwca, we wtorek, w ramach zajęć świetlicowych, panie Joanna Kubicka oraz Katarzyna Grupińska przeprowadziły zajęcia dotyczące podstawowych zasad higieny.

       Aspirant sztabowy Andrzej Barciński przekazał uczniom klas I-III najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa na plaży czy też na drodze. Zwrócił także uwagę na zagrożenia, jakimi są dla nas kleszcze, a także kontakt z obcymi lub dzikimi zwierzętami. Na końcu uczniowie utrwalili poznane wiadomości oraz otrzymały drobny upominek – ulotkę oraz odblaskowego słonika, dzięki któremu będą widoczni po zmroku. 

       Podstawowa wiedza naszych uczniów została uporządkowana, czas na bezpieczne wakacje! Dziękujemy gościom za przekazanie wartościowej wiedzy.

     • Podziel-MY-się - podsumowanie akcji!
      • Podziel-MY-się - podsumowanie akcji!

      • Drodzy Rodzice i Uczniowie podaję kwotę, jaką zebraliśmy dla dzieci w Sierra Leone.

       Uwaga, jest to 2016,06 zł. !!!!

       Dziękuję Panu Dyrektorowi za zgodę na zbiórkę. Dziękuję wszystkim, którzy ofiarowali swój dar.

       Dziękuję osobom z Samorządu Uczniowskiego, którzy zbierali pieniądze oraz opiekunom Samorządu. Jestem bardzo wdzięczna dzieciom ze Szkolnego Koła Misyjnego, szczególnie za pomoc w wykonaniu kilkuset karteczek z podziękowaniami.

       Zakupiłam już 3 lalki i 6 zestawów klocków edukacyjnych za 298 zł.

       Pozostałą część zabiorę i przekażę na wyżywienie dzieci siostrom prowadzącym misyjne przedszkole.

       Serdecznie wszystkich pozdrawiam, s. Efraima

     • Podziel-MY - się! 
      • Podziel-MY - się! 

      • Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

       Tegoroczne wakacje spędzę zastępując siostrę z mojego Zgromadzenia pracującą na misjach w Afryce, w Sierra Leone. Siostry pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,  miedzy innymi prowadzą tam przedszkole. Zadaniem sióstr jest zorganizować wszystko, co do funkcjonowania przedszkola jest konieczne, również jeden ciepły posiłek dziennie. Wszystko to jest możliwe dzięki osobom z Polski, które chcą dzielić się tym, co mają.  

       Zapraszamy do włączenia się w zbiórkę pieniędzy w naszej szkole od 31 maja do 11 czerwca. Jeśli się uda, za zebraną kwotę kupimy lalki szmacianki oraz klocki edukacyjne dla rówieśników  naszych uczniów w Afryce, które z radością im zawiozę. Dziękujemy każdemu, kto weźmie udział w naszej szkolnej akcji.  

       W zbiórce pomaga Samorząd Uczniowski oraz dzieci z Koła Misyjnego, którym bardzo dziękuję za pomoc.  

       S. Efraima 

     • "Święta majowe czas zacząć"
      • "Święta majowe czas zacząć"

      • Przedszkolaki na cześć Uchwalenia  Konstytucji 3 Maja.

       W piątek 30 kwietnia  2021 przedszkolaki pod opieką swoich wychowawczyń rozpoczęły już majówkę uroczystym przedstawieniem o tematyce patriotycznej. W tak ważnym dniu Dzieci  prezentowały się niezwykle uroczyście w galowych strojach, ozdobionych pomponami w barwach ojczystych. Podkreślając wagę naszych symboli narodowych: Godła, Flagi I Hymnu oraz znaczenia Ojczyzny w naszym życiu. Przedszkolaki  z powagą i dumą zaprezentowały program patriotyczny o Polsce. Nie  zabrakło   tekstów literackich i pieśni o Ojczyznie. Było przepiękne, wzruszająco i uroczyście. Wszyscy przeżyli lekcję patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego, która na długo  pozostanie w pamięci naszych "Małych Polaków"

       Życzymy pięknego świętowania

       E.Głębowska- Kaczmarek, B. Zimnowoda

     • Dzień Ziemi
      • Dzień Ziemi

      •         22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.             

       Celem tego święta jest zwrócenie uwagi mieszkańców naszej planety na

       problemy  związane z ochroną przyrody i promowaniem postaw ekologicznych.

