• Aktualności

     • Stołówka szkolna.
      • Stołówka szkolna.

      • Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021wynosi 3,50zł.

       Karty zgłoszeniowe na obiady są dostępne na stronie internetowej szkoły a także u intendenta i w świetlicy szkolnej.


       Opłata za obiady w m-cu wrześniu 2020r. wynosi 63,00 zł.  (termin płatności do 10.09.2020r.)

       Wysokość opłat w kolejnych miesiącach zostanie podana dla poszczególnych uczniów w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.
       Wpłaty za obiady przyjmowanie są jedynie przelewem na konto szkoły:

       60 1240 3624 1111 0000 3066 7943

       /tytułem: wyżywienie; m-c; imię i nazwisko dziecka/

       Termin wpłaty za obiady do 10 każdego miesiąca.


       Przypominamy o składaniu wniosków na dofinansowanie dożywiania uczniów spełniających kryteria dochodowe w Miejskim Ośrodku Opieki Społecznej w Sulęcinie na okres od 01.09. do 22.12.2020r.


       Wydawanie obiadów rozpoczynamy od dnia 07.09.2020r.( poniedziałek)


       Do pobrania:

       Rezygnacja_z_obiadow.doc

       Karta_zgloszenia_na_obiady.doc​​​​​​​
     • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
      • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

      • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

       odbędzie się 1 września 2020 r. ( wtorek ) w następującym porządku:

        

       1. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego – godz.10.00 - spotkanie z wychowawcą w odziale (gab. 135 - parter):

        -  rodzice i dzieci wchodzą w maseczkach wejściem głównym do szkoły, dezynfekują ręce, zajmują miejsce w wyznaczonej sali. Z każdym dzieckiem może być tylko jeden rodzic.

        

       2. Klasy I – godz.10.00 – hala gimnastyczna – spotkanie z dyrekcją szkoły, następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach:

       - uczniowie pod opieką rodzica (zaleca się obecność jednego rodzica) wchodzą w maseczkach do hali gimnastycznej wejściem od strony bloku nr 4 i zajmują miejsca wyznaczone dla poszczególnych klas, z zachowaniem dystansu społecznego.

       Po spotkaniu w hali poszczególne oddziały przejdą na spotkanie z wychowawcami do wyznaczonych gabinetów.

        

       3. Klasy II – VIII  – godz.9.00 - spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach:

       - uczniowie klas II – III wchodzą w maseczkach wejściem bocznym od strony boiska „Orlik”, dezynfekują ręce, udają się do wyznaczonych  gabinetów, nie przemieszczają się po szkole.

       Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły, oczekują na dzieci na boisku szkolnym.

       - uczniowie klas IV – VIII wchodzą w maseczkach wejściem głównym do szkoły, dezynfekują ręce, udają się do wyznaczonych  gabinetów, nie przemieszczają się po szkole.

        

       4. Nowi uczniowie i uczniowie powtarzający klasę zgłoszą się do wicedyr. Szczepaniak (gab.102) w celu uzyskania informacji o przypisaniu do danej klasy i miejsca spotkania z wychowawcą.

        

       5. Przydział gabinetów:

       KLASA    GABINET      WYCHOWAWCA

       I A               122              Król Agata

       I B               129              Matkowska Anna

       I C               130 b           Mrok Wioleta

       II A              126              Konieczna Maria

       II B              133              Lencewicz Patrycja

       II C              128              Worona Anna

       III A             124              Bachta Katarzyna

       III B             123              Lach-Chabza Małgorzata

       III C             124              Skorupska Agnieszka

       IV A             131              Wysoczański Jerzy

       IV B             132              Wiącek Edyta

       V A              311              Lewandowski Wojciech

       V B              130             Twarowska Joanna

       VI A             208              Dobrowolska Grażyna

       VI B             310              Hajducka Marta

       VI C             210             Wojdyga Klaudiusz

       VI D             308             Sikorska Magdalena

       VI E             309             Walenciak Dorota

       VII A            207             Rembacz Beata

       VII B            201             Domaszewicz Renata

       VII C            202             Amborska Anna

       VII D            211             Struch Elżbieta

       VIII A           209             Stadnik Ewa

       VIII B           307             Derewlana Lucyna

        

       Przywozy z poszczególnych miejscowości :

        

       BRZEŹNO –820

       DŁUGOSZYN –820

       DROGOMIN –800

       MAŁUSZÓW – 835

       MIECHÓW –825

       OSTRÓW –845

       RYCHLIK –810

       TRZEBÓW –810

       TURSK –840

       ŻUBRÓW  WIEŚ –830

       ŻUBRÓW OSIEDLE  –835

        

       Odwozy  we wszystkich kierunkach o godz.11.00.

