• Aktualności

     • Zebrania z rodzicami.
      • Zebrania z rodzicami.

      • Dyrektor Szkoły informuje, że dnia 25 września 2019 r.( środa) odbędą się zebrania rodziców w następującym porządku:

       - 16.00 - zebranie ogólne w sali gimnastycznej, podczas którego przeprowadzone zostaną krótkie prelekcje przedstawicieli Poradni - Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie na temat:

       - "UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA, GIER KOMPUTEROWYCH, SMARTFONA - JAK ROZPOZNAĆ PROBLEM, JAK POMÓC DZICKU?"

       - "PPP - ROLA I DZIAŁALNOŚĆ; CELOWOŚC BADAŃ PSYCHOLOGICZNO –  PEDAGOGICZNYCH.

        

       RODZICE UCZNIÓW KLAS VIII, po zebraniu ogólnym, pozostaną w sali gimnastycznej, gdzie będą mieli spotkanie z dyrekcją szkoły w sprawie EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

        

       Rodzice uczniów klas I – VII spotkają się  z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach.

     • Najmłodsi programiści na start!
      • Najmłodsi programiści na start!

      • Najmłodsi programiści na start!,

       czyli nauka programowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

            Od września 2019 r. uczniowie klas I – III sulęcińskiej „dwójki” będą uczyć się programowania. Szkoła bowiem przystąpiła do projektu „Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 Gorzowski”, realizowanego przez Fundację Edukacja bez Barier w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. Projekt współfinansowany przez UE zakłada przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ph.„Nauka zagadnień
       z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania”, które zostały już zrealizowane pod koniec sierpnia. Z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną się zajęcia dla uczniów. Szkoła pozyskała na realizację tych zadań nowoczesny sprzęt: przenośny komputer, tablety dla nauczycieli
       i uczniów, zestawy  kloców edukacyjnych LEGO WeDo 2.0, roboty i gry edukacyjne do nauki programowania oraz drukarki 3D, pozwalające na wydruk przestrzenny. Ten sprzęt pomoże rozwijać uzdolnienia i praktyczne umiejętności kodowania przez najmłodsze pokolenie.

          Wymienione działania są zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, m.in.: rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów oraz ich kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Tak więc SP 2 robi kolejny krok w nowoczesną  przyszłość
       i aktywizację cyfrową swoich uczniów i nauczycieli J.

     • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020.
      • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020.

      •    Rozpoczęcie roku szkolnego to bardzo ważne wydarzenie  dla wszystkich uczniów w całej Polsce. Tym razem przeżyliśmy je szczególnie, bo wiązało się z 80- tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. 2 września 2019 roku na boisku Szkoły Podstawowej nr2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie na uroczystym apelu spotkali się wszyscy uczniowie, ich rodzice, dziadkowie i nauczyciele.

         Ceremonię zaszczycili również: Burmistrz Sulęcina pan Dariusz Ejchart, Wizytator Kuratorium pani Iwona Gruca, Dyrektor Przedszkola nr 2 pani Ewa Janicka, przedstawiciel Nadleśnictwa Sulęcin pani Kinga Adamska – Gerber, przewodnicząca Rady Rodziców pani Wioletta Markowska oraz nasz honorowy gość ,wraz  z małżonką, pan Antoni Grześków – przedstawiciel pokolenia Polskich Dzieci Wojny.