       W związku z tym, każdego dnia musimy pamiętać o najprostszych działaniach:

        segregowaniu śmieci, oszczędzaniu wody i prądu, dbaniu o rośliny i zwierzęta,

       używaniu toreb wielokrotnego użytku oraz ograniczaniu zanieczyszczenia

        powietrza.

                 Ten dzień obchodzili również uczniowie klasy IIc, którzy wykazali

       się wiedzą i kreatywnością. Ułożyli hasła i wykonali piękne plakaty. Brawo!

     • SZKOŁA POZYTYWNEGO MYŚLENIA
      • SZKOŁA POZYTYWNEGO MYŚLENIA

      • Kiedy w ubiegłym roku nasza szkoła postanowiła przyłączyć się do programu "Myślę Pozytywnie", nie wiedzieliśmy , że zamkną uczniów w domach, a wirus rozszerzy się na cały świat.

       Przyjęliśmy jednak wyzwanie

       Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli przez cały ubiegły rok realizowaliśmy zadania, które miały za cel poprawę zdrowia psychicznego dzieci. Jest to bardzo ważne, gdyż przyczynia się do harmonijnego rozwoju i ma wpływ na przyszłość naszej młodzieży. Działania zostały docenione przez #Instytut Edukacji Pozytywnej. Otrzymaliśmy tytuł "Szkoły Pozytywnego Myślenia 2020" . Dziękujemy

       Umiejętność dostrzegania dobrych stron i pielęgnowania w sobie pozytywnych emocji można rozwijać . Realizując kolejne zadania, będziemy uczniom uświadamiać, że mają wpływ na to, jak odbierają rzeczywistość. Działamy dalej

       Koordynator projektu Edyta Wiącek

     • REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SULĘCINIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
      • REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SULĘCINIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

      • Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2014 r., będących w obowiązku szkolnym

       oraz  urodzonych w 2015 r., zainteresowanych rozpoczęciem nauki w klasie I


       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje,  że w dniach od 8 -19 marca 2021 zostanie przeprowadzony  nabór do I klasy na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z rejonizacją  przedstawioną  w Uchwale Rady Miejskiej  w Sulęcinie (Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  w załączeniu). O rejonizacji decyduje miejsce zamieszkania,   a nie zameldowania kandydata.

       1. Do klas I przyjmowane są:

       • dzieci  7 - letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
       • dzieci 6 - letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

       2.  Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zobowiązani są złożyć druk ZGŁOSZENIA   

            dziecka do I klasy na rok szkolny 2021/2022, na podstawie którego zostanie ono przyjęte do szkoły          

            z urzędu ( przyjęcie dziecka jest automatyczne, nie wymaga dodatkowego potwierdzenia).

            Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,       które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

       3.   Rodzice dziecka spoza obwodu szkoły mogą zgłosić dziecko do szkoły składając   WNIOSEK        

             o przyjęcie do I klasy na rok szkolny 2021/2022, wskazując właściwe uzasadnienie swojego wyboru.

       4.   Wypełnione  ZGŁOSZENIA lub WNIOSKI, podpisane przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów (wyjątek stanowi sytuacja prawna, gdy tylko jeden z rodziców posiada prawa rodzicielskie) należy złożyć  w szkole lub przesłać skan dokumentu na adres sekretariat@spsulecin.pl w terminienod  8 - 19 marca 2021 r.  

       5. Kandydaci spoza obwodu szkoły będą przyjęci w miarę wolnych miejsc, na podstawie kryteriów zamieszczonych we wniosku. O przyjęciu dziecka rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub            na podany adres e-mail  w dniach 25-26 marca 2021 r.  

        6.  Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z „Zasadami   przetwarzania danych osobowych       w związku z rekrutacją” (klauzula RODO).   DRUKI dostępne są w przedszkolach i w holu szkoły oraz    do pobrania ze strony internetowej  szkoły www.spsulecin.pl

       7.    Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do I klasy na rok szkolny 2021/2022 planowane jest  na czerwiec 2021 r.. Szczegóły będą podane na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku. 


                                                                                                                           Sławomir Słonik

                                          Dyrektor SP 2

     • Przeznacz 1% podatku na edukację!
      • Przeznacz 1% podatku na edukację!

      • Szanowni Rodzice!
        

           Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie wspólnie z Radą Rodziców od kilku lat prowadzi kampanię, której celem jest pozyskanie funduszy z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 
           W 2007 r. nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Rosa, która jest organizacją pożytku publicznego, realizującą program dotacyjny TWOJA SZKOŁA. Ma on na celu  podnoszenie jakości nauczania poprzez zbieranie funduszy na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, książek, tablic multimedialnych i innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.      

       Każda placówka oświatowa biorąca udział w programie posiada indywidualny identyfikator, dla naszej szkoły został ustanowiony następujący numer:

       128 214


           Wpisując powyższy numer w zeznaniu podatkowym każda osoba prawna lub fizyczna może przekazać naszej szkole swój 1% należnego podatku dochodowego. W ten sposób pieniądze trafią na konto naszej szkoły, utworzone w Fundacji Rosa. 

           Dzięki tym, którzy dotychczas wsparli nas i przekazali swój 1%,  zakupiliśmy tablice interaktywne, które stały się częścią nowoczesnego wyposażenia pracowni do nauki  matematyki, przyrody, geografii, biologii, historii. Tablice i ich oprogramowanie pozwalają uatrakcyjnić proces nauczania. Zależy nam na doposażeniu w ten nowoczesny sprzęt  pozostałych pracowni m.in. pracowni do nauki języka polskiego, języków obcych oraz edukacji wczesnoszkolnej.

           Nowoczesna szkoła z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym to nasz cel. Wierzymy, że z Państwa pomocą uda się nam go zrealizować. Zwracam się więc z prośbą o przekazanie 1%  należnego podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszej szkoły. Jednocześnie składam serdeczne podziękowania wszystkim dotychczasowym darczyńcom za przekazane fundusze.

                                                                                                                      Z poważaniem 

                                                                                                    Dyrektor szkoły

       Sławomir Słonik

        

        

       UWAGA! 
       Aby przekazać 1% podatku dochodowego naszej szkole należy w formularzu rocznego rozliczenia podatku PIT wpisać, że przekazujesz Twój 1% Fundacji Rosa, podając jej numer KRS : 0000207472 i w rubryce „Informacje uzupełniające” wpisać TWOJA SZKOŁA – oraz numer identyfikacyjny naszej szkoły: 128 214 

        

       Więcej informacji na stronie: www.fundacjarosa.pl  

       Pod wskazanym adresem znajdziecie Państwo link do rozliczenia podatku online

        

     • Bal Karnawałowy
      • Bal Karnawałowy

      • W karnawale, w karnawale
       Dookoła wielkie bale,
       Gdy orkiestra pięknie gra,
       Dobry humor każdy ma!”

       autor: Zbigniew Dmitroca

           Za nami bal karnawałowy, w którym udział wzięli wszyscy wychowankowie świetlicy szkolnej. Podzieleni na trzy grupy, bawiliśmy się całe środowe popołudnie. Uczniowie klas pierwszych postawili na ulubione taneczne zabawy i konkursy, podczas których nie brakowało emocji. Wśród najmłodszej szkolnej społeczności największą popularnością cieszyły się stroje. Był zatem policjant, kolorowa dżdżownica, nietoperz, koń, aniołek i wiele, wiele innych – jak na prawdziwy bal przebierańców przystało.

          Klasy drugie i trzecie postawiły na kolorowe maski karnawałowe i ulubione zabawy we wspólnym gronie – znane wszystkim krzesełka, konkursy taneczne, konkurencje z balonami, gry słowne i zręcznościowe czy zabawy w „papierową mumię”.

          Dziękujemy wszystkim dzieciom za świetną zabawę i do zobaczenia na kolejnym, przyszłorocznym karnawale!

     • Góra Grosza
      • Góra Grosza

      •     Nasza szkoła po raz kolejny włącza się w akcję „Góra Grosza”.Choć forma zbiórki będzie inna, Samorząd Uczniowski ma nadzieję, że zaangażujemy się wspólnie. Jednoczymy się, by pomagać dzieciom, które są w trudnej sytuacji i nie mieszkają z rodzicami.

            Rekomendacje dla Góry Grosza w przypadku zdalnej nauki w szkołach:

       1. Samorząd Uczniowski we współpracy z Opiekunem Samorządu oraz z Dyrekcją Szkoły tworzy Komisję „Góry Grosza”, w skład której wchodzi nauczyciel i nie więcej niż pięciu uczniów.
       2. Uczniowie i uczennice zbierają monety u siebie w domu. Zebrane monety powinny być policzone i spakowane w osobne woreczki.
       3. Klasy 1-3 raz w miesiącu przynoszą zebrane monety do szkoły.
       4. Kiedy będzie można wrócić bezpiecznie do szkoły – uczniowie klas 4-8 przynoszą grosze (już wcześniej policzone) i kierują się instrukcją pakowania.
       5. Komisja Góry Grosza komisyjnie zlicza zebrane monety.