        

       Prosimy wszystkich o bezwzględne przestrzeganie ustalonych zasad.

        

                                                                                                                                       Dyrektor Szkoły

       Sławomir Słonik

     • Szanowni Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I
      • Szanowni Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I

      • Szanowni Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie.

       Zapraszam na spotkanie organizacyjne z Dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas I, które odbędzie się 26 sierpnia 2020r o godz. 17.00 w sali gimnastycznej z zachowaniem następujących zasad:

       1. W spotkaniu uczestniczą wyłącznie rodzice ( bez dzieci).
       2. Każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
       3. Do szkoły należy wejść w maseczce i dezynfekować ręce.
       4. Należy zachować bezpieczną odległość między uczestnikami spotkania.

       ZAPRASZAM DYREKTOR SP 2

     • ROZDANIE ŚWIADECTW za rok szkolny 2019/2020
      • ROZDANIE ŚWIADECTW za rok szkolny 2019/2020

      • PROSIMY O UWAŻNE ODCZYTANIE PONIŻSZEJ INFORMACJI !!!

        

       ROZDANIE ŚWIADECTW  za rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązkowo zakryte usta i nos, zachowanie dystansu), w następującym porządku:

       HALA :

       – klasy 8(a,b,c)– hala - od 8.00 - 9.00– spotkanie z dyrekcją i wychowawcami( uczniowie wchodzą pojedynczo głównym wejściem do hali od strony bloku nr 4, siadają  w ławkach wyznaczonych   dla poszczególnych klas,  wychowawcy wskazują uczniom miejsce). Po odebraniu świadectw wychodzą z hali wyjściem przeciwpożarowym.

        – klasy 7(a,b)– hala – od 9.15 - 10.00 – spotkanie z dyrekcją i i wychowawcami ( uczniowie wchodzą pojedynczo głównym wejściem do hali od strony bloku nr 4,  siadają  w ławkach wyznaczonych   dla poszczególnych klas,  wychowawcy wskazują uczniom miejsce).  Po odebraniu świadectw wychodzą z hali wyjściem przeciwpożarowym.

       –  klasy 3(a,b)– hala – od 10.15 – 11.00 – spotkanie z wychowawcami ( uczniowie wchodzą pojedynczo głównym wejściem do hali od strony bloku nr 4,  siadają  w ławkach wyznaczonych   dla poszczególnych klas,  wychowawcy wskazują uczniom miejsce).  Po odebraniu świadectw wychodzą z hali wyjściem przeciwpożarowym.

       klasy 6(a,b,c,d)  - od 11.15 - 12.00– hala – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem głównym do haliod strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem przeciwpożarowym. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

        

       SALA GIMNASTYCZNA – WEJŚCIE OD STRONY BLIOKU NR 4:

       -  klasa 4 a – sala gimnastyczne - od  8.00 – 8.30 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4 ( tam, gdzie były zdawane podręczniki), podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       -  klasa 4 b – sala gimnastyczne - od  8.30 – 9.00 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4 ( tam, gdzie były zdawane podręczniki), podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       - klasa 5 a – sala gimnastyczna – od  9.00  – 9.30 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       - klasa 5 b – sala gimnastyczna – od  9.30  – 10.00 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       - klasa 5 c – sala gimnastyczna – od  10.00  – 10.30 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       - klasa 5 d – sala gimnastyczna – od  10.30  – 11.00 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

       - klasa 5 e – sala gimnastyczna – od  11.00  – 11.30 – uczniowie wchodzą pojedynczo wejściem bocznym do sali gimnastycznej od strony bloku nr 4, podchodzą do swojego wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą z sali. Uczniowie oczekujący na wejście zachowują miedzy sobą dystans.