            Apel prowadziła przewodnicząca i zastępca Samorządu Uczniowskiego – Hanna Grzegorek i Klaudia Łaniec. Ceremonię rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Nowy Poczet Sztandarowy reprezentowali nasi wzorowi uczniowie: Marlena Milke, Alicja Sroka i Michał Petlik. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, witając naszego honorowego gościa, przypomniała wszystkim
       o okrucieństwie wojny i latach okupacji, które Polskim Dzieciom Wojny zabrały dzieciństwo , przysparzając dni pełne cierpień i smutku. Uczestnicy apelu wysłuchali również Hymnu Polskich Dzieci Wojny i przejmujących wierszy w wykonaniu Klaudii Łaniec i Marcina Markowskiego, który naszemu specjalnemu gościowi wręczył wiązankę biało czerwonych kwiatów.
           Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Dyrektor Szkoły pan Sławomir Słonik, który przywitał wszystkich obecnych, a szczególnie serdecznie naszych najmłodszych uczniów. Wspomniał, że obok wychowania i jakości kształcenia nadrzędnym celem będzie współpraca z rodzicami. W swoim przemówieniu pan dyrektor nawiązał również do rocznicy wybuchu II wojny światowej i tragedii losów Polskich Dzieci Wojny, które pragnęły normalności, bezpieczeństwa, nocy bez strzałów, snów bez koszmarów.

           W czasie apelu głos zabrali  również pan Burmistrz  i pani Wizytator, którzy życzyli uczniom, rodzicom i nauczycielom samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich marzeń  i planów.

     • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020
      • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

      • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

       dla uczniów klas I – VIII oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP 2

       odbędzie się 2 września 2019 r. ( poniedziałek )

       o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

       W związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz  akcją pn. Przerwany marsz…”, która polega na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu wojny, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży, zapraszamy do udziału w powitaniu nowego roku szkolnego przedstawicieli wojennego pokolenia: babcie, dziadków, prababcie i pradziadków naszych uczniów,         aby  w sposób symboliczny dokończyć ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

        

       Po apelu uczniowie spotkają się z wychowawcami w  wyznaczonych gabinetach, których wykaz będzie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

        

       Przywozy na godz. 8.00 zgodnie z dotychczasowym rozkładem, odwozy o godz.10.45

     • Patent na bezpieczne wakacje.
      • Patent na bezpieczne wakacje.

      • Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. Żeby właśnie tak było, w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków odbyły się spotkania realizujące akcję profilaktyczną pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji  oraz Straży Pożarnej w Sulęcinie przeprowadzili działania edukacyjno - profilaktyczne mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci wypoczywających w czasie wakacji. Działania te miały na celu przybliżyć uczniom wiedzę  na temat zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w czasie pobytu  w górach, nad wodą, na drodze  lub w domu, a także uwrażliwić na różne niebezpieczeństwa w Internecie.  

       Dzięki ciekawym poradom i wskazówkom, dzieci  nie zapomną o zasadach bezpieczeństwa, prawidłowych postawach i zachowaniach w czasie letniego wypoczynku.

                                                                                                  Kierownik świetlicy Marina Wróżbit

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
      • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

      • W środę 19 czerwca 2019 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w następującym porządku:

       9.00 - apel dla klas I - IV,

       9.30 - apel dla klas V - VIII

       (po apelach spotkania z wychowawcami w klasach ( miejsce spotkań - numery gabinetów będą podane w holu szkoły).

       W środę odwozy będą o godz.11.30

     • Skrócenie czasu trwania zajęć lekcyjnych!
      • Skrócenie czasu trwania zajęć lekcyjnych!

      • W związku ze zbliżającą się kolejną falą upałów Dyrektor szkoły informuje, że od poniedziałku 10.06.2019 r. do odwołania ulega skróceniu czas trwania zajęć lekcyjnych.

       W związku z tym od poniedziałku obowiązuje następujący porządek dnia: 

       1 lekcja – 8.00 – 8.30 

       2 lekcja – 8.35 – 9.05

       3 lekcja – 9.10 – 9.40 

       4 lekcja – 9.45 – 10.15 

       5 lekcja – 10.30 – 11.00 

       6 lekcja – 11.05 – 11.35

       7 lekcja - 11.50 – 12.20 

       Obiady dla klas I – III – od 10.15,

       dla klas IV – VIII – od 11.35.

       Odwozy we wszystkich kierunkach o godz.12.30.

       Nie będzie odwozów o godz.14.30.