           Pokażmy, że mimo pandemii pomagamy i wspólnie zbieramy grosze dla dzieciaków. Akcja trwa do 31 maja 2021 roku.

        

       Katarzyna Nowak

       opiekun Samorządu Uczniowskiego

     • Nabór do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2
      • Nabór do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2

      • Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2015 r.

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje, że trwa się nabór do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sulęcinie na rok szkolny 2021/2022.

       Nabór dotyczy dzieci 6-letnich, które w roku szkolnym 2021/2022 będą podlegać obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.

       Wypełnione WNIOSKI, dostępne na stronie internetowej szkoły www.spsulecin.pl,  podpisane przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów (wyjątek stanowi sytuacja prawna, gdy tylko jeden z rodziców posiada prawa rodzicielskie) należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 01.02 - 15.03.2021 r. do godz. 15.00  

       Zajęcia w oddziale są realizowane od godz. 8.00 – 13.00, a dzieci w nim przebywające mają możliwość korzystania z dożywiania w szkolnej stołówce.

       Dyrektor SP2

       Sławomir Słonik

     • Ferie zimowe 2021 uważamy za zakończone i udane!
      • Ferie zimowe 2021 uważamy za zakończone i udane!

      •    W dniach 4-15 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie odbyło się zimowisko, w którym uczestniczyło 39 uczniów klas 1-4. Różnorodne wiekowo zajęcia odbywały się w godzinach 9.00-13.00. Myślą przewodnią zimowiska była aktywność fizyczna. Opiekunowie grup każdego dnia organizowali dzieciom: sportowe atrakcje, zabawy na śniegu, kreatywne zajęcia, twórcze warsztaty, gry i zabawy ruchowe oraz zajęcia kulinarne. Po intensywnym dniu na dzieci czekał pyszny i treściwy obiad.   

          Pierwszego dnia, na spotkaniu organizacyjnym, dzieci zostały podzielone na trzy grupy, zapoznane z planem zimowiska oraz obowiązującym regulaminem bezpieczeństwa. W ramach zajęć edukacyjnych naszą szkołę odwiedził aspirant sztabowy Andrzej Barciński, aby przekazać dzieciom najważniejsze informacje dotyczące ich bezpieczeństwa podczas zimowych aktywności. W tym roku mogliśmy wykorzystać zimową aurę za oknem i upragniony śnieg: lepiliśmy bałwana, urządzaliśmy bitwę na śnieżki i zjeżdżaliśmy na „jabłuszkach”, a na zakończenie ferii wzięliśmy udział w ognisku. Padający z nieba puch tylko dodawał uroku i współtworzył wspaniałą atmosferę.

          Sporą popularnością wśród wszystkich grup cieszyły się zajęcia kulinarne – dzieci przygotowały zdrowe sałatki owocowe, chrupiące gofry, smaczne ciasto i kolorowe kanapki. Ponadto szczególnie upodobały sobie zajęcia kreatywne, na których zajmowały się między innymi: tworzeniem maskotek, szyciem poduszek z resztek materiałów, robieniem karmników dla ptaków, tworzeniem figurek z masy solnej, robieniem masek karnawałowych oraz odkrywaniem nowych technik plastycznych.

          Wszyscy aktywnie, przyjemnie i twórczo spędzili czas wolny – ferie zimowe 2021 uważamy za zakończone i udane! Zimowisko było możliwe dzięki wsparciu finansowemu pana burmistrza Dariusza Ejcharta.

        

     • Boże Narodzenie 2020
      • Boże Narodzenie 2020

      • Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom szkoły, Uczniom i Rodzicom.

       Niech nadchodzące święta będą dla wszystkich wspaniałym czasem spędzonym bez pośpiechu, troski i zmartwień życia codziennego. Życzymy, aby każda chwila upłynęła w spokoju i radości, wśród rodziny, przyjaciół i bliskich sercu osób, a Nowy - 2021 Rok był czasem, w którym spełnią się życzenia wypowiedziane przy wigilijnym stole i najskrytsze marzenia noszone w głębi serca.