        

       WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY :

        –  klasa 1a –  hol szkoły  - wejście główne – od 9.00 – 9.30– uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem głównym.

       –  klasa 1b –  hol szkoły  - wejście główne – od 9.30 – 10.00 - uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem głównym.

       –  klasa 1c –  hol szkoły  - wejście główne – od 10.00 – 10.30 - uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem głównym.

       –  klasa 2a –  hol szkoły  - wejście główne – od 10.30 – 11.00 - uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem

       –  klasa 2 b –  hol szkoły  - wejście główne – od 11.00 – 11.30 -uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem głównym. 

       –  klasa 2 c –  hol szkoły - wejście główne – od 11.30 – 12.00 -uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym,  podchodzą do wychowawcy, odbierają świadectwo i wychodzą wyjściem głównym. 

       UWAGA!

                Świadectwa szkolne odbierają wyłącznie uczniowie. Rodzice nie wchodzą do szkoły. Wyjątek stanowią Rodzice uczniów klas I, którzy będą mogli wejść do holu szkoły ze swoim dzieckiem.

        

       Nieodebrane świadectwa będą wydawane w pierwszym tygodniu wakacji tj. od 29 czerwca do 3 lipca,
       w sekretariacie szkoły.

                                                                                                   DYREKCJA SZKOŁY

     • Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów.
      • Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów.

      • Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, nie możemy się z Państwem teraz spotkać w naszej szkole. Mamy nadzieję, że czas wakacji przyniesie korzystne zmiany w walce z zagrożeniem epidemiologicznym.

       W związku z tym planujemy Waszą wizytę w szkole i spotkanie organizacyjne z dyrekcją i wychowawcami w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz.17.00 w świetlicy szkolnej. Informujemy, że we wrześniu wszyscy uczniowie otrzymają darmowe podręczniki. Rodzice zakupują jedynie podręczniki do religii, jeśli  wyrażą wolę uczestnictwa dziecka w tych lekcjach („Poznaję Boży świat”. Podręcznik do religii dla kl.1 szkoły podstawowej, wyd.Jedność). Prosimy o zaopatrzenie dzieci w podstawową wyprawkę szkolną, a szczegóły będą omawiane na spotkaniu z wychowawcami. 

       Wszystkim dzieciom i ich rodzicom życzymy pięknych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia w sierpniu – Dyrekcja szkoły.

     • UWAGA UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY
      • UWAGA UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY

      • W PIĄTEK 26 CZERWCA PRZYWOZY RANO ZGODNIE Z ROZKŁADEM JAZDY AUTOBUSÓW
       Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

        

       MAŁUSZÓW – 735

       TURSK – 740

       OSTRÓW – 745

       MIECHÓW – 725

       ŻUBRÓW  WIEŚ – 730

       ŻUBRÓW OSIEDLE  – 735

       TRZEBÓW – 710

       DŁUGOSZYN – 720

       DROGOMIN – 700

       RYCHLIK – 710

       BRZEŹNO – 720

        

       ODWOZY WE WSZYSTKICH KIERUNKACHO GODZ . 12.00

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy
      • Szanowni Państwo Dyrektorzy

      • od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym.

       W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

       W załączeniu przekazuję komunikat MEN, w którym znajdą Państwo więcej informacji w tej sprawie oraz kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji. Proszę o zapoznanie się z materiałem i przekazanie go pracownikom Państwa placówki. 

       W najbliższych dniach zostaną wydane odpowiednie regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne. Wszystkie materiały udostępnimy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przekażemy Państwu za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

       Z wyrazami szacunku

       Dariusz Piontkowski

       Minister Edukacji Narodowej

     • Nauczanie Zdalne - uczeń Klauzula informacyjna RODO
      • Nauczanie Zdalne - uczeń Klauzula informacyjna RODO