       Świetlica szkolna czynna bez zmian tj. od 7.00 – 16.00 

                                                                                                  Dyrektor szkoły Sławomir Słonik

     • Z wizytą u pszczelarza
      • Z wizytą u pszczelarza

      • Najmłodsi uczestnicy zajęć świetlicowych w ramach cyklu „Spotkań z ciekawymi ludźmi” 03.06.2019 r., odwiedzili Gospodarstwo Pszczelarskie  „Dutkowiak”.   Dzieci  miały możliwość przyjrzenia się z bliska pracy bartnika, zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarstwa, zobaczyć i posmakować produkty, które mamy dzięki ciężkiej pracy pszczół. Pan pszczelarz opowiadał o tym, jak bardzo są to pracowite owady i jak ważne jest ich znaczenie w przyrodzie. Uczniowie poznali sposób pozyskiwania miodu, obejrzeli akcesoria pszczelarskie takie jak miodarka, podkurzacz, ramka, specjalny kapelusz, oraz bogatą ofertę produktów pszczelich: pyłek kwiatowy, wosk, mleczko pszczele oraz propolis. Uczniowie mogli obejrzeć i założyć pszczelarskie stroje ochronne
       i z odwagą wkroczyć do pasieki, gdzie bezpośrednio obserwowali życie i pracę pszczół. Na koniec wizyty wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani różnymi rodzajami miodu, dzięki czemu dowiedzieli się,
       że rozpoznajemy go po barwie, smaku i zapachu.

       Dzięki wizycie w Gospodarstwie Pszczelarskim, nasi podopieczni dowiedzieli się o pożytecznej roli pszczół, leczniczych właściwościach miodu oraz innych produktach uzyskiwanych z ula. Do świetlicy dzieci wróciły bogatsze o nowe wiadomości oraz doświadczenia, a panu Robertowi dziękujemy za możliwość przybliżenia zawodu jaki wykonuje.

        

                                                                                                               Marina Wróżbit

     • Zdrowo jem, więcej wiem.
      • Zdrowo jem, więcej wiem.

      • Klasa II a przygotowała przedstawienie promujące zdrowe odżywianie, które było podsumowaniem udziału w IX edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Pod bacznym okiem nauczycielek p. Agaty Król i p. Beaty Zimnowody mali artyści zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie i wokalne oraz wskazali przewagę warzyw i owoców nad słodyczami.

                   Występy dzieci obejrzeli już ich rodzice w dniu 23 maja, wczoraj nasi koledzy z klas 0-III, a dziś zaprezentowali się przed najstarszymi grupami z Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców. Na zakończenie odbył się zdrowy, zgodny z przekazem dzieci witaminowy poczęstunek. Dziś po spektaklu widzowie mieli okazję zapytać obecnych drugoklasistów o nurtujące ich pytania związane ze szkołą. Dzieci pytały m. in. o to: co można robić podczas przerwy, kiedy dzieci odpoczywają oraz czy w naszej szkole są pyszne obiadki?

     • PASOWANIE NA CZYTELNIKA
      • PASOWANIE NA CZYTELNIKA

      • Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klas pierwszych odbyło się 14 i 15 maja 2019 r.

       Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

       Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie,  odgadywali  bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek, układali bajkowe puzzle, rozwiązywali działania matematyczne, by w odpowiedniej kolejności powstał napis „pasowanie na czytelnika” oraz wiele innych zadań. Przyszli czytelnicy  dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając książkę. Wspólnie utworzyli Kodeks Dobrego Czytelnika.

       Po takim wprowadzeniu  złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani dyrektor ogromną zakładką dokonała pasowania każdego z uczniów. Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej  potwierdzili to własnym podpisem.  A kolorowe kółeczka z podpisami  zostały umieszczone na tablicy w bibliotece.

       Nasi nowi czytelnicy otrzymali interesujące zakładki do książki.