       Dyrekcja szkoły

     • ZIMOWISKO 2021
      • ZIMOWISKO 2021

      • Informujemy rodziców i uczniów, że w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków zorganizowane będzie zimowisko dla chętnych uczniów kl. I - IV.

       Zimowisko odbędzie się w terminie:

       04.01.2021 r.- 15.01.2021r.

       od 9.00 do 13.00 

       W  programie  m.in.:

           - gry i zabawy edukacyjne i integracyjne,

           - zajęcia kulinarne, manualne, plastyczne i umuzykalniające, 

           - zajęcia w pracowni komputerowej,

           - zajęcia sportowo  - rekreacyjne na świeżym powietrzu  i w hali sportowej,

           - gry stolikowe,

           - spacery po okolicy,

           - zabawa  taneczna przy muzyce połączona z konkursami,

       Zimowisko jest bezpłatne, wnosi się opłatę  jedynie za obiad ( za  I tydzień  - 14 zł,  za drugi  - 17,50 zł , za dwa tygodnie -  31,50 zł  ).

       O zakwalifikowaniu dziecka na zimowisko decyduje termin zgłoszenia. „Deklarację uczestnictwa w zimowisku”  należy odesłać  do  dnia  18.12.2020 r. na adres e – mail: swietlica@spsulecin.pl ;  sekretariat@spsulecin.pl lub  dostarczyć  ją  do szkoły.

       Opłatę za wyżywienie  należy  dokonać  przelewem na konto szkoły  w terminie  od  04.01  do 07.01. 2021 r. (Ze względu na zakończenie roku budżetowego  proszę nie dokonywać wpłaty w grudniu ).

     • Komunikat Dyrekcji SP nr 2
      • Komunikat Dyrekcji SP nr 2

      • Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z decyzją rządu z dnia 21.11.2020 r. nauczanie zdalne przedłużone zostało do dn. 22.12.2020 r.

       Wszystkie zajęcia z uczniami realizowane będą w dotychczasowej formie. 

       Jednocześnie informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, w terminie 23.12.2020 - 01.01.2021 w szkołach obowiązuje przerwa świąteczna, natomiast w terminie 04-17.01.2020 r. w całej Polsce będą trwały ferie zimowe.

     • „Totus Tuus” - wyniki konkursu.
      • „Totus Tuus” - wyniki konkursu.

      • „Totus Tuus” to nieco tajemniczo brzmiące słowa stały się hasłem tegorocznego konkursu - Projekt koszulki na XX Dzień Papieski. Słowa te, zaczerpnięte z herbu św. Jana Pawła II znaczą „Cały Twój” i odnoszą się do Maryi.

       Mimo „wiszącej” wciąż nad nami epidemii, ryzyka kwarantanny, czy zdalnego nauczania udało się przeprowadzić kolejną, zdaje się 7 edycję konkursu. Mimo obaw, że nie będzie chętnych do dodatkowej pracy w tym niepewnym czasie, udało się!

       Napis Totus Tuus oraz rysunek Herbu Papieża lub interpretacji słów „Maryja moja Mamą” te właśnie elementy miały znaleźć się na pracach konkursowych.

       Wraz z Panią Wiolettą Kobylnik jesteśmy pod wrażeniem tegorocznych prac konkursowych. Zebrało się ich sporo, bo ponad 25. Wybór prac wyróżniających się był niezwykle trudny. Poniżej prezentujemy Laureatów, którym bardzo gratulujemy. Jednak gratulacje i podziękowania kierujemy do wszystkich uczniów, którzy złożyli prace konkursowe, jak i do Rodziców za wspieranie swoich dzieci w tym zadaniu. Wręczenie Dyplomów i nagród odbędzie się po powrocie do szkoły. W imieniu organizatorów s. Efraima

       Klasy starsze:
       1 miejsce: Janaszkiewicz Wiktor 4 a
       2 miejsce: Żmudziński Grzegorz 6 e
       3 miejsce Anna Tarnowska 4 a

       Wyróżnienia:
       Pietrukaniec Dawid 4 a
       Babiak Pulina 6 a
       Lubecka Hanna 4 a
       Kozieł Nikolas 7 b
       Kozieł Nikola 7 b
       Ćwiertnia Karolina 6 c
       Kałużny Michał 6 e
       Głądych Maja 6 c
       Kaniuczok Mateusz 4 b
       Misiejuk Bartosz 6 a

       Klasy młodsze:
       1 miejsce: Uller Lena 3 c
       2 miejsce: Wojnicz Igor 3 a
       3 miejsce: Styś JUlia 3 b

       Wyróżnienia
       Mueller Lilianna 3 b
       Ćwiertnia Paulina 2 a

     • SZANOWNY RODZICU! ZAPISZ DZIECKO NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ!
      • SZANOWNY RODZICU! ZAPISZ DZIECKO NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ!

