• Aktualności

     • Konkurs "Zaczytana klasa"
      • Konkurs "Zaczytana klasa"

      • Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs dla uczniów  klas 2 i 3 na największą ilość przeczytanych książek w ciągu I półrocza roku szkolnego 2018/2019.

       Wyniki konkursu:

       I miejsce  klasa III B, 

       II miejsce klasa III C,

       III miejsce klasa III A.

       Serdecznie gratulujemy zwycięskim klasom.

     • Nabór do pierwszej klasy na rok szkolny 2019/2020
      • Nabór do pierwszej klasy na rok szkolny 2019/2020

      • Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2012 r. i zainteresowanych rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej urodzonych w 2013 r.,

        

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje,  że rozpoczyna się nabór do I klasy na rok szkolny 2019/2020, zgodnie z rejonizacją  przedstawioną  w Uchwale Rady Miejskiej  w Sulęcinie (Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  w załączeniu). O rejonizacji decyduje miejsce zamieszkania,  a nie zameldowania kandydata.

       1. Do klas I przyjmowane są:

       • dzieci  7 - letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
       • dzieci 6 - letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

       2.  Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły zobowiązani są złożyć druki ZGŁOSZENIA dziecka do I klasy na rok szkolny 2019/2020

       • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

       3.   Rodzice dziecka spoza obwodu szkoły mogą zgłosić dziecko do szkoły składając WNIOSEK o przyjęcie do I klasy na rok szkolny 2019/2020.

       4.   Wypełnione  ZGŁOSZENIA lub WNIOSKI, podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) należy złożyć  w sekretariacie (gab.104) lub u wicedyrektora szkoły( gab.102) w terminie od 4 - 15 marca 2019 r.  w godzinach 7.30 – 15.00, a w dniach  12 - 14 marca w godz. 7.30 – 17.00.   

       5.  Kandydaci spoza obwodu szkoły będą przyjęci w miarę wolnych miejsc, na podstawie kryteriów zamieszczonych we wniosku.     

       6. Wstępna lista uczniów przyjętych do klasy I będzie podana 18 marca 2019 r. 

       7.  W sekretariacie szkoły i na naszej stronie internetowej można zapoznać się z „Zasadami przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją” (klauzula RODO).

             DRUKI dostępne w przedszkolach i sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spsulecin.pl

        

                                                                                                                           Sławomir Słonik

                                                                                                                             Dyrektor SP 2 

     • Ferie w szkole.
      • Ferie w szkole.

      • W  Szkole Podstawowej nr 2  im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie w dniach 14 – 25 stycznia 2019 roku odbyło się zimowisko dochodzące, w którym uczestniczyło 65 uczniów naszej placówki. Podstawowym zadaniem  zimowiska było przede wszystkim racjonalne zagospodarowanie wolnego czasu uczniów, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa, rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez  ukazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu jako alternatywa dla odpoczynku przed  komputerem.                     

                        Uczestnicy zimowiska zostali podzieleni na cztery grupy, a opiekunami byli nauczyciele p. Julia Wesołek, p. Patrycja Lencewicz, p. Edward Zwierzchowski orazp. Stanisław Łuksa.  

               W pierwszym dniu zimowiska odbyło się integracyjne spotkanie, na którym uczniowie zostali podzieleni na grupy, zapoznani z planem zimowiska oraz obowiązującymi regulaminami bezpieczeństwa.

              Różnorodne wiekowo zajęcia trwały od godz. 9.00 do 13.00. Po codziennych atrakcjach i związanych z nimi emocjami, na dzieci czekał ciepły, treściwy i smaczny obiad.

               Ferie to nie tylko czas przyjemności i rozrywki, ale również zajęcia edukacyjne. Uczniowie uczestniczyli między innymi w spotkaniu z funkcjonariuszem sulęcińskiej policji, które miało na celu zwrócenie uwagi na ich bezpieczeństwo w otoczeniu. Uczestnicy zimowiska m.in. zostali pouczeni, w jaki sposób zachowywać się, gdy zaatakuje nas agresywny, obcy pies, jak unikać ryzykownych zachowań,  dowiedzieli się jak należy  postępować  i w jaki sposób ratować tonącą osobę, pod którą  załamał się lód.

