• Aktualności

     • Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców.
      • Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców.

      • Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co roku wzbudza ciekawość i pojawia się wiele pytań z nim związanych.

       „Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców” to przygotowany przez UODO miniprzewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów.

     • „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch w Gminie Sulęcin”
      • „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch w Gminie Sulęcin”

      • Gmina Sulęcin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Kreatywne przedszkole – twórczy maluch w Gminie Sulęcin”.

       Celem projektu jest wzrost jakości oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj. dla 375 dzieci, mających na celu nabycie przez nich kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 15 nauczycieli oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne w miejsko-wiejskiej Gminie Sulęcin w terminie do 31.07.2022 r.

       Dofinansowanie projektu z UE:  372 100,99

     • Ubezpieczenia na rok 2021/2022
      • Ubezpieczenia na rok 2021/2022

      • Drodzy Rodzice!

       Rada Rodziców podjęła decyzję o przedstawianiu na rok szkolny 2021/2022 oferty grupowego ubezpieczenia NNW dzieci w towarzystwie Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

       Możliwość wyboru jednej z trzech sum ubezpieczenia.

       Wariant I   –  45 zł suma ubezpieczenia 15 000 zł

       Wariant II  -  50 zł suma ubezpieczenia 19 000zł (świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym COVID-19)

       Wariant III – 60 zł suma ubezpieczenia 23 000zł (świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku  choroby, w tym COVID-19)

       Dziecko (uczeń) jest ubezpieczone od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

       Wpłat na ubezpieczenie uczniów dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021r. u wychowawcy klasy.

       Ubezpieczenie działa 24h przez 365 dni w roku, w szkole, w życiu prywatnym, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych (zakres rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportów).

       Ubezpieczenie jest dobrowolne!

       Aby dokonać zgłoszenia roszczenia prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dostępnego w załącznikach wraz z wymaganymi dokumentami e-mailem na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, Dział Obsługi Szkód, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

       Szczegółowe informacje dotyczące ofert ubezpieczenia znajdują się w załącznikach.

       W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, proszę kontaktować się:

        

       Edyta Bachar, tel. (+48) 717 159 479, e-mail: Edyta.bachar@netins.pl

       Joanna Markiewicz, tel. (+48) 717 159 481,
       e-mail: 
       Joanna.markiewicz@netins.pl

       Pliki i dodatkowe informacje.