       I wreszcie przyszedł czas na pierwsze wypożyczenie książki. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa.

     • Turniej badmintona o Puchar Sulęcina 2019
      • Turniej badmintona o Puchar Sulęcina 2019

      • Dnia 25.05.2019 r. w Sulęcińskim Liceum im. Adama Mickiewicza odbył  się  turniej  badmintona o Puchar Sulęcina 2019. Frekwencja dopisała. W turnieju wzięło udział 60 zawodników. Gościliśmy  Świebodzin, Babimost, Gubin, Głogow i Sulęcin.Turniej rozpoczął się o godzinie 9 grami najmłodszych zawodników a o 11 rozpoczęli grać dorośli. Wspaniała atmosfera zapawała do walki. W trakcie odpoczynku można było  napić  się kawy i zjeść przepyszne ciasta przyszykowane przez dzieci i rodziców. Nie zabrakło również prawdziwego badmintonowego torta. Najlepszą kategorią turnieju okazał się uchachany amator. Co niektórzy to płakali ze śmiechu ale o to właśnie chodziło. Mamy nadzieję, że ta kategoria wpisze się na stałe do kalendarza naszych turniejów.  Najmłodszy zawodnik turnieju Tobiasz Mazur  6 lat zajął 3 miejsce. Był to jego pierwszy turniej, tata Tobiasza, Rafał Mazur zajął 1 miejsce w kategorii 40+ oraz 1 miejsce w debla open mężczyzn w parze z Arkadiuszem Warkoczem. Mamy nadzieje że  Tobiasz pójdzie  w ślady taty. Do udziału w turnieju udało się namówić panią Prezes Wiolettę Markowską, która zajęła  3 miejsce  w kategorii 40+, 2 miejsce w deblu open kobiet ze swoją partnerką Dominiką Koryluk oraz 2 miejsce w kategorii uchachany amator z partnerem Mariuszem Wyszyńskim. Do uczestnictwa turnieju udało się także nakłonić pana Tomasza Prozorowicza. Było wato, pan Tomek z Magdaleną Piechowiak zajęli 1 miejsce w tej najśmieszniejszej kategorii. Przede wszystkim chodziło o dobrą zabawę.

       Dziękujemy wszystkim Uczestnikom zawodów za tak wspaniałą atmosferę, pomoc i zaangażowanie.

        

       Bardzo gorąco dziękujemy Burmistrzowi Sulęcina Dariuszowi Ejchartowi oraz zastępcy burmistrza Pani Iwonie Walczak za objęcie patronatem Turnieju oraz za wsparcie w jego organizacji a przede wszystkim za ufundowanie i wręczenie pucharów i nagród.

       Dziękujemy również Dyrektorowi I LO Panu Tomaszowi Walenciakowi, uczniom i absolwentom za współtworzenie tego sportowego wydarzenia.

       Słowa podziękowania nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności dla Fundatorów Nagród:

       Urząd Miejski Sulęcin

       Portal Sulęcin24.pl

       Maszoński Logistic

       Agnes

       Renia salon fryzjerski

       Gama

       Dudkowiak Gospodarstwo pszczelarskie 

       taxi Karol

       Zakład Instalatorstwo Elektryczne Jacek Czułowski, 

       Dziękujemy za sprawne poprowadzenie Turnieju trenerom Jeremiemu Borowcowi oraz Magdalenie Piechowiak.Ogromne słowa podziękowania dla Dominiki Koryluk za trud i włożoną pracę oraz dla państwa Górskich, Pani Prezes Wiolecie Markowskiej oraz Pani Annie Warkocz.

       Fotoreporterom- Panu Maciejowi Bardenowi oraz Panu Arturowi Pawlikowi

       Turniej zakończył się o godzinie 18.