       Pan policjant przypomniał o niebezpieczeństwie czyhającym  w Internecie oraz utrwalił numery alarmowe służb ratowniczych.   

              Dzięki zajęciom instruktażowym i pokazie ratownictwa medycznego, zaprezentowanego przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, z pewnością przyczyni się do podniesienia wiedzy dzieci nie tylko na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem tego spotkania było przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych czynności podczas  udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. W części praktycznej dzieci miały okazję wykonać sztuczne oddychanie i masaż serca na fantomie. Dowiedziały się, jak należy komuś pomóc zanim nadejdzie prawdziwa, fachowa pomoc. Panowie strażacy przypomnieli o niebezpieczeństwie jakim jest czad i koniecznego montowania w mieszkaniach specjalnych czujników.

              Już w pierwszym tygodniu ferii wszyscy uczestnicy zimowiska mogli skorzystać z atrakcji na basenie „Słowianka” w Gorzowie Wlkp., gdzie przebywali blisko dwie godziny na wspólnych zabawach, kąpielach i poznawaniu podstawowych technik pływania. Na zajęciach kulinarnych, które cieszyły się ogromną popularnością, każdy mógł popisać się wykonaniem ulubionej przez siebie potrawy  oraz degustować popisowe dania swoich kolegów i koleżanek.  Podczas przygotowywania różnego rodzaju sałatek uczniowie rozmawiali na temat zasad prawidłowego i zdrowego  odżywiania się.

           Zajęcia sportowo – rekreacyjne w sali lub hali sportowej, turnieje, rozgrywki, cieszyły się wielką popularnością i zainteresowaniem nie tylko wśród chłopców. Uczestnicy zimowiska mogli wziąć również  udział w rozgrywkach grupowych   „Turniej” FIFA 19.

           Najmłodsi uczestnicy zimowego wypoczynku najczęściej brali udział w zajęciach plastycznych, manualnych, chętnie sięgali po gry planszowe, czytali bajki, wychodzili na spacery po okolicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wszelkiego rodzaju turnieje i rozgrywki w sali gimnastycznej, gdzie zawsze było gwarno i wesoło.

               W ramach prowadzonych zajęć programowych, uczniowie rozwijali twórcze myślenie podczas zabaw rozwijających wyobraźnię i spostrzegawczość,  utrwalali zasady bezpiecznego  zachowania w różnych sytuacjach życiowych, rozwijali indywidualne zainteresowania.

                Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej przyczyniły się do poznania nowych, trudnych technik zdobniczych, dzięki którym, pod czujnym okiem pani bibliotekarki dzieci  wykonały piękne prace plastyczne na wystawę.

             Uczniowie uczestniczyli też w przedstawieniu teatralnym w SOK pt „ Lodowa Kraina”, oraz w spotkaniu z panem „Magikiem”, które sprawiły im wiele radości oraz niesamowitych  wrażeń oraz przyczyniły się do rozbudzenia wyobraźni.

               Zimowisko zakończyło się wspólną zabawą i konkursami  przy muzyce oraz ognisku, gdzie można było się ogrzać popijając gorącą  herbatę i upiec kiełbaskę lub chlebek.

               Zasadnicze cele organizacji zimowiska zostały w pełni zrealizowane. Dzieci aktywnie, przyjemnie i pożytecznie spędziły czas wolny, miały zapewnioną fachową opiekę i na pewno w następnym roku także skorzystają z atrakcji, jakie oferuje zimowisko.

                Zorganizowanie zimowiska oraz wyjazdu na basen ”Słowianka” było możliwe dzięki wsparciu finansowemu  pana burmistrza Dariusza Ejcharta oraz GKRPA w Sulęcinie.

        

                                                                                             Kierownik zimowiska Marina Wróżbit

     • Jasełka "Dziecię nam się narodziło"
      • Jasełka "Dziecię nam się narodziło"

      • Trudno wyobrazić sobie chyba to, by w Szkole Podstawowej przed Świętami Bożego Narodzenia lub tuż po nich nie było Jasełek. W naszej szkole były, 21 grudnia. Był to też dzień klasowych spotkań świątecznych.