      • W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

       1. Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Poskich Olimpijczyków w Sulęcinie, os. Kopernika 7, 69-200 Suęcin, sekretariat@spsuecin.pl  
       2. W przypadku wykorzystywania przez Administratora  Zintegrowanej Patformy Edukacyjnej  udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym  jest Minister Edukacji Narodowej.
       3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD),  Panią Karoinę Garlikowską, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Wszekie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kierować na adres e-mail: inspektor@suecin.pl
       4. Dane osobowe przetwarzane będą w ceu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.
       5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez pubiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczegónych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
       6. Dane osobowe uczniów i ich rodziców da potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
       7. imię (imiona) nazwisko,
       8. dane kontaktowe, adres poczty e-mai,
       9. nr telefonu,
       10. informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły ub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza,
       11. nazwę użytkownika komunikatora ub innego środka komunikacji elektronicznej
       12. na podstawie art. 6 ust 1 it. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
       13. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane da potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, bądź do wygaśnięcia celu przetwarzania.
       14. Z wyjątkami okreśonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach  okreśonych w art.  17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreśonych w art. 18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
       15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczegónych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
       16. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa ub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym oprogramowanie itp.).
       17. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, u. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
       18. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profiowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
     • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych SP 2
      • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych SP 2

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im.Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje Rodziców dzieci urodzonych w 2014 r., którzy ubiegali się o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego przy SP 2 oraz Rodziców dzieci z rocznika 2014 i młodszych, którzy ubiegali się o miejsce w Oddziale Przedszkolnym w Żubrowie, że wszyscy kandydaci zostali do wymienionych oddziałów przyjęci na rok szkolny 2020/2021.

      • Zaświadczenie dla rodziców.

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie zaświadcza, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., wszystkie placówki oświatowe w Polsce ( w tym nasza szkoła) będą nieczynne od 26 kwietnia 2020r.   
       Szkoła jest nieczynna, a dzieci w wyżej wymienionym okresie przebywają pod opieką rodziców.

       Plik do pobrania poniżej.

      • Drodzy Uczniowie

      • Z powodu pandemii koronawirusa musimy wszyscy pozostać w domach,  uczyć się  i pracować  z dala

       od szkoły  i swoich przyjaciół.

       Nie widzimy się z Wami w szkole, lecz pamiętamy i myślimy o Was. Każdego dnia jesteśmy z Wami

       podczas zdalnego nauczania. Możecie  rozmawiać  ze swoimi  nauczycielami, korzystać z lekcji,

       prosić o pomoc przy rozwiązywaniu zadań. Zapewniam, każdy  nauczyciel chętnie pomoże Wam

       w przezwyciężeniu problemów edukacyjnych.

       Szczególnie ważne dla nas  jest  Wasze poczucie bezpieczeństwa oraz  zdrowie psychiczne i fizyczne.       

       Domyślamy się, że  mogą  towarzyszyć  Wam: strach i obawa.

       Zazwyczaj strach  jest emocją pomocną,  bo ostrzega nas przed zagrożeniami i pozwala zachować bezpieczeństwo.  Gorzej jest,  gdy zbyt duży lęk  prowadzi do paniki lub bagatelizowania problemu.  Musicie wiedzieć, że strach i obawa ,co prawda mogą obniżyć napięcie  i pomóc  przezwyciężyć lęk,  jednakże  w rzeczywistości  niestety nie pomagają zadbać o bezpieczeństwo. Zatem , zastanów się, na co w ogóle masz realny wpływ ?  Wiedz, że na wiele rzeczy w najbliższym  czasie nie będziesz miał wpływu, więc nie warto się na nich skupiać. To normalne, że czujesz niepokój – pozwól sobie na jego przeżywanie.  Taki umiarkowany poziom lęku, ale  nie za duży!!! pomaga podejść racjonalnie  i zadaniowo do problemu.  Ja jednak radzę: dla zachowania równowagi, dla zdrowia psychicznego i fizycznego: RÓB  TYLKO TO,  CO  ZALEŻY OD CIEBIE !!! - Pozostań w domu, ucz się systematycznie, wysypiaj się , zdrowo odżywiaj  i nawadniaj, gimnastykuj, myj często ręce,  słuchaj rodziców. Zrób to, co możesz,  by zadbać o siebie i  swoich  bliskich-  bo na to właśnie masz realny wpływ.