       Wyniki: 

       Kategoria: dziewczęta kl.1-2:

       I- Kaczkowska Małgorzata

       II- Sroka Milena

       Chłopcy kl.1-2:

       I- Maczalski Michał

       II- Braun Hubert

       III- Mazur Tobiasz

       Chłopcy kl. 3-4:

       I- Flejsierowicz Tymoteusz

       II- Tomczak Nikodem

       III- Lelewer Adam

       Dziewczęta kl. 4-6:

       I- Cieplak Aleksandra

       II- Kędziora Klaudia

       III- Maczalska Zuzanna

       Chłopcy kl. 4-6:

       I- Chojnacki Karol

       II- Kaczkowski Dawid

       III- Siemiatowski Fryderyk

       Dziewczęta kl. 7-8

       I- Fiołka Wiktoria

        

       Singiel kobiet:

       I- Magdalena Piechowiak

       II- Dominika Koryluk

       III- Elzbieta Warkocz

       Singiel open mężczyzn:

       I- Daniel Goscilo

       II- Arkadiusz Warkocz

       III- Jakub Górski 

       Mixt:

       I- E. Warkocz/ D. Gościło 

       II- D. Koryluk / M. Wyszyński 

       III- M. Piechowiak/ T. Wlazło

       Uchachany amator:

       I- M. Piechowiak/ T. Prozorowicz

       II - W. Markowska/ M. Wyszyński

       III - I. Koszela / G. Chirkowski

       Singiel kobiet 40+:

       I- Iwona Koszela

       II- Katarzyna Pietrzak

       III- Wioletta Markowska

       Singiel mężczyzn 40+:

       I- Rafal Mazur

       II- Grzegorz Chirkowski

       III- Tomasz Wlazło

       Debel kobiet

       I. I. Koszela/ A. Gajewska

       II D. Koryluk/ W. Markowska

       III J. Szafirowicz/ A. Stasilowicz

       Debel mężczyzn:

       I- R. Mazur/ A. Warkocz

       II- J. Górski/ M. Wyszyński

       III- E. Winter/ P. Frontczak

        

       Każdemu zawodnikowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

       Dofinansowano z budżetu gminy Sulęcin w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Popularyzacja badmintona w srodowisku miejskim na terenie Sulęcina 

     • Akcja Żonkile
      • Akcja Żonkile

      • Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie włączyła się do ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile", mającej      na celu kultywowanie pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.

       W tym roku 19 kwietnia 2019, obchodziliśmy  76 rocznicę wybuchu powstania. 
       Z tej okazji, w dniach 7-9 maja w klasach 7 i 8 odbyła się pogadanka oraz pokaz filmu: "Nie było żadnej nadziei".

       Młodzież, podczas krótkiej prezentacji, miała możliwość poznania części polskiej historii  - zapoznania się z dramatyczną sytuacją Żydów podczas II wojny światowej.

       Następnie każdy z uwaga obejrzał film. Obraz składający się z trzech części: pierwsza część przedstawiła sytuację Żydów w przedwojennej stolicy oraz historię getta warszawskiego przy użyciu niepublikowanych wcześniej archiwalnych zdjęć      i filmów. Część druga, pokazywała przebieg powstania w getcie warszawskim,          z uwzględnieniem motywów i racji postępowania poszczególnych bohaterów.  Ostatnia część to materiał pokazujący upamiętnienie polskich Żydów w przestrzeni współczesnego miasta, na wystawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz obecny wygląd miejsc związanych z gettem warszawskim.
       Chętni uczestnicy zajęć mieli również możliwość wykonania papierowego, żółtego żonkila - symbolu pamięci o powstaniu w getcie.

     • Kolonia letnia - Duszniki-zdrój.
      • Kolonia letnia - Duszniki-zdrój.

      • OGŁASZAMY  NABÓR UCZNIÓW   NA  SZKOLNĄ  KOLONIĘ  LETNIĄ.

       KOLONIA  ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 12.08 - 18.08.2019 r.  W  DUSZNIKACH ZDROJU .