                   A Jasełka, cóż... Uczniowie naszej szkoły pokazali, że po prostu mają talent. Wymagający scenariusz nie był dla nich zbyt wymagający. Trzej Królowie poszukujący wytrwale i z poświęceniem stajenki betlejemskiej wspaniale wprowadzili nas w istotę Świąt. Maryja i Józef przypomnieli, że trzeba z wiarą przyjmować to, co przynosi nam kolejny dzień. Nawet, jeśli jest to trudne do wykonania polecenie, jakim był dla nich niewątpliwie rozkaz Cesarza Augusta. Król Herod swoją postawą dał nam lekcję, żeby za bardzo nie zakręcić się na swojej własnej osobie, bo to się zawsze źle kończy. A Aniołowie przypomnieli, że są i chętnie służą pomocą w doprowadzeniu nas do Boga. Uczniowie obdarowani talentem muzycznym cudnie dopełniali poszczególne akty spektaklu śpiewem kolęd, też tych nieco mniej znanych, a jakże pięknych. No i wreszczcie dziewczynki z klas drugich wesołymi tańcami pokazały, że trzeba się radować w ten Święty Czas.

       Dziękujemy i gratulujemy wszystkim wspaniałym aktorom, solistkom i chórkowi oraz małym tancerkom. A była to spora grupka uczniów z klas II a i b, IV a,b,c, V a, b, c, VI a, VII b i VIII a.      Wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji również serdecznie dziękujemy.

       W imieniu organizatorów s. Efraima

     • V edycja konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową
      • V edycja konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

      • Już po raz piąty w naszej szkole odbył się konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. Konkurs jest bardzo wymagający, bo praca ma być przestrzenna. Nic dziwnego wiec, że zazwyczaj w "zbudowaniu" stajenki pomagają uczestnikom rodzice czy dziadkowie. To nawet jest pozytywne, bo przecież dzięki temu dzieciaki mogą spędzić czas z bliskimi, w dodatku bardzo twórczo. Natomiast przy ocenie konkursowej brana jest pod uwagę praca ucznia przy wykonaniu figurek, wystroju stajenki, czy aranżacji jej otoczenia. Każdego roku zaskakują nas nowe pomysły i oryginalność małych betlejemskich stajenek. 

       Laureaci tegorocznego konkursu to: 

       Z klas młodszych:

       Kamila Bączkowska kl II b,

       Wiktoria Fiedorowicz kl II b,

       Wiktor Ignatowicz kl II b. 

        

       Z klas starszych:

       Lena Łukaszkiewicz,

       Klaudia Burdzy kl VI a,

       Lena Wójcik,

       Alicja Sroka kl IV d,

       Agata Gradel kl IV d.

        

       Gratulujemy i dziękujemy Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu. Zachęcamy do udziału już za rok. 

       W imieniu organizatorów, s. Efraima

     • Zimowisko 2019
      • Zimowisko 2019

      • Zapraszamy  wszystkich chętnych uczniów na zimowisko, organizowane w naszej szkole w terminie:

       14.01.2019 - 25.01.2019

       od 9.00 do 13.00

       W  programie  m.in.:

           - gry i zabawy edukacyjne i integracyjne,

           - zajęcia kulinarne, manualne, plastyczne i umuzykalniające, 

           - zajęcia w pracowni komputerowej,

           - zajęcia sportowo  - rekreacyjne na świeżym

               powietrzu  i w hali sportowej,

           - wycieczka na basen,

           - zabawa  taneczna przy muzyce połączona z konkursami.

       Zimowisko jest bezpłatne, wnosi się opłatę  jedynie za obiad ( za jeden tydzień  - 14,50 zł,  za dwa - 29 )

         Opłatę  należy  uiścić  u  kierownika  świetlicy do  10 stycznia 2019 r.

                    Zapisy na zimowisko w świetlicy szkolnej

     • Sportowa zabawa na lodzie Zawodników Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona.
      • Sportowa zabawa na lodzie Zawodników Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona.

      • Kolejny raz Sulęcińskie Stowarzyszenie Badmintona trenowało inaczej,  tym razem na lodowisku. Dobra zabawa, śmiech i wzajemne wsparcie  łączy zawodników. Młodzi sportowcy pokazali swój twardy charakter nie poddając się po kolejnych upadkach. Jazda na łyżwach dała nam tyle frajdy i śmiechu, że musimy to powtórzyć.