       Podczas, gdy specjaliści walczą z koronawirusem  -  Ty zawalcz o swoje zdrowie psychiczne i stwórz swój PLAN SAMOOPIEKI.  Wykonaj  zadanie ( dla siebie),  to  pomoże  zadbać  Ci  o poszczególne sfery Twojego życia.

       Zapisz na kartce (podając swoje propozycje), jak w tym trudnym okresie przebywając w domu możesz zadbać o:

       1. relacje rodzinne………………………………...………………………………………………………………,
       2. umysł……………………………………….....…………………………………………………………………,
       3. relacje z rówieśnikami………………......……………………………………………………………………..,
       4. zdrowie fizyczne………………..........…………………………………………………………………………,
       5. hobby…………………............…………………………………………………………………………………,
       6. relaks…………………………………………………………………………………………………………….,
       7. rozrywkę………………………………………….………………………………………………………………

             Jednym z ważniejszych sposobów radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami jest poszukiwanie wsparcia. Chodzi o to , aby rozmawiać i mówić o swoich wątpliwościach i zmartwieniach, aby nie „dusić”  ich w sobie. To pomoże rozładować stres.  Zachęcamy do korzystania z pomocy bliskich w domu oraz  nauczycieli  i specjalistów szkolnych. Nie zostawaj sama/sam z problemami , myśl pozytywnie, nazywaj emocje po imieniu i powiedz sobie -  to normalne, że się martwię, ale dam radę, mam kochającą Rodzinę, która wspiera mnie.

       Poradzimy sobie ze wszystkim !!!   Przecież zawsze sobie radzimy, prawda?

       Jestem dla Was i chętnie pomogę – czekam na kontakt ( na tę chwilę: za pośrednictwem Librusa- zakładka : Wiadomości).      

       W gotowości do pomocy są wychowawcy  oraz panie specjalistki:

       Anna Żegalska -  logopeda,

       Beata Zimnowoda - terapeuta pedagogiczny (kontakt j.w.)

       Pozdrawiam Was cieplutko !!!

       Wioletta Makowska

       Pedagog szkolna

        

        

        

      • Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2020/2021

      • Szanowni Rodzice,

       Dyrektor szkoły informuje, że wszystkie dzieci urodzone w 2013 r., zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli stosowne "Zgłoszenia do I klasy na rok szkolny 2020/2021”, zostały przyjęte do szkoły.

       Rodziców dzieci spoza obwodu o przyjęciu do szkoły lub odmowie poinformujemy telefonicznie po uzgodnieniu decyzji z Burmistrzem Sulęcina. 

        

                                                                                                  Dyrektor Szkoły

     • Nauczanie w systemie zdalnym.
      • Nauczanie w systemie zdalnym.

      • Drodzy Rodzice,od dnia dzisiejszego uruchamiamy w naszej szkole nauczanie w systemie zdalnym. W celu uniknięcia kumulacji realizowanego materiału, zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Uczniowie ze starszej grupy wiekowej lub rodzice dzieci z klas I-III mają obowiązek codziennie sprawdzać wiadomości przesyłane przez nauczycieli przedmiotowców za pośrednictwem dziennika Librus oraz, w miarę potrzeby (np. zadanie domowe) udzielać informacji zwrotnych. Uczestnictwo uczniów w zdalnym nauczaniu będzie monitorowane, a potwierdzeniem udziału uczniów w poszczególnych lekcjach będzie fakt odczytania (codziennie) przez ucznia lub rodzica informacji wysyłanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

       Prosimy aby przesłane przez nauczycieli zadania i polecenia uczniowie wykonywali w zeszytach przedmiotowych lub zeszytach ćwiczeń (chyba, że nauczyciel poprosi o inną formę). Po powrocie do szkoły zeszyty zostaną sprawdzone i ocenione.

       W przypadku choroby dziecka lub braku możliwości jego udziału w lekcjach z innej przyczyny, jego nieobecność usprawiedliwiamy na dotychczasowych zasadach.

       Ze względu na powagę sytuacji, prosimy o wyjątkowo rzetelne i odpowiedzialne potraktowanie powyższych zaleceń.

       Monika Kołodnicka - wicedyrektor