       KOSZT  KOLONII – TYLKO 405 ZŁ

       KARTY  NA KOLONIĘ DO POBRANIA W  GABINECIE  PEDAGOGA SZKOLNEGO.

        

       W  PROGRAMIE  KOLONII m.in.:

       - Zwiedzanie Zamku Książ (lekcja zamkowa z przewodnikiem);

       - Zwiedzanie Palmiarni;

       - Zwiedzanie Skansenu „Szlak Ginących Zawodów”  - udział w dwugodzinnych zajęciach, degustacja chleba,
         toczenie glinianych garnków, pokaz kowala;

       -  Wycieczka piesza do schroniska Pod Muflonem; 

       - Zwiedzanie Muzeum Papiernictwa - dwugodzinna lekcja historii oraz czerpanie papieru;

       -  Wycieczki piesze do Pijalni Wód Zdrojowych w Dusznikach Zdroju i Kudowie Zdroju, zwiedzanie miast.

                               ZAPRASZAMY!!!

      • Strajk - Gmina Sulęcin

      • W związku z planowanym strajkiem nauczycieli, który ma się rozpocząć dnia 8 kwietnia 2019 r. i trwać bezterminowo, informujemy, że w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Gminy Sulecin opieka nad dziećmi będzie zapewniona.

       Jednocześnie prosimy o pozostawienie w domu dzieci, którym rodzice sa w stanie zapewnić opiekę osób dorosłych.

       Egzamin gimnazjalisty i ósmoklasisty odbędą się terminowo.

       Zastepca Burmistrza

       Iwona Walczak

      • Organizacja pracy szkoły - 8 kwietnia.

      • SZANOWNI RODZICE !

        

       W związku  ze strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty, mającym się rozpocząć od 8 kwietnia 2019 r. ( tj. od poniedziałku) , informuję, że zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne nie będą się odbywać, począwszy od ww. dnia, do odwołania.

       Szkoła zapewnia uczniom opiekę jednego nauczyciela w świetlicy szkolnej, w godz. od 7.00  do 16.00. 

       Dowozy szkolne będą realizowane zgodnie z planem.

       Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą ukazywać się na bieżąco.

       Za niedogodności przepraszamy.

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                 Dyrektor szkoły

                                                                                 Sławomir Słonik

     • „Mój ulubiony bohater literacki”
      • „Mój ulubiony bohater literacki”

      • 28 marca 2019 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater literacki” zorganizowanego przez bibliotekę szkolną dla uczniów z klas 4 -7.

         Po zapoznaniu się z pracami 118 uczniów postanowiono przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

        

       Laureatami zostali:

         Klaudia Burdzy VI A

         Martyna Wyka VI E

         Michał Szabunia IV A

        

       Wyróżnienia otrzymali:

         Ewa Gap VI C

         Laura Danisiewicz VI C

         Dorota Dziadas  VI C

        

       Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy!

       Dziękujemy również wszystkim pozostałym uczniom za wielkie zaangażowanie i udział w konkursie.

        

     • „Zakątki Ziemi Sulęcińskiej”
      • „Zakątki Ziemi Sulęcińskiej”

      • Biblioteka informuje o wynikach szkolnego konkursu plastycznego dotyczącego naszego regionu „Zakątki Ziemi Sulęcińskiej”, którego rozstrzygnięcie miało miejsce 27.03.2019.
        

       Na konkurs wpłynęło 89 ciekawych prac uczniów z klas 4-7, wykonanych różnymi technikami. Trudno było dokonać jednoznacznego wyboru, dlatego też przyznano nagrody równorzędne.


       Laureatami zostali:

        Natalia Owczarek VII A

        Kalina Wąsik VII B

        Łucja Głębowska IV A

        

       Wyróżnienia otrzymali:

       Zofia Matyka VII A

       Hanna Król V B

       Gabriela Wiśniewska V C


       Organizatorzy dziękują uczestnikom za udział w konkursie oraz składają gratulacje nagrodzonym i wyróżnionym uczniom.
       Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.