     • SUKCESY SZACHOWE PAWŁA MUSINA
      • SUKCESY SZACHOWE PAWŁA MUSINA

      • 1. W dniu 17-11-2018r.Paweł Musin wygrał w III Otwartych Mistrzostwach

          Powiatu Choszczeńskiego w szachach szybkich  Open FIDE w rywalizacji        

          do lat 12. Zdobył 5 pkt. z  9 partii,grano tempem 10'+5" na ruch,       

          był najlepszy wśród 15 rówieśników.

       2.  W dniu 08-12-2018r.Paweł Musin wygrał ponownie Mikołajkowy Turniej Szachowy do  14 lat w Choszczeńskim Domu Kultury.Zdobył 6,5 pkt.z 7 partii,pokonał 23 zawodników z Polski i Niemiec. Grano tempem 10'+5"na ruch,szachy szybkie.

       3. W dniu 15-12-2018r.Paweł Musin wygrał Mikołajkowy Turniej Szachowy do lat 10 i 12 w Żarach ,który rozegrano w Zespole Szkół Katolickich.

       Grano 7 rund,czas P'15 minut dla zawodnika,rywalizację wygrał

       z 28 zawodnikami. Sukcesy są dobrym zwiastunem przed mistrzostwami

       wojewódzkimi.

       Pozdrawiam

       Janusz Kuśnierz

     • Dwa złota, srebro i brąz przywieźli zawodnicy SSB z Nowogrodu Bobrzańskiego
      • Dwa złota, srebro i brąz przywieźli zawodnicy SSB z Nowogrodu Bobrzańskiego

      • W Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się Mikołajkowy Turniej Badmintona (09.12.2018 r.) Nie zabrakło na nim zawodników Sulęcińskiego  Stowarzyszenia Badmintona, którzy wrócili z niemałymi sukcesami:

       Aleksandra Cieplak - I Miejsce;

       Milena Gierońska - III Miejsce;

       Jesika Łukacz - IV Miejsce;

       Karol Chojnacki - I Miejsce;

       Marcin Markowski - II Miejsce.

       Wszystkim zawodnikom na turnieju kibicowały dwie duże maskotki, było dużo zabawy mimo to nie zapomnieli o sportowej rywalizacji.

       Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

       Dofinansowano z budżetu gminy Sulęcin w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Popularyzacja badmintona w środowisku miejskim na terenie Sulęcina.

     • Kolejne złoto Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
      • Kolejne złoto Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

      • Sulęcińscy Badmintoniści nie zwalniają tempa, 11.12.2018 r. w Babimoście odbyła się Lubuska Olimpiada Młodzieży kategorii chłopców, Mistrzami Województwa została Szkoła Podstawowa nr 1, którą reprezentowali:

       Hubert Gieroński - Sulęcińskie Stowarzyszenie Badmintona;

       Łukasz Chudziński - Badminton 4all;

       Filip Banasiak - Bad 4 all.

       Jest to nie lada sukces dla Sulęcińskich Badmintonistów, tym bardziej, że jest to drugie złoto i drugi tytuł Mistrzów Województwa! (Szkoła Podstawowa nr 2 w składzie damskim zdobyła również złoto) Oby kolejny rok przyniósł nam takie sukcesy i natłok pracy, zaangażowanie włożone w treningi zostały docenione.

        

       Chłopcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Złoto dla Szkoły Podstawowej nr 2. w Finale Wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
      • Złoto dla Szkoły Podstawowej nr 2. w Finale Wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

      • I Miejsce trafiło do zawodniczek Sulęcińskiego Stowarzyszenia w Badmintonie, Aleksandry Cieplak oraz Mileny Gierońskiej, które reprezentowały w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 Szkołę Podstawowa nr 2. Dziewczyny podsumowały swój ogrom włożonej pracy w treningi i przygotowania na Finał Wojewódzki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży - Igrzyska dzieci w Badmintonie dziewcząt, który odbył się 12.12.2018 r. w Babimoście. Kolejny puchar trafi do sportowej kolekcji szkolnej :) 

       Dziewczyną serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

     • Próbny egzamin ósmoklasisty.
      • Próbny egzamin ósmoklasisty.

      • W dniach 18, 19, 20 grudnia 2018 r. (wtorek, środa, czwartek)  odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty. Początek każdego egzaminu – godz. 11.50.