      • OTO KILKA WSKAZÓWEK!

       Warunki, w jakich żyje, uczy się i wypoczywa dziecko, w znacznym stopniu wpływają na jego postawę ciała. Wiele wad postawy powstaje na skutek niekorzystnych wpływów środowiskowych. Bez ich zmiany, bez usunięcia czynników powodujących powstawanie i utrwalanie wad, niemożliwe jest osiągnięcie korekcji sylwetki ciała.

       Świadomość rodziców odgrywa tu bardzo ważną rolę, a więc jeżeli zauważyli Państwo, że wasza pociecha przyjmuje nietypową postawę ciała, jego sylwetka jest zaburzona  lub narzeka na bóle pleców, szyi, czy stóp, warto by było, skonsultować się w tej sprawie z lekarzem rodzinnym (pierwszego kontaktu), bądź ze specjalistą – ortopedą. Można również porozmawiać i skonsultować się z nauczycielem wychowania fizycznego lub pielęgniarką szkolną.

       W szkole uczniowie klas młodszych (0-III) objęci są badaniami profilaktycznymi, które przeprowadza, właściwy ze względu na przynależność,  lekarz rodzinny. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u ucznia wady ruchu (postawy) dokonuje on odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dziecka i kieruje ucznia na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.

       Aby dziecko uczęszczało na zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek, który jest jednocześnie wyrażeniem zgody na udział dziecka w zajęciach (wniosek w załączniku).

       W przypadku, gdy wadę stwierdza lekarz ortopeda lub inny specjalista, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub skierowanie od  tego lekarza.

       Jeżeli rodzic nie posiada zaświadczenia lub skierowania lekarskiego, ale widzi potrzebę uczestnictwa swojego dziecka w zajęciach, z powodów innych niż wada postawy (np. otyłość lub inne) składa tylko wniosek.

        

       JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA ?

       Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego posiadający odpowiednie przygotowanie.

       Prowadzący zajęcia najczęściej:

       • mobilizuje ćwiczących do wysiłku,
       • odpowiednio uatrakcyjnia zajęcia przez stosowanie różnorodnych przyborów i przyrządów, wprowadza elementy rywalizacji oraz gier sportowych,
       • utrzymuję dyscyplinę nieformalną,
       • współpracuje z rodzicami.

       Zadania instruktora zajęć:

       • dobiera pozycje wyjściowe i ćwiczenia,
       • dobiera przybory i przyrządy,
       • kontroluje poprawność wykonania ćwiczeń,
       • dostosowuje ćwiczenia i metody do wieku, możliwości i zainteresowań ćwiczących,
       • indywidualizuje ćwiczenia (lub ich części) i dostosowuje je do potrzeb poszczególnych dzieci.

       Obowiązkiem rodzica  jest :

       • przestrzeganie  w stosunku do dziecka właściwego trybu życia, nieprzeciążanie obowiązkami i umożliwienie dużej dawki ruchu, zwłaszcza na świeżym powietrzu, zapewnienie odpowiedniej ilości snu itp.,
       • wyposażenie dziecka w odpowiednie meble (biurko, krzesło, łóżko, oświetlenie),
       • stosowanie racjonalnego odżywiania.
       • odpowiedni kontakt i współpraca z nauczycielem.

       Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej odbywają się dwa razy w tygodniu dla jednej grupy (salka korekcyjna, siłownia, hala, Orlik, boiska szkolne) i są nieodpłatne. Zespół ćwiczebny liczy maksymalnie 8 osób, aby zapewnić komfortowe warunki do ćwiczeń. Dzień i godzina  zajęć dostosowana jest do planu lekcji dzieci w taki sposób, aby ich realizacja odbywała się zaraz po zajęciach obowiązkowych. Uczniowie uczęszczający do zerówki realizują gimnastykę w godzinach pracy oddziału. Do uczestnictwa w ćwiczeniach potrzebny jest strój na zmianę i obuwie sportowe.

        ZACHĘCAMY DO ĆWICZEŃ  !!!