        

       W dniach próbnych egzaminów uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły na godzinę 11.35.

        

       Klasy I-III pracują w tych dniach bez zmian, klasy IV-VII kończą lekcje o godz. 11.35.

        

       Odwozy i dożywianie w dniach egzaminów realizowane będą bez zmian, z wyjątkiem uczniów klas VIII, dla których obiady w szkole wydawane będą przed egzaminem, od godz. 11.00.

        

       Organizacja lekcji i przerw dla uczniów klas IV-VII w dniach próbnych egzaminów:

       1 lekcja – 8.00 – 8.30

       przerwa – 8.30 – 8.35

       2 lekcja – 8.35 – 9.05

       przerwa – 9.05 – 9.10

       3 lekcja – 9.10 – 9.40

       przerwa – 9.40 – 9.45

       4 lekcja – 9.45 – 10.15

       przerwa – 10.15 – 10.20

       5 lekcja – 10.20 – 10.50

       przerwa – 10.50 – 11.05 – długa przerwa, posiłek dla klas IV

       6 lekcja – 11.05 – 11.35

       po lekcjach posiłek dla klas V-VII

     • WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SULĘCIN W JESIENNEJ SZACIE” DLA UCZNIÓW Z KLAS IV-VIII
      • WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SULĘCIN W JESIENNEJ SZACIE” DLA UCZNIÓW Z KLAS IV-VIII

      • Jesienią odbył się w naszej szkole konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie”. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV , V, VI, VII,VIII.  Uczestnicy konkursu pokazali piękne krajobrazy okolic naszego miasta. Uczestnicy konkursu uchwycili w swoich pracach piękną jesienną scenerię i wyjątkowo  urokliwe zakątki  naszej miejscowości. Komisja oceniająca prace miała duży problem z wyłonieniem zwycięzcy.

       Autorzy najwyżej ocenionych prac:

       Bołdak Amelia kl. 5 c

       Frąckiewicz Michał kl. 4 e

       Sykuła Daria kl. 6 d

       Łogińska Natalia kl. 8 c

       Olszak Sandra kl. 7 b

       Wszystkim uczniom dziękujemy za przystąpienie  do konkursu i  życzymy dalszej owocnej pracy, a laureaci otrzymują dodatkowo nagrody za najwyżej ocenione prace.

       Zwycięzcom gratulujemy!

       Nauczyciele przyrody:

       Anna Amborska

       Ewa Stadnik

       Elżbieta Struch

     • „Bezpieczeństwo dzieci  - ważna sprawa”
      • „Bezpieczeństwo dzieci - ważna sprawa”

      • Znajomość zasad ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zapobieganie ryzykownym zachowaniom uczniów na jezdni oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa to jedno z głównych zadań szkoły. Jedną z form zmierzających do osiągnięcia tego celu jest organizacja turnieju wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Taki turniej  pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze” odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków      w Sulęcinie dnia 29 listopada 2018 r. Wzięli w nim udział uczniowie klas II.                                                                

       Na dobry początek dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę pt.„Przepisowy ruch drogowy”, a następnie przystąpiły do rywalizacji. Zawodnicy wykazali się m.in. znajomością podstawowych znaków drogowych, numerów alarmowych, rozpoznawali sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze, a także pokonywały na hulajnodze mini tor przeszkód. Uczennice z klasy VIII c przedstawiły scenki zdarzeniowe, po których dzieci miały rozpoznać pod jakim numerem alarmowym należy szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Nauczycielka naszej szkoły, pani Grażyna Dobrowolska, przedstawiła krótki pokaz udzielania pierwszej pomocy i umówiła się z uczniami na dalsze szkolenie w ramach akcji „Ratujemy i uczymy ratować”.

       Zmagania i poprawność wykonania zadań oceniała komisja, której przewodniczył Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie aspirant sztabowy Dariusz Turek. W składzie komisji była również przedstawicielka Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim p.Beata Jędrzejowska oraz pracownicy naszej szkoły: Danuta Szczepaniak, Marina Wróżbit i Jadwiga Nitecka. Po podliczeniu punktów I miejsce zajęła drużyna klasy II a w składzie: Julia Kujda, Kinga Franek i Dawid Pietrukaniec - wych. Agata Król, a II miejsce - klasa II b, którą reprezentowali: Natalia Banasiak, Ula Skarbek i Wiktor Ignatowicz - wych. Małgorzata Lach-Chabza.

       Obie klasy otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.

        

                                                                                                        Organizatorzy turnieju:

                                                                                                        Marzena Czwalińska

                                                                                                         Wioleta Mrok

     • II Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Sulęcina „Łączymy Pokolenia w Badmintonie”
      • II Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Sulęcina „Łączymy Pokolenia w Badmintonie”

      • W sobotę 01.12.2018 odbył się II Turniej o Puchar Burmistrza Sulęcina "Łączymy pokolenia w badmintonie"

       W turnieju udział wzięli uczniowie naszej szkoły,którzy rywalizowali w kilku kategoriach  zdobywając czołowe miejsca

        

       Kat. Młodzik młodszy :

       1. Marcin Markowski

       2. Karol Chojnacki

       3. Maksymilian Czerwiński

       Kat. Młodzik młodszy gra mieszana

       1. Aleksandra Cieplak /Marcin Markowski

       2. Milena Gierońska/ Sebastian Zawadzki

       3. Kaja Kosicka/Maksymilian Czerwiński

       Kat. Dziewczęta młodziki młodsze

       1. Aleksandra Cieplak

       2. Kędziora Klaudia

       3. Milena Gierońska

       Kat. Młodzik

       1. Cezary Łazowy

       2. Hubert Gieroński

       3. Sebastian Zawadzki

       Kat. Podwójna Dziewcząt:

       1. Aleksandra Cieplak/Jesika Łukacz

       2. Milena Gierońska/Julia Łaniec

       3. Kaja Kosicka/Marta Brudło

       Kat. Podwójna Chłopcy:

       1. Cezary Łazawy/Maksymilian Czerwiński

       2. Marcin Markowski/Karol Chojnacki

       3. Grzegorz Stasiłowicz/Hubert Gieroński

       Kat. Rodzic +Dziecko:

       1. Krzysztof Polechajło/ Natalia Czułowska

       2. Robert Markowski/Marcin Markowski

       3. Mariusz Wyszyński/Aleksandra Cieplak

     • Lubuska Olimpiada Młodzieży Szkolnej w Badmintonie
      • Lubuska Olimpiada Młodzieży Szkolnej w Badmintonie

      • W Świebodzinie 17.11.2018 r. odbył się już drugi turniej z cyklu Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej
       w Badmintonie.

       Aleksandra Cieplak, jak w poprzednim turnieju, zajęła I miejsce,

       Marcin Markowski - II miejsce, to jego pierwszy turniej w Lidze

       Karol Chojnacki - III miejsce, 

       Grzegorz Stasiłowicz - III miejsce, 

       Milena Gierońska  - V miejsce.

       Przed nami jeszcze dwa turnieje składający się na Lubuska Ligę Młodzieży Szkolnej, tym razem zawodnicy pojadą do Nowogrodu Bobrzańskiego. Oby tam poszło im tak samo dobrze albo i lepiej.

       Każdemu zawodnikowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

       Dofinansowano z budżetu gminy Sulęcin w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Popularyzacja badmintona w środowisku miejskim na terenie Sulęcina.

     • Mistrzostwa Szachowe Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
      • Mistrzostwa Szachowe Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

      • W dniu 19 listopada 2018r. rozegrano Mistrzostwa SP-2 Sulęcin w szachach.

       Turniej szachowy jest również eliminacją do składu drużyny w rozgrywkach powiatowych.

       Grano 7 rund, 2x15 minut na partię. Po emocjonalnych walkach na szachownicy

       Mistrzem Szkoły został Damian Świerc kl.VIII c -7 pkt.z 7 partii przed Pawłem Musin kl.IVa 6pkt. Drużyna szkolna na rozgrywki powiatowe wystąpi w składzie:

       1.Musin Paweł kl.IVa

       2.Ciećwierz Krzysztof kl.VIe

       3.Ignatowicz Wiktor kl.IId

       4.Fiedorowicz Wiktoria kl.IId

       Nagrody książkowe i puchar dla najlepszych szachistów ufundowała Rada Rodziców.

        

       zdrawiam

       Janusz Kuśnierz